Tìm hiểu về PII (Thông tin nhận dạng cá nhân) trong các hợp đồng và chính sách của Google

Nhiều hợp đồng, điều khoản dịch vụ và chính sách cho các sản phẩm quảng cáo và đo lường của Google đề cập đến "Thông tin nhận dạng cá nhân" (PII). Trong các hợp đồng, điều khoản dịch vụ và chính sách như vậy, bạn có thể tìm thấy điều khoản cấm việc chuyển thông tin mà Google có thể sử dụng hoặc nhận dạng là PII tới Google .

Bài viết này giải thích cách Google diễn giải thuật ngữ PII (Thông tin nhận dạng cá nhân) trong trường hợp PII không được định nghĩa trong hợp đồng hiện hành giữa bạn và Google hoặc các điều khoản dịch vụ cũng như chính sách hiện hành của sản phẩm. Điều này là để giảm thiểu sự nhầm lẫn của khách hàng và để phân biệt PII với khái niệm dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân theo GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu), CCPA (Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California). và luật khác về quyền riêng tư.

Dữ liệu nào được Google xem là PII

Google giải thích PII là thông tin có thể được sử dụng để xác định trực tiếp, liên hệ hoặc định vị chính xác một cá nhân. Thông tin này bao gồm:

  • địa chỉ email
  • địa chỉ gửi thư
  • số điện thoại
  • vị trí chính xác (chẳng hạn như tọa độ GPS – nhưng hãy xem ghi chú bên dưới)
  • tên đầy đủ hoặc tên người dùng

Ví dụ: nếu bạn là nhà xuất bản và hợp đồng của bạn nghiêm cấm việc chuyển PII cho Google, thì URL của các trang trên trang web hiển thị quảng cáo của Google không được bao gồm địa chỉ email, vì các URL đó sẽ được chuyển tới Google trong bất kỳ yêu cầu quảng cáo nào. Google từ lâu đã giải thích quy định cấm PII theo cách này.

Lưu ý: Trung tâm trợ giúp và chính sách của một số sản phẩm có nêu một vài cách thức mà bạn có thể chuyển một số dạng PII nhất định tới Google. Để tránh nghi ngờ, bài viết này sẽ không sửa đổi các quy định đó. Ví dụ: một số sản phẩm nhất định cho phép gửi dữ liệu vị trí gần đúng đến Google, miễn là dữ liệu đó đáp ứng yêu cầu của các chính sách hiện hành.

Google quy định rằng PII không bao gồm các thông tin sau và một số thông tin khác:

  • mã cookie có biệt danh
  • mã nhận dạng cho quảng cáo có biệt danh
  • địa chỉ IP
  • các giá trị nhận dạng người dùng cuối khác

Ví dụ: nếu địa chỉ IP được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo (đây là trường hợp xảy ra với hầu hết mọi yêu cầu quảng cáo do cách thức hoạt động của các giao thức Internet), thì hoạt động truyền dữ liệu này không vi phạm bất kỳ quy định nào về việc cấm gửi PII cho Google.

Xin lưu ý rằng dữ liệu không có trong phần giải thích của Google về PII vẫn có thể được coi là dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân theo GDPR, CCPA và luật khác về quyền riêng tư.  Bài viết này không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản hợp đồng hoặc chính sách nào liên quan đến dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân theo các luật đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố