Datalagring

Med kontrollerna för datalagring i Google Analytics kan du ange hur länge data på användar- och händelsenivå ska lagras av Google Analytics innan den raderas automatiskt från Analytics-servrarna.

Lagring av användar- och händelsedata

Lagringstiden gäller data på användar- och händelsenivå som är kopplad till cookies, användaridentifierare (till exempel User-ID) och annonsidentifierare (till exempel DoubleClick-cookies, Androids reklam-id (AAID eller AdID), Apples identifierare för annonsörer (IDFA)).

Kontrollerna för återställning av lagringsperiod och användaraktivitet omfattar data på händelse- och användarnivå som lagras av Google Analytics. Vissa typer av användardefinierad data (som ålder, kön, intressen) raderas dock som standard av Google Analytics efter sex månaders inaktivitet för en given användare för en Universal Analytics-egendom och efter två månader för en Google Analytics 4-egendom.

Du kan välja hur länge Analytics ska spara data innan den raderas automatiskt.

Som längst lagrar Analytics data från Google-signaler i 26 månader, oavsett inställning. Som standard raderas data från inloggade Google-användare efter 26 månader. Om inställningen för datalagring är inställd på ett alternativ som är kortare än 26 månader respekteras detta även för data från inloggade Google-användare.

Google Analytics 4-egendomar

För Google Analytics 4-egendomar (inte Analytics 360-versioner) kan data på användarnivå, inklusive konverteringar, ställas in på högst 14 månader. För all annan händelsedata kan du välja lagringsperiod. Välj mellan

 • 2 månader
 • 14 månader

Lagringsperioden på två månader tillämpas alltid på data om ålder, kön och intressen oavsett dina inställningar.

Om du förlänger lagringsperioden tillämpas den på data som du redan har samlat in.

Stora och extra stora egendomar är begränsade till två månader.

Läs mer om alternativ för datalagring med 360

Tänk på att inställningen för datalagring inte påverkar de sammanställda standardrapporterna (inräknat primära och sekundära dimensioner) i Google Analytics 4-egendomen, även om du skapar jämförelser i rapporterna. Inställningen för datalagring påverkar endast Utforskningar-rapporter.  

Universal Analytics-egendomar

För Universal Analytics-egendomar gäller inställningen data på användar- och händelsenivå. Du kan välja

 • 14 månader
 • 26 månader
 • 38 månader
 • 50 månader
 • Upphör inte automatiskt
Om du förlänger lagringsperioden eller ändrar den till Upphör inte automatiskt påverkas inte data som du redan har samlat in. Till exempel raderas data som samlats in när 14 månader gällde 14 månader efter att den samlades in, även om du ändrar lagringsperioden till 26 månader.

Tänk på att de sammanställda standardrapporterna i Google Analytics inte påverkas. Användar- och händelsedata som hanteras med denna inställning krävs endast när du använder vissa avancerade funktioner, som anpassade segment i rapporter eller när du skapar ovanliga anpassade rapporter.

Förkorta eller förläng lagringsperioden

När lagringsperioden har upphört raderas informationen automatiskt varje månad.

Om du förkortar lagringsperioden raderas informationen efterföljande månad. Om du till exempel ändrar perioden från 26 till 14 månader raderas all data som är äldre än 14 månader månaden därpå.

Om du förlänger lagringsperioden, eller ändrar den till Upphör inte automatiskt för en Universal Analytics-egendom, påverkas inte data som du redan har samlat in. Till exempel raderas data som samlats in när 14 månader gällde 14 månader efter att den samlades in, även om du ändrar lagringsperioden till 26 månader. Om du förlänger lagringsperioden för en Google Analytics 4-egendom tillämpas ändringen på data som du redan har samlat in.

När du ändrar lagringsperioden väntar Analytics i 24 timmar innan ändringen införs. Under denna 24-timmarsperiod kan du återställa ändringen utan att informationen påverkas.

Om du använder ett datumintervall för icke sammanställda rapporter (t.ex. Utforskningar-rapporter i Google Analytics 4) som är längre än lagringsperioden visas inte data för den extra tiden i rapporterna. Om du till exempel anger lagringsperioden till 14 månader och använder datumintervallet 14 månader + 1 dag visas inte data om den extra dagen i dina rapporter.

Återställ vid ny aktivitet

Slå detta alternativ för att återställa lagringsperioden för användaridentifieraren vid varje ny händelse från användaren (det vill säga ange utgångsdatumet till aktuell tid plus lagringsperioden). Om datalagringsperioden exempelvis är inställd på 14 månader men en användare påbörjar en ny session varje månad uppdateras användarens identifierare varje månad och når aldrig utgångsdatumet på 14 månader. Om användaren inte påbörjar en ny session innan lagringsperioden upphör raderas användarens data.

Slå AV alternativet om du inte vill att lagringsperioden för en användaridentifierare ska återställas när användaren utför en ny aktivitet. Data som är kopplad till användaridentifieraren raderas automatiskt när lagringsperioden upphör.

Återställningsfunktionen gäller endast data på användarnivå.

Ställa in alternativen

Du måste ha rollen Redigerare för att kunna välja det här alternativet för en Google Analytics-egendom.
 1. För Universal Analytics-egendomar: Klicka på Spårningsinformation > Datalagring i kolumnen Egendom.
  För Google Analytics 4-egendomar: Klicka på Datainställningar > Datalagring i kolumnen Egendom.
 2. För Universal Analytics-egendomar: Lagring av användar- och händelsedata: Välj önskad lagringsperiod.
  För Google Analytics 4-egendomar: Lagring av händelsedata: Välj önskad lagringsperiod.
 3. För Universal Analytics-egendomar: Återställ vid ny aktivitet: Aktivera eller inaktivera alternativet.
  För Google Analytics 4-egendomar: Återställ användardata vid ny aktivitet: Aktivera eller inaktivera alternativet.
 4. Klicka på Spara.

Datalagring och mätvärdet Användare

Från och med februari 2018 används mätvärdet Användare i många fler rapporter. Eftersom mätvärdet är nytt i dessa rapporter har vi ingen samlad data för mätvärdet för alla dessa rapporter ända från början. Detta kan påverka rapporteringen av tidigare resultat, och användarantalet kan anges som 0 före perioden då vi har insamlad data för det mätvärdet.

Vi började samla data för 360-egendomar den 1 maj 2016 och för standardegendomar den 1 september 2016.

Detta påverkar dock inte rapporten Översikt över målgrupp, där vi har samlat data för Användare under mycket längre tid.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
true
69256
false
false