Privatumo valdikliai sistemoje „Google Analytics“

Šis išteklius gali būti naudingas svetainių ar programų savininkams, naudojantiems „Google Analytics“ ir „Google Analytics“, skirtą „Firebase“ (jie dar vadinami „klientais“), ypač jei jie turi įmones, kurioms taikomas Europos ekonominės erdvės Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), Kalifornijos vartotojų privatumo aktas (KVPA) ar kiti panašūs teisės aktai.

Papildoma informacija pateikta straipsnyje „Duomenų apsauga“.

  Šiame straipsnyje

„Analytics“ duomenų rinkimo išjungimas (programa)

Galite programiškai išjungti duomenų rinkimą „Android“ ir „iOS“ programose, kuriose naudojama:

Sužinokite daugiau, kokius duomenis „Google Analytics“ ir „Google Analytics“, skirta „Firebase“, renka.

„Analytics“ duomenų rinkimo išjungimas (žiniatinklis)

Galite programiškai išjungti duomenų rinkimą: 

  • „Google Analytics 4“ nuosavybėse su gtag.js (instrukcijos);

  • „Universal Analytics“ nuosavybėse su gtag.js (instrukcijos);

  • „Universal Analytics“ nuosavybėse su analytics.js (instrukcijos);

  • „Universal Analytics“ nuosavybėse su ga.js (instrukcijos).

Svetainės naudotojai taip pat gali atsisakyti duomenų rinkimo, naudodami „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Reklamavimo funkcijų išjungimas (programa)

Galite programiškai išjungti duomenų, skirtų reklamavimo funkcijoms, rinkimą „Android“ ir „iOS“ programose, kuriose naudojama:

Sužinokite daugiau, kokius duomenis „Google Analytics“ ir „Google Analytics“, skirta „Firebase“, renka.

Reklamavimo funkcijų išjungimas (žiniatinklis)

Galite programiškai išjungti duomenų, skirtų reklamavimo funkcijoms, rinkimą šiose vietose:

  • „Google Analytics 4“ nuosavybėse su gtag.js (instrukcijos);
  • „Universal Analytics“ nuosavybėse su gtag.js (instrukcijos);
  • „Universal Analytics“ nuosavybėse su analytics.js (instrukcijos).

Reklamavimo suasmeninimo išjungimas (programa)

Galite programiškai išjungti reklamavimo suasmeninimą pasitelkiant „Android“ ir „iOS“ programų, kuriose naudojamas „Firebase“ SDK, duomenis (instrukcijos).

Sužinokite daugiau, kokius duomenis „Google Analytics“ ir „Google Analytics“, skirta „Firebase“, renka.

Reklamavimo suasmeninimo išjungimas (žiniatinklis)

Galite programiškai išjungti reklamavimo suasmeninimą naudojant duomenis iš šių vietų:

  • „Google Analytics 4“ nuosavybėse su gtag.js (instrukcijos);
  • „Universal Analytics“ nuosavybėse su gtag.js (instrukcijos);
  • „Universal Analytics“ nuosavybėse su analytics.js (instrukcijos).

Anoniminio IP nustatymas

Sistemoje „Google Analytics“ anoniminį IP galima nustatyti tiek žiniatinkliui, tiek programai. Sužinokite, kaip veikia IP anonimizavimas.

„Universal Analytics“ nuosavybės

„Universal Analytics“ nuosavybių anoniminius IP adresus galite nustatyti naudodami:

„Google Analytics 4“ nuosavybės

Anoniminio IP nustatymo funkcija automatiškai įgalinama „Google Analytics 4“ nuosavybėse, kai

Automatiškai įjungtos anoniminio IP nustatymo funkcijos išjungti negalima. 

