Privatlivsindstillinger i Google Analytics

For website- og/eller appejere, der bruger Google Analytics og Google Analytics til Firebase (også kaldet "kunder"), kan dette være en nyttig ressource, især hvis deres virksomhed er underlagt persondataforordningen for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (GDPR, General Data Protection Regulation) eller den californiske lov om forbrugeres privatliv (CCPA, California Consumer Privacy Act) eller andre lignende love.

Se Beskyttelse af dine data for at få flere oplysninger.

  I denne artikel kan du læse om følgende:

Deaktiver dataindsamling i Analytics (app)

Du kan programmatisk deaktivere dataindsamling fra Android- og iOS-apps, hvor der bruges følgende:

Få flere oplysninger om, hvilke data der indsamles i Google Analytics og Google Analytics til Firebase.

Deaktiver dataindsamling i Analytics (web)

Du kan programmatisk deaktivere af dataindsamling fra følgende: 

Brugere af dit website kan også fravælge dataindsamling ved hjælp af browsertilføjelsen til fravalg af Google Analytics.

Deaktiver annonceringsfunktioner (app)

Du kan programmatisk deaktivere indsamling af data for annonceringsfunktioner fra Android- og iOS-apps, der bruger:

Få flere oplysninger om, hvilke data der indsamles i Google Analytics og Google Analytics til Firebase.

Deaktiver annonceringsfunktioner (web)

Du kan programmatisk deaktivere indsamling af data for annonceringsfunktioner fra:

Deaktiver annoncetilpasning (app)

Du kan programmatisk deaktivere af annoncetilpasning for data fra Android- og iOS-apps, der bruger Firebase-SDK'et (vejledning)

Få flere oplysninger om, hvilke data der indsamles i Google Analytics og Google Analytics til Firebase.

Deaktiver annoncetilpasning (web)

Du kan programmatisk deaktivere annoncetilpasning for data fra:

IP-anonymisering

IP-anonymisering er tilgængelig til både webejendomme og apps i Google Analytics. Få oplysninger om, hvordan IP-anonymisering fungerer.

Webejendomme

Du kan anonymisere IP-adresser for webejendomme, hvor der bruges følgende:

App + Web-ejendomme

IP-anonymisering aktiveres automatisk for App + Web-ejendomme, når du:

Automatisk aktiveret IP-anonymisering kan ikke deaktiveres. 

Angiv opbevaringsperioden for de Analytics-data, som du indsamler

Du kan angive opbevaringsperioden for data, som du indsamler fra følgende: 

Dataadgang og -portabilitet på brugerniveau

For webejendomme kan du hente oplysninger om hændelser for et givet bruger-id via rapporten Brugeroplysninger eller API'en til brugeraktivitet. Med disse funktioner kan du analysere og eksportere data på hændelsesniveau for et enkelt bruger-id. Vores 360-kunder har desuden mulighed for via BigQuery-integration at eksportere alle de hændelsesdata, der er knyttet til deres brugere, til ét lager, der kan sendes forespørgsler til.

Når det gælder App + Web-ejendomme, er den samme funktionalitet tilgængelig i Analyse. Du kan få vist hændelsesoplysninger for et hvilket som helst bruger-id via rapporten Brugeroplysninger eller rapporten Brugeraktivitet. Med disse funktioner kan du analysere og eksportere data på hændelsesniveau for et enkelt bruger-id. Du kan også bruge rapporten Brugeraktivitet til at slette individuelle brugerposter. Derudover har du mulighed for via BigQuery-integration at eksportere alle de hændelsesdata, der er knyttet til brugere, til ét lager, der kan sendes forespørgsler til.

Slet slutbrugerdata, som er gemt på en mobilenhed

Google Analytics til Firebase-SDK'et giver dig mulighed for at føje styringselementer til din app, så brugere kan slette Analytics-data, der er gemt lokalt på deres mobilenheder, og for ved samme lejlighed at nulstille appforekomst-id'et. Få flere oplysninger om brug af resetAnalyticsData i Android og iOS.

SDK'et giver dig også mulighed for at styre, om der indsamles Analytics-data fra appen på en bestemt enhed eller ej. Få flere oplysninger om brug af setAnalyticsCollectionEnabled i Android og iOS.

Slet slutbrugerdata, som er gemt på Analytics-servere

Du kan bruge Google Analytics API til at imødekomme anmodninger fra brugere om at få data om dem slettet fra Analytics-servere for specifikke apps og enheder. Få flere oplysninger om API til brugersletning

Tilladelse til/deaktivering af annoncetilpasning for en ejendom

Du kan styre, om data, der indsamles fra slutbrugere for en hvilken som helst ejendom, må bruges til annoncetilpasning via den avancerede indstilling til tilladelse annoncetilpasning.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?