PII i Googles avtal och policyer

Många avtal, användarvillkor och policyer som gäller Googles annons- och mätprodukter hänvisar till personligt identifierande information (PII). Sådana avtal, användarvillkor och policyer kan innehålla ett förbud mot att skicka information till Google som Google skulle kunna använda eller tolka som PII.

I den här artikeln beskriver vi hur Google tolkar begreppet PII om det inte definieras i ditt befintliga avtal eller i den aktuella produktens användarvillkor eller policyer. Detta gör vi för att undvika förvirring bland våra kunder, i synnerhet mot bakgrund av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som utvidgade definitionen av ”personuppgifter” enligt EU:s lagstiftning som trädde i kraft den 25 maj 2018. 

Vad Google betraktar som PII

Till PII räknar Google information som kan användas fristående för att direkt identifiera, kontakta eller lokalisera en person. Detta inbegriper

  • e-postadresser
  • postadresser
  • telefonnummer
  • exakta platser (som GPS-koordinater, se anmärkningen nedan)
  • fullständiga namn eller användarnamn.

Anta till exempel att du är en utgivare vars avtal förbjuder dig att skicka PII till Google. Då får webbadresserna till sidor på din webbplats som visar annonser från Google inte innehålla e-postadresser, eftersom dessa webbadresser skickas till Google i alla annonsbegäranden. Detta är den tolkning av PII-förbudet som Google tillämpar sedan länge.

Obs! I hjälpcenter och policyer för vissa produkter definieras de begränsade metoder som får användas för att skicka vissa typer av PII till Google. Vi vill här klargöra att denna artikel inte ändrar sådana bestämmelser. Vissa produkter tillåter exempelvis att ungefärliga platsuppgifter skickas till Google, förutsatt att kraven i tillämpliga policyer är uppfyllda.

I Googles tolkning av PII ingår inte bland annat

  • pseudonyma cookie-id:n
  • pseudonyma annons-id:n
  • IP-adresser
  • andra pseudonyma identifierare för slutanvändare.

Om en IP-adress exempelvis skickas tillsammans med en annonsbegäran (vilket är fallet med de flesta annonsförfrågningar, som ett resultat av internetprotokoll) bryter denna dataöverföring inte mot något förbud mot att skicka PII till Google.

Tänk på att uppgifter som inte ingår i Googles tolkning av PII fortfarande kan betraktas som personuppgifter enligt GDPR eller som personliga uppgifter enligt California Consumer Privacy Act (CCPA).

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?