Dữ liệu được chia sẻ theo Các điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa đơn vị kiểm soát và đơn vị kiểm soát thông tin đo lường

Khi khách hàng Google Analytics bật tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu cho “Sản phẩm và dịch vụ của Google" (Google Analytics) và chấp nhận "Các điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa đơn vị kiểm soát và đơn vị kiểm soát thông tin đo lường" (bao gồm Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu), Google là đơn vị kiểm soát đối với những dữ liệu được chia sẻ và sử dụng trong tùy chọn cài đặt này nhằm tuân thủ GDPR.*

Điều này có nghĩa là Google có thể truy cập và phân tích những dữ liệu Analytics mà khách hàng chia sẻ với chúng tôi để hiểu rõ hơn về hành vi và xu hướng trực tuyến cũng như cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi – ví dụ: để cải thiện kết quả tìm kiếm của Google, phát hiện và xóa lưu lượng truy cập quảng cáo không hợp lệ trong Google Ads, kiểm tra các thuật toán và xây dựng các mô hình hỗ trợ cho các dịch vụ như Google Analytics Thông minh (là một mô hình áp dụng công nghệ máy học để đưa ra các nội dung đề xuất và thông tin chi tiết cho khách hàng dựa trên dữ liệu phân tích của họ) và Google Ads (là mô hình áp dụng các mô hình rộng để cải thiện hoạt động cá nhân hóa quảng cáo và mức độ liên quan). Những khả năng này rất quan trọng vì chúng mang lại giá trị cho các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng hiện nay.

Nếu bạn hủy liên kết Analytics và Firebase, thì người dùng Firebase sẽ mất quyền truy cập vào Thuộc tính web và ứng dụng.

* Google Analytics và Google Analytics cho Firebase vẫn là đơn vị xử lý những dữ liệu Analytics không được chia sẻ và sử dụng theo tùy chọn cài đặt này.

Đại lý/người bán lại không được phép thiết lập tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu hoặc chấp nhận điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa các đơn vị kiểm soát thay mặt cho khách hàng cuối của họ. Chỉ những khách hàng cuối của họ mới có thể bật tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu và chấp nhận các điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa các đơn vị kiểm soát.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?