Veri saklama

Google Analytics Veri Saklama denetimleri, Google Analytics tarafından depolanan kullanıcı düzeyindeki ve etkinlik düzeyindeki verilerin Analytics sunucularından otomatik olarak silinmesi için gereken süreyi ayarlamanıza olanak tanır.

Kullanıcı ve olay verilerini saklama

Saklama süresi; çerezler, kullanıcı tanımlayıcıları (ör. User-ID) ve reklam tanımlayıcıları (ör. DoubleClick çerezleri, Android Reklam Kimliği [AAID veya AdID], Apple Reklamveren Tanımlayıcısı [IDFA]) ile ilişkili kullanıcı düzeyinde ve etkinlik düzeyinde veriler için geçerlidir.

Saklama süresi ve kullanıcı etkinliği sıfırlama kontrolleri Google Analytics tarafından depolanan etkinlik verilerini ve kullanıcı düzeyindeki verileri kapsarken, kullanıcının girdiği bazı veriler (ör. yaş, cinsiyet, ilgi alanları), belirli bir kullanıcı altı ay veya belirli bir Google Analytics 4 mülkü iki ay boyunca etkinlik gerçekleştirmediğinde Google Analytics tarafından varsayılan olarak silinir.

Analytics'in verileri otomatik olarak silmeden önce ne kadar süre tutacağını seçebilirsiniz.

Analytics'in Google sinyalleriyle ilgili verileri saklayacağı maksimum süre, ayarlarınızdan bağımsız olarak 26 aydır. Varsayılan olarak, oturum açmış Google kullanıcılarına ait verilerin süresi 26 ayın sonunda dolar. Bununla birlikte, Analytics Veri Saklama ayarı 26 aydan daha kısa herhangi bir süreye ayarlanırsa, oturum açmış Google kullanıcılarına ait veriler için bu daha kısa süre geçerli olur.

Google Analytics 4 mülkleri

Google Analytics 4 mülklerinde (Analytics 360 sürümü olmayanlar), dönüşümler de dahil olmak üzere kullanıcı düzeyindeki verilerin saklanma süresi en fazla 14 aya ayarlanabilir. Diğer tüm etkinlik verileri için saklama süresini seçebilirsiniz:

 • 2 ay
 • 14 ay

360 veri saklama seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

İki aylık saklama süresi, ayarlarınızdan bağımsız olarak yaş, cinsiyet ve ilgi alanı verilerine daima uygulanır.

Saklama süresini uzattığınızda, yeni süre önceden toplamış olduğunuz veriler için de geçerli olur.

XL mülkleri 2 ay ile sınırlıdır.

Raporlarda karşılaştırmalar oluştursanız bile veri saklama ayarının Google Analytics 4 mülkünüzdeki standart toplu raporları (birincil ve ikincil boyutlar dahil) etkilemediğini unutmayın. Veri saklama ayarı yalnızca Explorations raporlarını etkiler.  

Universal Analytics mülkleri

Universal Analytics mülklerinde, bu ayar kullanıcı ve etkinlik düzeyindeki verilere uygulanır. Şunları seçebilirsiniz:

 • 14 ay
 • 26 ay
 • 38 ay
 • 50 ay
 • Otomatik olarak sona ermesin
Saklama süresini uzatmak veya Otomatik olarak sona ermesin şeklinde değiştirmek, önceden toplamış olduğunuz verileri etkilemez. Örneğin, 14 ay seçeneği etkinken toplanan veriler, saklama süresini 26 ay olarak değiştirseniz bile toplanmalarından 14 ay sonra silinir.

Standart Google Analytics toplu raporlarının bu kapsamın dışında kaldığını unutmayın. Bu ayarla yönetilen kullanıcı ve etkinlik verileri, yalnızca raporlara özel segmentler uygulama ya da olağan dışı özel raporlar oluşturma gibi belirli ileri düzey özellikleri kullandığınızda gerekir.

Saklama süresini kısaltma veya uzatma

Saklama süresi sona eren veriler her ay otomatik olarak silinir.

Saklama süresini kısaltırsanız etkilenen tüm veriler bir sonraki aylık süreçte silinir. Örneğin süreyi 26 ay yerine 14 ay olarak değiştirirseniz 14 aydan daha eski olan veriler bir sonraki aylık süreçte silinir.