Surinktų „Analytics“ duomenų saugojimo laikotarpio nustatymas

Galite nustatyti saugojimo laikotarpį duomenims, kuriuos renkate iš: 

Naudotojo lygio duomenų pasiekiamumas ir perkeliamumas

„Universal Analytics“ nuosavybių įvykių informaciją galite gauti pagal bet kokį naudotojo identifikatorių naudodami naudotojo naršyklės ataskaitą arba naudotojų veiklos API. Šios funkcijos padės analizuoti ir eksportuoti vieno naudotojo įvykio lygio duomenis. Be to, 360 klientai gali integruoti duomenis į „BigQuery“, kad eksportuotų visus su naudotojais susijusius įvykių duomenis į vieną saugyklą, kurioje galima teikti užklausas.

Sistemoje Analizė yra tos pačios funkcijos, pritaikytos „Google Analytics 4“ nuosavybėms. Pasitelkę naudotojo naršyklės ataskaitą arba naudotojo veiklos ataskaitą galite gauti įvykių informaciją pagal bet kurį nurodytą naudotojo identifikatorių. Šios funkcijos padės analizuoti ir eksportuoti vieno naudotojo įvykio lygio duomenis. Pagal naudotojo veiklos ataskaitą taip pat galite ištrinti atskirus naudotojo įrašus. Be to, galite integruoti duomenis į „BigQuery“, kad eksportuotumėte visus su naudotojais susijusius įvykių duomenis į vieną saugyklą, kurioje galima teikti užklausas.

Mobiliajame įrenginyje saugomų galutinio naudotojo duomenų ištrynimas

Naudodami „Google Analytics“, skirtos „Firebase“, SDK galite pridėti valdiklių programose, kad naudotojai galėtų ištrinti „Analytics“ duomenis, saugomus mobiliajame įrenginyje, ir kartu iš naujo nustatyti programos objekto ID. Sužinokite daugiau, kaip naudoti resetAnalyticsData sistemose „Android“ ir „iOS“.

Naudodami SDK taip pat galite kontroliuoti, ar programa turėtų rinkti „Analytics“ duomenis iš konkretaus įrenginio. Sužinokite daugiau, kaip naudoti setAnalyticsCollectionEnabled sistemose „Android“ ir „iOS“.

„Analytics“ serveriuose saugomų galutinio naudotojo duomenų ištrynimas

Naudodami „Google Analytics“ API galite leisti naudotojams teikti užklausas ištrinti jų vienos programos ar vieno įrenginio duomenis iš „Analytics“ serverių. Sužinokite daugiau apie naudotojų trynimo API.

Bet kokios nuosavybės skelbimų suasmeninimo leidimas ar išjungimas

Naudodami išplėstinį nustatymą, leidžiantį suasmeninti skelbimus, galite valdyti, ar iš galutinių naudotojų surinkti bet kokios nuosavybės duomenys gali būti naudojami skelbimams suasmeninti.

„Google Analytics“, skirtos „Firebase“, „iOS“ SDK naudojimas priskyrimui registruoti sistemoje „SKAdNetwork“

Jei programų kūrėjai pasirenka atlikti atsisakymą naudodami statinę konfigūracijos žymą (instrukcijos), „Google Analytics“, skirtos „Firebase“ (GA4F), „iOS“ SDK automatiškai iškviečia (pirmą kartą atidarius) „Apple“ sistemos „SKAdNetwork“ „SignAppForAdNetworkAttribution“ API, kuri teikia programos diegimo patvirtinimo informaciją skelbimų tinklams, užregistruotiems sistemoje „Apple“.

Dėl naujų „Apple“ privatumo ir saugos funkcijų, paskelbtų per WWDC 2020, „SKAdNetwork“ API buvo atnaujinta 14 versijos sistemoje „iOS“ ir bus dažniau naudojama priskiriant programų diegimus. Dabar reikalaujama, kad programų kūrėjai gautų sutikimą per privatumo paskelbimo iššokantįjį langą, prieš naudodami reklamuotojų identifikatorių (IDFA) „iOS“ naudotojams stebėti.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?