אמצעי בקרה על פרטיות ב-Google Analytics

המאמר הזה הוא מקור מידע שימושי לבעלים של אתרים ו/או של אפליקציות המשתמשים ב-Google Analytics וב-Google Analytics for Firebase (להלן "לקוחות"), במיוחד אם הם מנהלים עסקים שעליהם חלים התקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR) באזור הכלכלי האירופי, חוק הפרטיות לצרכנים בקליפורניה (California Consumer Privacy Act)‏ (CCPA) או חוקים דומים אחרים.

מידע נוסף זמין במאמר הגנה על הנתונים שלכם.

  הנושאים במאמר:

השבתת איסוף הנתונים של Analytics (אפליקציות)

אפשר להשבית באופן פרוגרמטי את איסוף הנתונים מאפליקציות ל-Android ומאפליקציות ל-iOS שמשתמשות בערכות האלה:

מידע נוסף על הנתונים שנאספים על ידי Google Analytics ו-Google Analytics for Firebase

השבתת איסוף הנתונים של Analytics (אתרים)

אפשר להשבית באופן פרוגרמטי את איסוף הנתונים מהנכסים האלה: 

כמו כן, משתמשי האתר שלכם יכולים לבטל את הסכמתם לאיסוף הנתונים באמצעות תוסף הדפדפן לביטול שליחת מידע ל-Google Analytics.

השבתת תכונות הפרסום (אפליקציות)

אפשר להשבית באופן פרוגרמטי את איסוף הנתונים עבור תכונות פרסום מאפליקציות ל-Android ומאפליקציות ל-iOS שמשתמשות בערכות SDK הבאות:

מידע נוסף על הנתונים שנאספים על ידי Google Analytics ו-Google Analytics for Firebase

השבתת תכונות הפרסום (אתרים)

אפשר להשבית באופן פרוגרמטי את איסוף הנתונים עבור תכונות פרסום מהנכסים הבאים:

השבתת התאמה אישית של פרסום (אפליקציות)

אפשר להשבית באופן פרוגרמטי התאמה אישית של פרסום על סמך נתונים מאפליקציות ל-Android ומאפליקציות ל-iOS שמשתמשות ב-Firebase SDK (הוראות)

מידע נוסף על הנתונים שנאספים על ידי Google Analytics ו-Google Analytics for Firebase

השבתת התאמה אישית של פרסום (אתרים)

אפשר להשבית באופן פרוגרמטי התאמה אישית של פרסום על סמך נתונים מהנכסים הבאים:

אנונימיזציה של כתובות IP

אנונימיזציה של כתובות IP זמינה ב-Google Analytics גם לאתרים וגם לאפליקציות. למידע נוסף על איך פועלת אנונימיזציה של כתובות IP.

נכסי אינטרנט

אפשר לבצע אנונימיזציה של כתובות IP בנכסי אתר באמצעות:

נכסי אפליקציה + אתר

אנונימיזציה של כתובות IP מופעלת באופן אוטומטי בנכסי אפליקציה + אתר כשאתם:

אי אפשר להשבית אנונימיזציה של כתובות IP המופעלת באופן אוטומטי. 

הגדרה של תקופת השמירה של אוסף נתוני Analytics

אפשר להגדיר את תקופת השמירה של הנתונים שאתם אוספים: 

גישה למידע ברמת המשתמש וניידות המידע הזה

בנכסי אינטרנט, אפשר לשלוף פרטי אירועים לפי כל מזהה משתמש באמצעות דוח 'ניתוח המשתמשים' או User Activity API. התכונות האלה מאפשרות לנתח נתונים ברמת האירוע לפי מזהה משתמש יחיד ולייצא אותם. נוסף על כך, לקוחות Google Analytics 360 יכולים לשלב את החשבון שלהם עם BigQuery. השילוב מאפשר להגדיר ייצוא מלא של כל נתוני האירועים שמשויכים למשתמשים אל מאגר יחיד שניתן להריץ בו שאילתות.

בנכסי אפליקציה + אתר, אותה פונקציונליות קיימת ב-Analysis. אפשר לשלוף פרטי אירועים שמשויכים לכל מזהה משתמש נתון באמצעות הדוח 'ניתוח משתמשים נפרדים' או דוח פעילות המשתמש. התכונות האלה מאפשרות לנתח נתונים ברמת האירוע לפי מזהה משתמש יחיד ולייצא אותם. אפשר להשתמש בדוח פעילות המשתמש גם כדי למחוק רשומות משתמשים נפרדות. בנוסף, ניתן לשלב את החשבון עם BigQuery. השילוב מאפשר להגדיר ייצוא מלא של כל נתוני האירועים שמשויכים למשתמשים אל מאגר יחיד שניתן להריץ עליו שאילתות.

מחיקת הנתונים של משתמשי קצה שמאוחסנים במכשיר נייד

באמצעות Google Analytics for Firebase SDK תוכלו להוסיף לאפליקציה אמצעי בקרה, שמאפשרים למשתמשים למחוק נתוני Analytics שמאוחסנים באופן מקומי במכשירים הניידים שלהם ובמקביל לאפס את המזהה של מופע האפליקציה. בקישורים האלה אפשר לקרוא מידע נוסף על השימוש ב-resetAnalyticsData ב-Android וב-iOS.

באמצעות ה-SDK אפשר גם לקבוע אם נתוני Analytics כלשהם ייאספו מהאפליקציה במכשיר מסוים. בקישורים האלה אפשר לקרוא מידע נוסף על השימוש ב-setAnalyticsCollectionEnabled ב-Android וב-iOS.

מחיקת הנתונים של משתמשי קצה שמאוחסנים בשרתי Analytics

אם תקבלו ממשתמשים בקשות למחוק נתונים לגביהם משרתי Analytics, תוכלו לעשות זאת בעזרת Google Analytics API. את המחיקה אפשר לבצע לפי אפליקציה ולפי מכשיר. מידע נוסף על User Deletion API.

הפעלה או השבתה של התאמה אישית של מודעות לכל נכס בנפרד

באמצעותההגדרה המתקדמת להתרת התאמה אישית של מודעות תוכלו לקבוע אם נתונים שנאספו ממשתמשי קצה עבור נכס כלשהו יוכלו לשמש להתאמה אישית של מודעות.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?