Delad data enligt dataskyddsvillkor mellan personuppgiftsansvariga för mätningstjänster

När Google Analytics-kunder aktiverar inställningen för delning av data för Google-produkter och tjänster (Google Analytics) och godkänner Dataskyddsvillkor mellan personuppgiftsansvariga för mätningstjänster (som innehåller Policy för användares medgivande inom EU) är Google med avseende på GDPR personuppgiftsansvarig för data som delas och används under den här inställningen.*

Detta innebär att Google har tillgång till och kan analysera Analytics-data som kunderna delar med oss för att bättre förstå onlinetjänster och -trender och förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan till exempel förbättra Googles sökresultat, identifiera och ta bort ogiltig annonstrafik i Google Ads och testa algoritmer och versionsmodeller som driver tjänster som Google Analytics Intelligence som använder maskininlärning för att ge kunder förslag och insikter baserat på deras analysdata, och som Google Ads som använder breda modeller för att ge bättre anpassning och relevans inom annonsering. Dessa funktioner är avgörande för värdet av de produkter vi levererar till våra kunder.

Observera att om du har inaktiverat personliga annonspreferenser för en viss händelse eller ett användarattribut, inklusive på lands- eller regionsnivå, används inte data som samlas in därifrån och har bearbetats enligt inställningen för datadelning för personliga annonspreferenser.

Om du tar bort länken mellan Analytics och Firebase har Firebase-användare inte längre åtkomst till app- och webbegendomen.

* Google Analytics och Google Analytics för Firebase är fortfarande personuppgiftsbiträden för Analytics-data som inte delas och används under den här inställningen.

Byråer/återförsäljare får inte konfigurera inställningen för datadelning eller godkänna dataskyddsvillkor mellan personuppgiftsansvariga för mätningstjänster på uppdrag av sina slutkunder. Det är endast deras slutkunder som kan aktivera inställningen för datadelning och acceptera dataskyddsvillkor mellan personuppgiftsansvariga för mätningstjänster.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?