Sekretessinställningar i Google Analytics

Denna resurs kan vara användbar för webbplats- och/eller appägare som använder Google Analytics och Google Analytics för Firebase (”kunder”), särskilt om dessa ägare utgörs av företag som påverkas av den allmänna dataskyddsförordningen i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (GDPR). 

Ytterligare information finns i Skydda din data.

  Innehåll i artikeln:

Inaktivera datainsamling med Analytics (app)

Du kan programmatiskt inaktivera datainsamling från Android- och iOS-appar som använder

Läs mer om vilken data Google Analytics och Google Analytics för Firebase samlar in.

Inaktivera datainsamling med Analytics (webb)

Du kan programmatiskt inaktivera datainsamling från 

Användare på din webbplats kan också välja bort datainsamling med webbläsartillägget Google Analytics Opt-out.

IP-anonymisering

IP-anonymisering är tillgängligt i Google Analytics för både webben och appar. Lär dig mer om hur IP-anonymisering fungerar.

Webbegendomar

Du kan anonymisera IP-adresser för webbegendomar med

App- och webbegendomar

IP-anonymisering aktiveras automatiskt för app- och webbegendomar när du

Det går inte att inaktivera automatiskt aktiverad IP-anonymisering. 

Ange lagringstiden för Analytics-data som du samlar in

Du kan ställa in lagringstiden för data som du samlar in från 

Lagring av händelsedata i 14 månader är fortfarande under utveckling för app- och webbegendomar (beta). För närvarande kan händelsedata bara lagras i två månader. Om du väljer att lagra händelsedata i 14 månader aktiveras denna funktion för händelsedataarkivet i systemet först när den blir tillgänglig.

Dataåtkomst och dataportabilitet på användarnivå

För webbegendomar kan du hämta händelseinformation för en användaridentifierare via rapporten Användarutforskning eller API för användaraktivitet. Med dessa funktioner kan du analysera och exportera data på händelsenivå för en enskild användaridentifierare. 360-kunder kan dessutom använda integrering med BigQuery för att skapa en fullständig export av all händelsedata som är kopplad till deras användare till en enda sökbar lagringsplats.

För app- och webbegendomar finns samma funktion i Analys. Du kan hämta händelseinformation för en användaridentifierare via rapporten Användarutforskaren eller användaraktivitetsrapporten. Med dessa funktioner kan du analysera och exportera data på händelsenivå för en enskild användaridentifierare. Du kan också använda användaraktivitetsrapporten för att radera enskilda användarposter. Dessutom kan du använda integrering med BigQuery för att skapa en fullständig export av all händelsedata som är kopplad till användare till en enda sökbar lagringsplats.

Ta bort slutanvändardata som lagras på en mobil enhet

Med SDK:n Google Analytics för Firebase kan du lägga till kontroller i din app så att användare kan radera Analytics-data som lagras lokalt på deras mobila enhet och samtidigt återställa appinstans-id:t. Läs mer om hur du använder resetAnalyticsDataAndroid och iOS.

I SDK:n kan du också kontrollera om Analytics-data samlas in från appen på en viss enhet. Läs mer om hur du använder setAnalyticsCollectionEnabledAndroid och iOS.

Ta bort slutanvändardata som lagras på Analytics-servrar

Du kan använda Google Analytics API för att uppfylla förfrågningar från användare om att radera uppgifter om dem från Analytics-servrar per app och per enhet. Läs mer om API:et User Deletion.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?