Dữ liệu được chia sẻ theo Các điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa đơn vị kiểm soát và đơn vị kiểm soát thông tin đo lường

Trong trường hợp khách hàng Google Analytics bật tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu cho “Sản phẩm và dịch vụ của Google" (Google Analytics) và chấp nhận "Các điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa đơn vị kiểm soát và đơn vị kiểm soát thông tin đo lường" (bao gồm Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu), Google là đơn vị kiểm soát đối với những dữ liệu được chia sẻ và sử dụng trong tùy chọn cài đặt này nhằm tuân thủ GDPR.*

Điều này có nghĩa là Google có thể truy cập và phân tích những dữ liệu Analytics mà khách hàng chia sẻ với chúng tôi để hiểu rõ hơn về hoạt động và xu hướng trực tuyến, cũng như để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi – ví dụ: để cải thiện kết quả tìm kiếm của Google, phát hiện và xóa lưu lượng truy cập quảng cáo không hợp lệ trong Google Ads, kiểm tra các thuật toán và xây dựng các mô hình hỗ trợ cho các dịch vụ như Google Analytics Thông minh (là một mô hình áp dụng công nghệ máy học để đưa ra các nội dung đề xuất và thông tin chi tiết cho khách hàng dựa trên dữ liệu phân tích của họ) và Google Ads (là mô hình áp dụng các mô hình rộng để cải thiện hoạt động cá nhân hóa quảng cáo và mức độ liên quan). Những khả năng này rất quan trọng đối với giá trị của các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng hiện nay.

Xin lưu ý rằng nếu bạn đã tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo cho một sự kiện hoặc thuộc tính người dùng cụ thể (kể cả ở cấp quốc gia hoặc khu vực), thì mọi dữ liệu được thu thập từ sự kiện hoặc thuộc tính người dùng đó và được xử lý theo tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu sẽ không được dùng để cá nhân hóa quảng cáo.

Nếu bạn hủy liên kết Analytics và Firebase, thì người dùng Firebase sẽ mất quyền truy cập vào Thuộc tính web và ứng dụng.

* Google Analytics và Google Analytics cho Firebase vẫn là đơn vị xử lý đối với những dữ liệu Analytics không được chia sẻ và sử dụng theo tùy chọn cài đặt này.

Đại lý/người bán lại không được phép thiết lập tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu hoặc thay mặt cho khách hàng cuối chấp nhận điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa các đơn vị kiểm soát. Chỉ những khách hàng cuối của họ mới có thể bật tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu và chấp nhận các điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa các đơn vị kiểm soát.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
69256
false