Cách nhận hỗ trợ

Hình thức hỗ trợ hiện có cho tất cả sản phẩm Google Marketing Platform

Dịch vụ hỗ trợ chỉ dành cho các Đối tác bán hàng cũng như cho những khách hàng mua sản phẩm quảng cáo Google Marketing Platform hoặc sản phẩm Analytics 360 trực tiếp từ Google.

Các hình thức hỗ trợ do sản phẩm Google Marketing Platform cung cấp

 

Sản phẩm Hỗ trợ qua trò chuyện trực tiếp Hỗ trợ qua email
Trang chủ Platform Có, trong sản phẩm Có, trong sản phẩm
Sản phẩm quảng cáo
Display & Video 360 Có, trong sản phẩm Có, trong sản phẩm
Search Ads 360 Có, trong sản phẩm Có, trong sản phẩm
Campaign Manager 360 Có, trong sản phẩm Có, trong sản phẩm
Studio Có, trong sản phẩm Có, trong sản phẩm
Sản phẩm Analytics*
Analytics 360 Có, trong sản phẩm Có, trong sản phẩm
Optimize 360 Không Có, trong sản phẩm
Tag Manager 360 Không Có, trong sản phẩm
Surveys 360 Không Có (biểu mẫu)
Data Studio (người dùng 360)+ Không Có, trong sản phẩm (dành cho trình kết nối Analytics)

 

* Hình thức hỗ trợ trong sản phẩm cho các sản phẩm Analytics tiêu chuẩn sẽ dựa trên trạng thái khách hàng Google Ads của bạn.

+ Nếu địa chỉ email của bạn có quyền truy cập vào tổ chức sử dụng các sản phẩm 360 và do Google trực tiếp tính phí (kể cả các Tổ chức của Đối tác bán hàng).

Để liên hệ với nhóm hỗ trợ, hãy làm như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản sản phẩm của bạn.
  2. Nhấp vào biểu tượng Trợ giúp trong tiêu đề.
  3. Trong mục Bạn cần được trợ giúp thêm?, hãy nhấp vào Liên hệ với chúng tôi.
  4. Trong hộp văn bản, hãy nhập thông tin mô tả về vấn đề mà bạn đang gặp phải, sau đó nhấp vào Bước tiếp theo.
  5. Nhấp vào một trong các nội dung đề xuất để biết thêm thông tin hoặc nhấp lại vào Bước tiếp theo, sau đó mở tùy chọn trò chuyện hoặc email.

Trò chuyện trực tiếp

Vào các ngày trong tuần, tính năng trò chuyện trực tiếp trong sản phẩm là cách tốt nhất để liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng.

Thời gian hỗ trợ qua tính năng trò chuyện

Hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng sản phẩm bằng ngôn ngữ mà bạn muốn nhận hỗ trợ. Điều này sẽ giúp bạn được kết nối với chuyên gia khắc phục sự cố phù hợp. Nếu không thể sử dụng tính năng hỗ trợ qua cuộc trò chuyện, bạn có thể gửi email như được mô tả bên dưới.

Trang chủ nền tảng

Khu vực Ngôn ngữ được hỗ trợ Thời gian hỗ trợ
Châu Mỹ Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha 9:00 sáng đến 8:00 tối theo Giờ ET
Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi 9:00 sáng đến 5:00 chiều theo Giờ GMT
Châu Á 10:00 sáng đến 6:00 chiều theo Giờ JST

 

Sản phẩm quảng cáo

  Display & Video 360 Search Ads 360 Campaign Manager 360 Studio
Ngôn ngữ
Tiếng Anh 24 giờ mỗi ngày
Tiếng Trung

10:00 sáng đến 6:00 chiều theo Giờ SGT

9:00 sáng đến 12:00 trưa theo Giờ SGT

1:00 chiều đến 6:00 chiều theo Giờ SGT

9:00 sáng đến 12:00 trưa theo Giờ SGT

1:00 chiều đến 6:00 chiều theo Giờ SGT

Không áp dụng
Tiếng Pháp 8:00 – 17:00, giờ GMT
Tiếng Đức 8:00 – 17:00, giờ GMT
Tiếng Ý 8:00 – 17:00, giờ GMT
Tiếng Nhật

11:00 sáng đến 1:00 chiều theo Giờ JST

2:00 chiều đến 5:00 chiều theo Giờ JST

Tiếng Bồ Đào Nha 9:00 sáng đến 6:00 chiều theo Giờ BRT 9:00 sáng đến 6:00 chiều theo Giờ BRT 8:00 – 17:00, giờ GMT
Tiếng Tây Ban Nha

5:00 – 18:00, giờ ART

8:00 – 21:00, giờ GMT

8:00 – 17:00, giờ GMT

9:00 – 18:00, giờ ART

8:00 – 17:00, giờ GMT
Tiếng Nga 11:00 sáng đến 8:00 tối theo Giờ MSK Không áp dụng Không áp dụng

 

Các sản phẩm Analytics

  Analytics Tag Manager, Optimize, Data Studio, Attribution (Bản thử nghiệm), Surveys
Ngôn ngữ    
Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha

Châu Mỹ

9:00 sáng đến 8:00 tối theo Giờ ET

Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi

9:00 sáng đến 5:00 chiều theo Giờ GMT

Châu Á

10:00 sáng đến 6:00 chiều theo Giờ JST

Không áp dụng

 

Gửi email

Nếu không thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ qua tính năng trò chuyện, bạn có thể gửi email cho nhóm hỗ trợ.

Nếu bạn gửi email yêu cầu hỗ trợ từ một địa chỉ email không phải là Gmail được liên kết với tài khoản Google của bạn, Google có thể gửi thư trả lời đến địa chỉ Gmail đã liên kết với tài khoản đó. Hãy tìm hiểu thêm về cách quản lý email trong tài khoản Google của bạn  

Để nhận trợ giúp về Google Ads, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Google Ads.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?