Saklama süresini uzatır veya Universal Analytics mülkü için Otomatik olarak sona ermesin olarak değiştirirseniz önceden topladığınız verileri etkilenmez. Örneğin, 14 ay seçeneği etkinken toplanan veriler, saklama süresini 26 ay olarak değiştirseniz bile toplanmalarından 14 ay sonra silinir. Bir Google Analytics 4 mülkü için saklama süresini uzatırsanız, bu değişiklik daha önce topladığınız verilere uygulanır.

Saklama dönemini her değiştirdiğinizde, Analytics söz konusu değişikliği 24 saat sonra uygular. Bu 24 saatlik süre içinde değişikliğinizi geri alabilirsiniz. Verileriniz etkilenmez.

Toplu olmayan raporlar (ör. Google Analytics 4'teki Analiz raporları) için saklama sürenizden daha uzun bir tarih aralığı kullanırsanız bu ek süreye ait veriler raporlarda görünmez. Örneğin, saklama süresini 14 ay olarak belirlerseniz ve 14 ay + 1 gün şeklinde bir tarih aralığı kullanırsanız bu ek 1 güne ait veriler raporlarınızda sunulmaz.

Yeni etkinlik olduğunda sıfırlama

Kullanıcı her yeni etkinlik gerçekleştirdiğinde kullanıcı tanımlayıcısının saklama süresinin sıfırlanması için bu seçeneği AÇIK konumuna getirin (böylece saklama tarihinin sonu, geçerli tarihe saklama süresinin eklenmesiyle ulaşılan tarih olur). Örneğin, veri saklama 14 aya ayarlanırsa ancak kullanıcı her ay yeni bir oturum başlatırsa, kullanıcının tanımlayıcısı her ay yenilenir ve 14 aylık sürenin sonuna hiçbir zaman ulaşılmaz. Kullanıcı, saklama süresi dolmadan yeni bir oturum başlatmazsa, söz konusu kullanıcının verileri silinir.

Bir kullanıcı yeni bir etkinlikte bulunduğunda kullanıcı tanımlayıcısı için belirlenen tutma süresinin sıfırlanmasını istemiyorsanız bu seçeneği KAPALI konumuna getirin. Tutma süresi sona erdiğinde kullanıcı tanımlayıcısı ile ilişkilendirilen veriler otomatik olarak silinir.

Sıfırlama özelliği yalnızca kullanıcı düzeyindeki veriler için geçerlidir.

Seçenekleri ayarlama

Bir Google Analytics mülkünde bu seçeneği ayarlamak için Düzenleyici rolüne sahip olmanız gerekir.
 1. Google Analytics'te oturum açın..
 2. Yönetici'yi tıklayıp düzenlemek istediğiniz mülke gidin.
 3. Web mülkleri için: MÜLK sütununda İzleme Bilgileri > Veri Saklama'yı tıklayın.
  Google Analytics 4 mülkleri için: MÜLK sütununda Veri Ayarları > Veri Saklama'yı tıklayın.
 4. Web mülkleri için: Kullanıcı ve etkinlik verilerini saklama: İstediğiniz saklama süresini seçin.
  Google Analytics 4 mülkleri için: Etkinlik verilerini saklama: İstediğiniz saklama süresini seçin.
 5. Web mülkleri için: Yeni etkinlik olduğunda sıfırla: Anahtarı açık veya kapalı konuma getirin.
  Google Analytics 4 mülkleri için: Yeni etkinlik olduğunda kullanıcı verilerini sıfırla: Anahtarı açık veya kapalı konuma getirin.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Veri saklama ve Kullanıcılar metriği

Şubat 2018'den itibaren, birçok rapora Kullanıcılar metriğini ekledik. Söz konusu metrik bu raporlara yeni eklendiğinden, raporların tamamı için bu metriğin tüm zamanlara ait birleştirilmiş verileri mevcut değildir. Bu durum geçmiş raporlamanızı etkileyebilir: Söz konusu metriğe ait verileri birleştirdiğimiz tarihten öncesine ait Kullanıcı sayılarını sıfır olarak görebilirsiniz.

360 mülkleri için 1 Mayıs 2016, standart mülkler içinse 1 Eylül 2016 tarihinde verileri birleştirmeye başladık.

Bu durum, çok daha uzun bir döneme ait toplu Kullanıcı verilerine sahip Kitleye Genel Bakış raporunu etkilemez.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false
false