Контроли за поверителност в Google Анализ

Тази статия може да е полезна на собствениците на сайтове и/или приложения, използващи Google Анализ и Google Анализ за Firebase (наричани още „клиенти“), особено ако бизнесите им са засегнати от Общия регламент относно защитата на данните в Европейското икономическо пространство (ОРЗД), Закона за поверителността на потребителите в Калифорния (CCPA) или други подобни разпоредби.

За допълнителна информация вижте Предпазване на данните Ви.

  В тази статия:

Деактивиране на събирането на данни в Анализ (приложения)

Можете програмно да деактивирате събирането на данни от приложения за Android и iOS, които използват:

  • SDK на Google Анализ за Firebase (инструкции)

  • комплект на Google Анализ за разработване на софтуер (SDK) за Android (инструкции)

  • комплект на Google Анализ за разработване на софтуер (SDK) за iOS (инструкции).

Научете повече за данните, които събират Google Анализ и Google Анализ за Firebase.

Деактивиране на събирането на данни в Анализ (мрежата)

Можете програмно да деактивирате събирането на данни от: 

Потребителите на уебсайта Ви могат да се откажат от събирането на данни и с помощта на добавката на браузър за изключване на Google Анализ.

Деактивиране на функциите за рекламиране (приложения)

Можете програмно да деактивирате събирането на данни за функции за рекламиране от приложения за Android и iOS, които използват:

  • SDK на Google Анализ за Firebase (инструкции)
  • комплекта на Google Анализ за разработване на софтуер (SDK) за Android (инструкции)
  • комплекта на Google Анализ за разработване на софтуер (SDK) за iOS (инструкции).

Научете повече за данните, които събират Google Анализ и Google Анализ за Firebase.

Деактивиране на функциите за рекламиране (мрежата)

Можете програмно да деактивирате събирането на данни за функции за рекламиране от:

Деактивиране на персонализирането на рекламирането (приложения)

Можете програмно да деактивирате персонализирането на рекламирането за данни от приложения за Android и iOS, които използват SDK на Google Анализ за Firebase (инструкции).

Научете повече за данните, които събират Google Анализ и Google Анализ за Firebase.

Деактивиране на персонализирането на рекламирането (мрежата)

Можете програмно да деактивирате персонализирането на рекламирането за данни от:

Анонимизиране на IP адресите

Анонимизирането на IP адресите е налице в Google Анализ както за мрежата, така и за приложения. Научете как функционира то.

Собствености в Universal Analytics

Можете да анонимизирате IP адресите за собствености в Universal Analytics с помощта на:

Собствености в Google Анализ 4

В Google Анализ 4 анонимизирането на IP адресите не е необходимо, тъй като IP адресите не се регистрират и съхраняват.

Задаване на период на съхранение на събираните от Вас данни в Анализ

Можете да зададете периода на съхранение на данните, които събирате от:

Достъп и преносимост на данни на ниво потребител

За собствености в Universal Analytics можете да извличате информация за събития за всеки идентификатор на потребител посредством отчета „Анализ на потребителите“ или чрез API за потребителската активност. Тези функции Ви дават възможност да анализирате и експортирате данни на ниво събитие за отделен идентификатор на потребител. Освен това клиентите на Анализ 360 могат да извършват интегриране с BigQuery, за да експортират всички данни за събития, свързани с потребителите им, в едно хранилище с възможност за изпращане на заявки.

За собствености в Google Анализ 4 същата функционалност съществува и в „Изследвания“. Можете да извличате информация за събития за всеки идентификатор на потребител посредством отчета „Анализ на потребителите“ или този за потребителската активност. Тези функции Ви дават възможност да анализирате и експортирате данни на ниво събитие за отделен идентификатор на потребител. Можете да използвате отчета за потребителската активност и за изтриване на записите на отделни потребители. Освен това можете да извършите интегриране с BigQuery, за да експортирате всички данни за събития, свързани с потребители, в едно хранилище с възможност за изпращане на заявки.

Изтриване на данни за крайните потребители, съхранявани на мобилно устройство

Комплектът за разработване на софтуер (SDK) на Google Анализ за Firebase Ви дава възможност да добавяте контроли към приложението си, така че потребителите да могат да изтриват данните в Анализ, съхранявани локално на мобилните им устройства, и в този процес да зададат отново идентификатора на екземпляра на приложението. Научете повече за използването на resetAnalyticsData на Android и iOS.

Комплектът за разработване на софтуер също така Ви дава възможност да контролирате дали да се събират данни в Анализ от приложението, инсталирано на конкретно устройство, или не. Научете повече за използването на setAnalyticsCollectionEnabled на Android и iOS.

Изтриване на данни за крайните потребители, съхранявани на сървърите на Анализ

Можете да използвате API на Google Анализ, за да удовлетворявате заявки на потребители за изтриване на данни за тях от сървърите на Анализ по отделни приложения и устройства. Научете повече за API за изтриване на потребители.

Активиране/деактивиране на персонализирането на рекламите за всяка собственост

Чрез разширената настройка за допускане на персонализиране на рекламите можете да контролирате дали данните, събрани от крайни потребители за някоя собственост, може да се използват за персонализиране на рекламите.

Използване на комплекта за разработване на софтуер (SDK) за iOS на Google Анализ за Firebase за регистриране на приписване чрез SKAdNetwork

Освен ако програмистите на приложения не решат да се откажат чрез флаг за статично конфигуриране (инструкции), комплектът за разработване на софтуер (SDK) за iOS на Google Анализ за Firebase (GA4F) при първото отваряне ще извиква автоматично API на registerAppForAdNetworkAttribution на SKAdNetwork на Apple, който предоставя информация за потвърждаване на инсталирането на приложението на регистрирани в Apple рекламни мрежи.

API на SKAdNetwork е актуализиран за iOS 14 и ще се използва по-задълбочено за приписване на инсталиранията на приложението поради новите функции за поверителност и сигурност, представени от Apple на Световната конференция на разработчиците на Apple (WWDC) за 2020 г., които изискват програмистите на приложения да получават съгласие чрез изскачащ прозорец за разкриване във връзка с поверителността, преди да използват идентификатора за рекламодатели (IDFA) за проследяване на потребителите на iOS.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false