Wskazówki, jak interpretować dane w raportach działań użytkowników na różnych urządzeniach

Przejściowe rozbieżności danych

Więcej wizyt bezpośrednich w raporcie Odbiorcy > Różne urządzenia > Kanały niż w raporcie Pozyskiwanie > Cały ruch > Kanały.

Po aktywowaniu Google Signals początkowo historia kampanii nie jest powiązana z użytkownikami Google, którzy mają włączoną Personalizację reklam. Jeśli ci użytkownicy są powracającymi użytkownikami, ich ruch jest początkowo klasyfikowany jako bezpośredni. Począwszy od pierwszej wizyty po aktywowaniu Google Signals, Analytics rozpoczyna zbieranie historii kampanii dla tych użytkowników i ostatecznie liczby w raportach kanałów zostają wyrównane.

Liczba nowych użytkowników w raportach działań użytkowników na różnych urządzeniach jest tymczasowo zawyżona

W raportach działań użytkowników na różnych urządzeniach użytkownicy Google, którzy mają włączoną Personalizację reklam, są rozpoznawani jako nowi użytkownicy przy pierwszym uruchomieniu sesji w usłudze po aktywowaniu Google Signals, nawet jeśli inicjowali w niej sesje wcześniej.

Trwałe rozbieżności danych

W raportach działań użytkowników na różnych urządzeniach mogą występować niewielkie różnice między liczbą nowych użytkowników w raportach Kanały i Urządzenie pozyskania.

Raport Kanały jest oparty na wstępnie zsumowanych danych, a raport Urządzenie pozyskania na danych zagregowanych w czasie wystąpienia zapytania. Próbkowanie wpływa na dane inaczej w każdym przypadku.

Dane muszą również spełniać standardy Analytics dotyczące dokładnego szacowania zachowań na różnych urządzeniach dla wszystkich Twoich użytkowników. Jeśli Analytics nie ma pewności co do dokładności oszacowania, nie wyświetla wartości danych. Analytics stosuje też progi, aby zapewnić prywatność użytkowników. Jeśli nie ma wystarczającej ilości danych, aby zapewnić prywatność, Analytics nie wyświetla wartości danych. Jeśli w którymś z raportów brakuje danych z tych powodów, wartości wyświetlone w raportach mogą być różne.

W raportach innych niż raporty działań użytkowników na różnych urządzeniach liczba nowych użytkowników może być wyższa w dłuższej perspektywie. W raportach działań użytkowników na różnych urządzeniach użytkownicy są deduplikowani na różnych urządzeniach. Jeśli np. pierwsza sesja użytkownika ma miejsce na telefonie, a druga na tablecie, to jest to nowy użytkownik w przypadku telefonu i powracający użytkownik w przypadku tabletu. W innych raportach, w których użytkownicy nie są deduplikowani na różnych urządzeniach, ten sam użytkownik byłby nowym użytkownikiem w przypadku telefonu i nowym użytkownikiem w przypadku tabletu.

Aktywowanie Google Signals.

Raporty działań użytkowników na różnych urządzeniach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?