קישור Search Ads 360

קישור נכס ב-Google Analytics לחשבון שלכם ב-Search Ads 360.
במאמר זה:

מידע על קישור

קישור בניהול עצמי של נכסים ב-Analytics 360 למפרסמים ב-Search Ads 360 מאפשר ליצור ולנהל את הקישורים מתוך הקטע מנהל המערכת ב-Analytics 360.

לאחר יצירת הקישורים, ניתן לייבא נתוני קמפיינים מ-Search Ads 360 ל-Analytics 360.

אם מייבאים נתוני קמפיינים, אפשר גם לייבא נתוני עלות מצטברת מ-Search Ads 360. אם בוחרים לייבא נתוני עלות, רק נתוני העלות המצטברת ישותפו עם Analytics. ההתפלגות של עלות מצטברת זו לא תהיה זמינה בחשבון Analytics. נתוני העלות המצטברת האלה מופיעים ב-Analytics 360 כמדד העלות של SA360.

התיוג האוטומטי של כתובות היעד מתבצע באופן אוטומטי.

ניתן לקשר מספר מפרסמים ב-Search Ads 360 לנכס יחיד ב-Analytics 360. ניתן גם לקשר מפרסם יחיד ב-Search Ads 360 לנכסים מרובים ב-Analytics 360. צריך לחזור על פעולת הקישור לכל נכס ב-Analytics 360 בנפרד.

כל קישור בין מפרסם ב-Search Ads 360 לנכס ב-Analytics 360 מופיע כישות נפרדת, וניתן לנהל כל קישור בנפרד.

תזכורת: קישור חשבונות מאפשר למשתמשים מורשים ב-Analytics וב-Search Ads 360 לראות נתונים משני המוצרים.

דרישות מוקדמות

כדי ליצור, לערוך ולמחוק קישורים, דרושות לכם ההרשאות הבאות ב-Analytics 360 וב-Search Ads 360.

יצירה ועריכה

כדי ליצור קישורים אוו לערוך הגדרות מתקדמות, יש לוודא שההרשאות הבאות הוענקו לאותו משתמש או לאותה כתובת אימייל:

אם יש לכם את שני סוגי ההרשאות האלה, אתם יכולים ליצור קישורים בעצמכם. אם יש לכם רק הרשאת עריכה ב-Analytics 360, תוכלו לשלוח בקשת קישור למשתמש ב-Search Ads 360 שיש לו את אחת ההרשאות שלמעלה.

כדי לערוך שם קישור ואת התצוגות המפורטות של Analytics 360 שייכללו בקישור, יש צורך רק בהרשאה הבאה:

 • Analytics 360: הרשאת עריכה לחשבון או לנכס שבהם נוצר הקישור

מחיקה

כדי למחוק קישורים, יש צורך בהרשאה הבאה:

 • Analytics 360: הרשאת עריכה לחשבון או לנכס שבהם נוצר הקישור

כדי ליצור קישורים בין נכסים ב-Analytics 360 למפרסמים ב-Search Ads 360:

 1. נכנסים לחשבון Analytics 360.
 2. לוחצים על מנהל מערכת ועוברים אל החשבון והנכס שרוצים לקשר.
 3. בעמודה נכס, לוחצים על Google Marketing Platform > קישור ל-Search Ads 360.
 4. לוחצים על + קישור חדש ל-Search Ads 360. תופיע רשימה של מפרסמים שעדיין לא קושרו, שלגביהם יש לכם הרשאות של מנהל מפרסמים או מנהל סוכנות.
  אם לא מופיעים מפרסמים, ניתן להשתמש באפשרות קישור 2 (בהמשך) כדי לשלוח בקשת קישור למנהל מערכת ב-Search Ads 360 Admin.
 5. בוחרים את המפרסמים שרוצים לקשר לנכס הנוכחי ב-Analytics 360 ולוחצים על המשך.
 6. בקטע שם קישור נותנים שם לקישור.

  יש לזכור: אם מקשרים מספר מפרסמים, מערכת Analytics 360 תיצור מספר קישורים באותו שם קישור, אך בהמשך תוכלו לשנות את השם של כל קישור.

  בקטע תצוגות מפורטות מקושרות בוחרים בתצוגות הדוחות של Analytics 360 שרוצים לקשר. כברירת מחדל, אף אחת מתצוגות הדוחות לא מסומנת.

