En forklaring av personlig identifiserende informasjon (PII) i Googles kontrakter og retningslinjer

I mange kontrakter, vilkår for bruk og retningslinjer for Googles annonserings- og målingsprodukter refereres det til «personlig identifiserende informasjon» (PII). I slike kontrakter, vilkår for bruk og retningslinjer kan du finne et forbud mot å overføre informasjon til Google som Google kan bruke eller gjenkjenne som PII.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan Google tolker begrepet PII i tilfelle denne termen ikke er definert i den eksisterende kontrakten din eller det aktuelle produktets vilkår for bruk eller retningslinjer. Hensikten med dette er å redusere forvirring blant kunder, særlig i lys av EUs personvernforordning (GDPR), som utvidet definisjonen av «personopplysninger» i EU-lovgivningen fra og med 25. mai 2018. 

Hva anser Google som PII?

Google tolker personlig identifiserende informasjon (PII) som informasjon som kan brukes til å identifisere, kontakte eller finne en person. Dette omfatter:

  • e-postadresser
  • postadresser
  • telefonnumre
  • nøyaktige posisjoner (f.eks. GPS-koordinater – men se merknaden under)
  • fulle navn eller brukernavn

Hvis du for eksempel er en publisist med en kontrakt som forbyr deg å sende PII til Google, må nettadressene til sider på nettstedet ditt som viser annonser fra Google, ikke inneholde e-postadresser, fordi disse nettadressene blir sendt til Google i alle annonseforespørsler. Google har tolket PII-forbudet sitt på denne måten lenge.

Merk: I brukerstøtten og retningslinjene for visse produkter fremgår de begrensede måtene enkelte former for PII kan sendes til Google på. For å unngå tvil: Denne artikkelen endrer ikke disse bestemmelsene. I visse produkter er det for eksempel tillatt at omtrentlige posisjonsdata sendes til Google, gitt at kravene i de aktuelle retningslinjene innfris.

Googles tolkning av PII omfatter for eksempel ikke følgende:

  • pseudonyme informasjonskapsel-ID-er
  • pseudonyme annonserings-ID-er
  • IP-adresser
  • andre pseudonyme identifikatorer knyttet til sluttbrukere

Hvis for eksempel en IP-adresse sendes med en annonseforespørsel (som er jo tilfellet med de fleste annonseforespørsler pga. Internett-protokoller), bryter ikke denne overføringen noen forbud mot å sende PII til Google.

Vær oppmerksom på at data som ekskluderes fra Googles tolkning av PII, fortsatt kan anses som personopplysninger i henhold til GDPR eller California Consumer Privacy Act (CCPA).

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?