Namigi za interpretacijo podatkov iz poročanja za več naprav

Začasna odstopanja v podatkih

Več neposrednega prometa v možnosti Ciljna skupina > V več napravah > Poročilo o kanalih kot v možnosti Pridobitev > Ves promet > Poročilo o kanalih.

Ko aktivirate signale v Googlu, najprej ni zgodovine oglaševalske akcije, ki bi bila povezana z Googlovimi uporabniki, ki so vklopili prilagajanje oglasov. Če so to uporabniki, ki se vračajo, se njihov promet najprej kategorizira kot neposreden. Analytics začne zbirati pretekle podatke oglaševalske akcije za te uporabnike (od prvega obiska po aktivaciji signalov v Googlu naprej) in čez čas se številke v poročilih »Kanali« uskladijo.

Število novih uporabnikov je začasno povečano

V poročilih med napravami sistem Googlove uporabnike, ki so vklopili Prilagajanje oglasov, prepozna kot nove uporabnike, ko prvič začnejo sejo v neki znamki, potem ko so aktivirali Googlove signale, tudi če so pred tem že sprožili seje v tej znamki.

Trenutna odstopanja v podatkih

V poročilih v več napravah lahko pride do manjših razlik pri novih uporabnikih v poročilih »Kanali« in »Naprava nakupa«.

Poročilo »Kanali« temelji na vnaprej združenih podatkih, medtem ko poročilo »Naprava nakupa« temelji na podatkih, ki se zberejo v času poizvedbe, vzorčenje pa različno vpliva na podatke v posameznem primeru.

Podatki morajo prav tako biti skladni s standardi storitve Analytics glede tega, kako natančno ocenjujemo vedenje v več napravah za vse vaše uporabnike. Če storitev Analytics ni prepričana v točnost ocene, ne bo prikazala vrednosti podatkov. Poleg tega Analytics uporabi pragove, da zagotovi zasebnost. Če ni na voljo dovolj podatkov, da bi bilo mogoče zagotoviti zasebnost, potem storitev Analytics tudi ne prikaže vrednosti podatkov. Če zaradi teh razlogov v katerem koli poročilu manjkajo podatki, se vrednosti med poročili lahko razlikujejo.

V poročilih, ki niso poročila za več naprav, je število novih uporabnikov na dolgi rok lahko večje. V poročilih za več naprav so odstranjeni podvojeni podatki za uporabnike v različnih napravah: če je uporabnikova prva seja zabeležena v telefonu, druga pa v tabličnem računalniku, je ta uporabnik nov uporabnik v telefonu in obiskovalec, ki se vrača, v tabličnem računalniku. V drugih poročilih, kjer podvojene vrednosti za uporabnike v več napravah niso bile odstranjene, bi bil isti uporabnik nov uporabnik v telefonu ter nov uporabnik v tabličnem računalniku.

Aktiviranje signalov v Googlu.

Oglejte si poročila za več naprav.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?