Údaje umožňujúce zistenie totožnosti v zmluvách a pravidlách Googlu

V mnohých zmluvách, zmluvných podmienkach a pravidlách služieb reklamy a merania od Googlu sa používa výraz „údaje umožňujúce zistenie totožnosti“. Ide o odlišnú kategorizáciu údajov než v prípade toho, čo európske všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) označuje ako „osobné údaje“.

Upozorňujeme, že údaje vylúčené z výkladu údajov umožňujúcich zistenie totožnosti uplatňovaného Googlom môžu byť považované za osobné údaje podľa nariadenia GDPR alebo niektorých ďalších právnych predpisov, ktoré stanovujú rôzne práva obyvateľov príslušných štátov USA, a môžu teda podliehať týmto právnym predpisom.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako Google vykladá výraz „údaje umožňujúce zistenie totožnosti“ v prípade, že tento výraz nie je definovaný v uzatvorenej zmluve alebo zmluvných podmienkach či pravidlách príslušných služieb. Cieľom je minimalizovať nejasnosti u zákazníkov a odlíšiť údaje umožňujúce zistenie totožnosti od pojmu „osobné údaje“ v zmysle nariadenia GDPR, zákona CPRA a ďalšej legislatívy o ochrane súkromia.

Čo Google považuje za údaje umožňujúce zistenie totožnosti

Google vykladá údaje umožňujúce zistenie totožnosti ako údaje, ktoré by mohli byť použité samy osebe na priamu identifikáciu, kontaktovanie alebo presné určenie polohy jednotlivca. Zahŕňajú:

  • e‑mailové adresy,
  • poštové adresy,
  • telefónne čísla,
  • presné polohy (napríklad súradnice GPS, no prečítajte si poznámku nižšie),
  • celé mená alebo používateľské mená.

Ak ste napríklad vlastník a vaša zmluva zakazuje poskytovanie údajov umožňujúcich zistenie totožnosti Googlu, adresy stránok vášho webu, ktoré zobrazujú reklamy od Googlu, nesmú zahŕňať e‑mailové adresy, pretože tieto webové adresy budú poskytnuté Googlu počas požiadavky na reklamu. Google už dlho formuluje zákaz poskytovania údajov umožňujúcich zistenie totožnosti týmto spôsobom.

Poznámka: Centrá pomoci a pravidlá určitých služieb stanovujú obmedzené prostriedky, na základe ktorých môžu byť do Googlu odoslané určité formy údajov umožňujúcich zistenie totožnosti. Na vylúčenie pochybností uvádzame, že tento článok nedopĺňa ani neupravuje takéto ustanovenia. Preto napríklad určité služby umožňujú odosielanie údajov o približnej polohe do Googlu za predpokladu, že sú splnené požiadavky príslušných pravidiel.

Google vylučuje z výkladu údajov umožňujúcich zistenie totožnosti napríklad:

  • pseudonymné identifikátory súborov cookie,
  • pseudonymné reklamné identifikátory,
  • adresy IP,
  • iné pseudonymné identifikátory koncových používateľov.

Ak sa napríklad s požiadavkou na reklamu odošle adresa IP (čo sa bude v dôsledku internetových protokolov diať takmer pri každej požiadavke na reklamu), takýto prenos neporuší žiadny zákaz odosielania údajov umožňujúcich zistenie totožnosti do Googlu.

Upozorňujeme, že údaje vylúčené z výkladu údajov umožňujúcich zistenie totožnosti uplatňovaného Googlom môžu byť považované za osobné údaje podľa nariadenia GDPR a inej legislatívy o ochrane súkromia. Tento článok nemá vplyv na žiadne ustanovenia zmlúv ani pravidlá týkajúce sa osobných údajov v súlade s týmito právnymi predpismi.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyberte si vlastnú sériu kurzov

Pozrite si google.com/analytics/learn, nový zdroj, ktorý vám pomôže vyťažiť zo služby Google Analytics 4 maximum. Na novom webe sa nachádzajú videá, články a návody, ako aj odkazy na rôzne zdroje o službe Google Analytics (Discord, blog, kanál na YouTube a odkladací priestor GitHub).

Začnite s učením ešte dnes!

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka