Представяме Ви Google Marketing Platform

Обобщена информация

Обединяваме продуктите ни на DoubleClick за рекламодатели и Google Анализ 360 Suite под една марка: Google Marketing Platform.

Като част от премиерата на Google Marketing Platform на 24 юли Началната страница на Google Анализ 360 Suite стана Начална страница на Platform.

Новата марка Google Marketing Platform. включително имената и логата на продуктите, е отразена в интерфейсите на продуктите, помощните центрове, обученията и други.

Съобщихме, че обединяваме продуктите ни на DoubleClick за рекламодатели и Google Анализ 360 Suite под една марка: Google Marketing Platform. Всички продукти в Google Marketing Platform ще работят заедно, за да Ви помагат да планирате, купувате, измервате и оптимизирате дигитални медии и практическата работа на клиентите на едно място.

Google Marketing Platform стартира за текущите потребители на DoubleClick и Google Анализ 360 Suite на 24 юли. Потребителите на DoubleClick Дигитален маркетинг могат да научат повече за Google Marketing Platform за рекламни продукти тук.

Също така съобщихме за промени в Google AdWords и продуктите ни на DoubleClick за издатели.

Всичко за Google Marketing Platform

Google Marketing Platform е обединена платформа за рекламиране и анализ, която осигурява по-добро сътрудничество за маркетинговите Ви екипи, като надгражда върху съществуващите интеграции между DoubleClick и Google Анализ 360 Suite.

С Google Marketing Platform можете:

 • Да предоставяте по-бърз и по-интелигентен маркетинг. С автоматизираните ежедневни процеси можете да посвещавате времето си на стратегически дейности, докато вградените интелигентни функции автоматично показват тенденциите и моделите при рекламите Ви.
 • Да придобиете по-голям контрол върху инвестициите си. Проследявайте лесно кои елементи от маркетинга Ви дават резултати и взимайте информирани решения, за да подобрите ефективността, докато се чувствате сигурни, че предоставяте качествени реклами и практическа работа.
 • Да разберете по-задълбочено аудиторията си. Интегрирайте и осъществявайте достъп до данните си, за да получите по-цялостна представа за клиентите си, и свържете данните си със сигнали на Google за кръстосване на устройства и за намерения, за да откриете най-ценните аудитории.
 • Да споделяте статистика между екипите си. С данни и отчитане на едно място всички в дружеството могат да разглеждат аудиторията, носителите и бизнес резултатите Ви, за да споделяте статистика и да оптимизирате маркетинга си.

Запознайте се с предимствата на Google Marketing Platform.

Нови функции на Google Marketing Platform

От 24 юли 2018 г. марките DoubleClick и Google Анализ 360 Suite бяха заменени с Google Marketing Platform. Като текущ потребител на тези продукти получавате незабавно достъп до Google Marketing Platform, включително:

 • Налагане на новия продукт. В интерфейсите на продуктите, помощните центрове, обученията и други материали ще виждате новите имена и лога за всички продукти на Google Marketing Platform.
 • Начална страница на платформата. Началната страница на платформата ще бъде централизирано място за управление на потребителите, административен контрол, общ преглед на профили или таксуване за цялата платформа. За текущите потребители на Google Анализ 360 Suite това ще замени Suite Home.
 • Център за интегриране. Центърът за интегриране на Началната страница на платформата Ви помага да извлечете максимума от Google Marketing Platform, като Ви показва наличните интеграции на продукти и предимствата, които ще Ви донесат. Ще виждате съществуващите връзки между продуктите и възможности за нови интеграции.
 • Общ превключвател на продукти. Навигирайте безпроблемно навсякъде в Google Marketing Platform от общ превключвател на продукти в заглавката на всеки продукт. Ще видите продуктите, до които понастоящем имате достъп, в превключвателя.

Промени в продуктите на Google Анализ 360 Suite

Функциите на отделните продукти, като Google Анализ или Оптимизиране, се запазват непроменени. Това включва и всички съществуващи интегрирания между различни продукти – не е необходимо да предприемате действия за поддържане на съществуващите връзки. Таксуването за продуктите на Google Анализ 360 Suite ще продължи както обикновено.

От 24 юли 2018 г. ще виждате следното:

Нови функции на Google Marketing Platform: Ще видите новите функции на Google Marketing Platform, посочени по-горе, към които има връзки от новия общ превключвател на продукти.

Нови URL адреси на началната страница на Platform: URL адресът, който използвате за достъп до началната страница на Platform, се промени от 360suite.google.com на marketingplatform.google.com/home, а този на Помощния център – от support.google.com/360suite на support.google.com/marketingplatform. Това се извърши автоматично, като всички съществуващи връзки за Suite Home и Помощния център на 360 Suite ще пренасочват към новите URL адреси.

Актуализирани имена на продуктите за рекламодатели и издатели: Ще видите актуализирани имена на продуктите на Google за рекламодатели и издатели във всичките си профили.

В Google Анализ например всички имена на отчети и полета за свързаните показатели и величини ще отразяват новите имена на продуктите:

 • Отчетите за придобиванията за AdWords използват новото име Google Ads.
 • Отчетите за придобиванията за продуктите на Google Marketing Platform са групирани заедно и използват следните имена:
  • Отчетите за DoubleClick Bid Manager използват новото име Display & Video 360, а показателите и величините показват DV360.
  • Отчетите за DoubleClick Search използват новото име Реклами в мрежата за търсене 360, а показателите и величините показват SA360.
  • Отчетите за DoubleClick Campaign Manager използват новото име Campaign Manager, а показателите и величините показват CM.
 • Отчетите за поведението от DoubleClick for Publishers използват новото име Google Ad Manager, а показателите и величините показват GAM.

Ще установите подобни промени в имената във всички продукти.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?