Predstavenie súpravy služieb Google Marketing Platform

Súhrn

Naše produkty pre inzerentov v službe DoubleClick a balík Google Analytics 360 zjednocujeme pod jednou značkou: Google Marketing Platform.

Pri spustení súpravy služieb Google Marketing Platform 24. júla sa Hlavná stránka Google Analytics 360 stala Hlavnou stránkou Marketing Platform.

Nová značka Google Marketing Platform vrátane nových názvov služieb a log sa premieta do rozhraní služieb, centier pomoci, školení atď.

Oznámili sme, že naše produkty pre inzerentov v službe DoubleClick a balík Google Analytics 360 zjednocujeme pod jednou značkou: Google Marketing Platform. Súprava služieb Google Marketing Platform vám pomôže pri plánovaní, nákupe, meraní a optimalizácii digitálnych médií a skúsenosti používateľov na jednom mieste.

Google Marketing Platform bude pre súčasných zákazníkov služby DoubleClick a zákazníkov s balíkom Google Analytics 360 Suite k dispozícii od 24. júla. Používatelia Digitálneho marketingu DoubleClick môžu získať ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform pre reklamné služby.

Oznámili sme tiež zmeny služieb Google AdWords a DoubleClick pre vlastníkov.

Google Marketing Platform

Google Marketing Platform je jednotná reklamná a analytická platforma, ktorá umožňuje intenzívnejšiu spoluprácu vašich marketingových tímov, pretože je založená na existujúcich integráciách medzi službou DoubleClick a balíkom Google Analytics 360.

Google Marketing Platform umožňuje:

 • Rýchlejší, inteligentnejší marketing. Vďaka automatizácii každodenných procesov môžete venovať svoj čas strategickým aktivitám, zatiaľ čo integrované prehľady automaticky zobrazujú trendy a vzory vašich reklám.
 • Získať väčšiu kontrolu nad vašimi investíciami. Jednoducho zistite, ktoré časti vášho marketingu fungujú, a pomocou informovaných rozhodnutí zlepšite výkonnosť, pričom si budete istí, že poskytujete kvalitné reklamy a dojem.
 • Lepšie porozumieť svojmu publiku. Získajte úplnejší obraz o svojich zákazníkoch pomocou integrácie dát a prístupu k nim a prepojte dáta so signálmi Googlu naprieč zariadeniami a signálmi úmyslu, aby ste identifikovali najhodnotnejšie publiká.
 • Zdieľať štatistiky medzi vašimi tímami. Vďaka dátam a prehľadom na jednom mieste má každý vo vašej spoločnosti prehľad o vašich publikách, médiách a obchodných výsledkoch, čo umožňuje zdieľať štatistiky a optimalizovať váš marketing.

Preskúmajte výhody súpravy služieb Google Marketing Platform.

Nové funkcie súpravy služieb Google Marketing Platform

Od 24. júla 2018 sú služba DoubleClick a balík Google Analytics 360 nahradené súpravou služieb Google Marketing Platform. Ako súčasný používateľ týchto služieb máte okamžitý prístup k súprave služieb Google Marketing Platform vrátane nasledujúceho:

 • Nové značky služieb. V produktových rozhraniach, centrách pomoci, školeniach a iných materiáloch sa budú zobrazovať nové názvy a logá všetkých služieb v súprave Google Marketing Platform.
 • Hlavná stránka súpravy služieb Platform. Hlavná stránka súpravy služieb Platform bude centralizované miesto na správu používateľov, správcovské riadenie, prehľady stavu účtov a fakturáciu v rámci celej súpravy služieb Platform. V prípade súčasných používateľov balíka Google Analytics 360 Suite nahrádza Hlavnú stránku Analytics 360.
 • Centrum integrácie. Centrum integrácie na Hlavnej stránke súpravy služieb Platform vám pomôže vyťažiť zo súpravy služieb Google Marketing Platform maximum, pretože vám poskytne prehľad o dostupných integráciách služieb a výhodách, ktoré prinášajú. Zobrazia sa existujúce prepojenia medzi službami a príležitosti na nové integrácie.
 • Prepínač bežných služieb. S ľahkosťou prechádzajte medzi jednotlivými službami v súprave Google Marketing Platform pomocou prepínača bežných služieb v hlavičke každej služby. V prepínači sa zobrazia služby, ku ktorým máte momentálne prístup.

Zmeny v službách balíka Google Analytics 360

Funkcie jednotlivých služieb, ako sú napríklad Google Analytics či Optimalizácia, zostávajú rovnaké. Týka sa to aj všetkých existujúcich integrácií medzi službami – v rámci správy existujúcich prepojení sa od vás nevyžadujú žiadne kroky. Fakturácia za služby balíka Google Analytics 360 bude prebiehať rovnako ako doposiaľ.

Zmeny od 24. júla 2018:

Nové funkcie súpravy služieb Google Marketing Platform: Nové funkcie súpravy služieb Google Marketing Platform uvedené vyššie uvidíte prepojené v novom štandardnom prepínači služieb.

Nové webové adresy Hlavnej stránky Marketing Platform: Webová adresa, pomocou ktorej prechádzate na Hlavnú stránku Marketing Platform, sa zmenila z 360suite.google.com na marketingplatform.google.com/home a adresa centra pomoci sa zmenila z support.google.com/360suite na support.google.com/marketingplatform. Táto zmena prebehla automaticky a všetky existujúce prepojenia Hlavnej stránky Analytics 360 a centra pomoci balíka 360 budú presmerovávať na nové webové adresy.

Aktualizované názvy služieb pre inzerentov a vlastníkov: Vo vašich účtoch sa budú zobrazovať aktualizované názvy služieb Googlu pre inzerentov a vlastníkov.

Napríklad v službe Google Analytics obsahujú všetky názvy prehľadov a súvisiacich polí metrík a dimenzií nové názvy služieb:

 • Prehľady akvizície pre AdWords používajú nový názov Google Ads.
 • Prehľady akvizície pre služby zo súpravy služieb Google Marketing Platform sú navzájom zoskupené a používajú nasledujúce názvy:
  • Prehľady služby DoubleClick Bid Manager používajú nový názov Display & Video 360 a metriky a dimenzie odkazujú na názov DV360.
  • Prehľady služby DoubleClick Search používajú nový názov Search Ads 360 a metriky a dimenzie odkazujú na názov SA360.
  • Prehľady služby DoubleClick Campaign Manager používajú nový názov Campaign Manager a metriky a dimenzie odkazujú na názov CM.
 • Prehľady správania v službe DoubleClick for Publishers používajú nový názov Google Ad Manager a metriky a dimenzie odkazujú na názov GAM.

Podobné zmeny názvov uvidíte vo všetkých službách.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?