Hiểu PII trong các hợp đồng và chính sách của Google

Nhiều hợp đồng, điều khoản dịch vụ và chính sách cho các sản phẩm quảng cáo và đo lường của Google đề cập đến "Thông tin nhận dạng cá nhân" (PII). Trong các hợp đồng, điều khoản dịch vụ và chính sách như vậy, bạn có thể tìm thấy điều khoản cấm việc chuyển thông tin mà Google có thể sử dụng hoặc nhận dạng là PII tới Google.

Bài viết này giải thích cách Google diễn giải thuật ngữ PII trong trường hợp PII không được định nghĩa trong hợp đồng hiện tại của bạn hoặc các điều khoản dịch vụ cũng như chính sách của sản phẩm hiện hành. Điều này nhằm giảm thiểu các trường hợp nhầm lẫn của khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của EU sẽ mở rộng định nghĩa "dữ liệu cá nhân" theo luật của Liên minh Châu Âu kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. 

Dữ liệu nào được Google xem là PII

Google giải thích PII là thông tin có thể được sử dụng để xác định danh tính, thông tin liên hệ hoặc vị trí chính xác của một cá nhân. Thông tin này bao gồm:

  • địa chỉ email
  • địa chỉ gửi thư
  • số điện thoại
  • vị trí chính xác (chẳng hạn như tọa độ GPS - nhưng hãy xem ghi chú bên dưới)
  • tên đầy đủ hoặc tên người dùng

Ví dụ: nếu bạn là nhà xuất bản có hợp đồng cấm bạn chuyển PII cho Google, URL của các trang trên trang web hiển thị quảng cáo của Google không được bao gồm địa chỉ email, vì các URL đó sẽ được chuyển tới Google trong bất kỳ yêu cầu quảng cáo nào. Google từ lâu đã giải thích quy định cấm PII theo cách này.

Lưu ý: Các trung tâm và chính sách trợ giúp của một số sản phẩm nhất định quy định một số phương tiện có giới hạn mà bạn có thể sử dụng để chuyển một số thông tin PII nhất định tới Google. Để tránh việc hiểu không rõ ràng, bài viết này không sửa đổi các quy định đó. Ví dụ: một số sản phẩm nhất định cho phép gửi dữ liệu vị trí chính xác đến Google, miễn là đáp ứng yêu cầu của các chính sách hiện hành.

Google quy định rằng PII không bao gồm các thông tin sau và một số thông tin khác:

  • ID cookie có biệt danh
  • ID quảng cáo có biệt danh
  • địa chỉ IP
  • các giá trị nhận dạng người dùng cuối khác

Ví dụ: nếu địa chỉ IP được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo (đây là trường hợp xảy ra với hầu hết mọi yêu cầu quảng cáo là do cách thức hoạt động của các giao thức internet), việc truyền đó sẽ không vi phạm quy định nào cấm gửi PII cho Google.

Xin lưu ý rằng GDPR vẫn có thể coi các dữ liệu không có trong phần giải thích của Google về PII là dữ liệu cá nhân.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?