  כששומרים את קבוצת החשבונות המקושרים, התיוג האוטומטי מופעל באופן אוטומטי כדי לאפשר ל-Analytics 360 לשייך ביקורים לקמפיינים ב-Search Ads 360.
 7. אם רוצים להפעיל הגדרות מתקדמות, מסמנים את התיבה שלצד כל הגדרת ייבוא או ייצוא.
 8. לוחצים על יצירת הקישורים.

אפשרות קישור 2: יש לכם את ההרשאה הנדרשת רק לנכס שב-Analytics 360

כדי לשלוח בקשה לקישור הנכס ב-Analytics 360 למפרסמים ב-Search Ads 360:

 1. נכנסים לחשבון Analytics 360.
 2. לוחצים על מנהל מערכת ועוברים אל החשבון והנכס שרוצים לקשר.
 3. בעמודה נכס, לוחצים על Google Marketing Platform > קישור ל-Search Ads 360.
 4. לוחצים על + קישור חדש ל-Search Ads 360.
 5. בקטע מפרסמים ב-Search Ads 360, בוחרים באפשרות מפרסמים אחרים.
 6. מזינים את מזהה המפרסם ב-Search Ads 360 ואת כתובת האימייל של מנהל המערכת ב-Search Ads 360.
  • בכל שורה ניתן להזין מזהה מפרסם אחד בלבד. כדי ליצור שורה נוספת, לוחצים על הוספה.
  • ניתן לשלוח כתובות אימייל מרובות בכל שורה, רק חשוב להפריד בין הכתובות באמצעות פסיקים.
 7. לוחצים על המשך.
 8. בקטע הגדרת קישור, בודקים ומתאימים את ההגדרות שקובעות אילו נתונים ייכללו בקישור: נתוני דיווח ונתוני עלות.ההגדרות האלה:
  • ייושמו בכל בקשות הקישור אם מציינים יותר ממפרסם אחד למעלה.
  • ייכללו בבקשת האישור שתישלח למנהל המערכת ב-Search Ads 360. מנהל המערכת ב-Search Ads 360 לא יוכל לשנות את ההגדרות האלה, ואחרי שהוא יאשר את הקישור, לא ניתן יהיה לשנות אותן. אם רוצים לשנות את ההגדרות האלה, צריך למחוק את הקישור ולשלוח בקשת קישור חדשה.
 9. לוחצים על שליחת בקשה לקישור.

  הערה: שליחת הבקשה לקישור החשבון נחשבת להסכמה מצדכם לשתף את כתובת האימייל ו/או השם שלכם עם מנהל המערכת של חשבון Search Ads 360.

 10. אחרי שקוראים את ההוראות בחלון הקופץ, לוחצים על סיום.

בקשות בהמתנה

כל הבקשות לקישור מתווספות לטבלה חדשה של בקשות בהמתנה שנוצרת במיקום הבא: מנהל מערכת > נכס > Google Marketing Platform > קישור ל-Search Ads 360. הטבלה בקשות בהמתנה משמשת לביצוע הפעולות הבאות:

 • מחיקת בקשה: פעולה זו מבטלת את הבקשה לקישור. גם אם מנהלי המערכת ב-Search Ads 360 קיבלו כבר את הודעת האימייל עם הבקשה לקישור, אם הם ילחצו על הקישור בהודעה לא יהיה שם מה לבדוק.
 • העתקת קישור: פעולה זו מספקת את כתובת ה-URL של הבקשה. מנהל המערכת ב-Search Ads 360 יכול להשתמש בה כדי לאשר או לדחות את הבקשה. ניתן לשלוח אותה ישירות לנמען שלכם ב-Search Ads 360.

המערכת מוחקת את הבקשה לקישור באופן אוטומטי אם היא נמצאת במצב:

 • בהמתנה לאישור במשך 30 ימים.
 • נדחתה במשך 30 ימים.
 • מאושרת ולא נעשית שום פעולה נוספת במשך 60 ימים.

בקשות שאושרו

אם מנהל המערכת ב-Search Ads 360 מאשר את הבקשה, מקבלים הודעה באימייל. יש רק עוד כמה שלבים אחרונים שצריך לבצע כדי להשלים את תהליך הקישור:

 1. בטבלה בקשות בהמתנה, לוחצים על השלמת הקישור.
 2. בקטע שם קישור נותנים שם לקישור.
 3. בקטע תצוגות מפורטות מקושרות בוחרים בתצוגות הדוחות של Analytics 360 שרוצים לקשר.
 4. לוחצים על יצירת קישור.

אחרי שתבצעו את השלבים האלה, הקישור יוסר מהטבלה בקשות בהמתנה ויועבר לטבלה חשבונות מקושרים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?