[GA4] Uchovávanie údajov

Nastavenia uchovávania údajov v službe Google Analytics vám umožňujú nastaviť obdobie, po ktorom sa údaje na úrovni používateľa a udalosti uložené službou Google Analytics automaticky odstránia zo serverov služby Analytics.

Uchovávanie údajov o používateľoch a udalostiach

Obdobie uchovávania sa vzťahuje na údaje na úrovni používateľa a udalosti pridružené k súborom cookie, identifikátorom používateľov (napr. User-ID) a reklamným identifikátorom (napr. súborom cookie služby DoubleClick, reklamným identifikátorom pre Android, identifikátorom spoločnosti Apple pre inzerentov).

Pripomíname, že štandardné agregované prehľady služby Google Analytics nie sú ovplyvnené. Údaje o používateľoch a udalostiach spravované týmto nastavením sa vyžadujú, iba keď používate niektoré pokročilé funkcie, ako je napríklad používanie vlastných segmentov v prehľadoch alebo vytváranie neobvyklých vlastných prehľadov.

Uchovávanie údajov na úrovni udalosti a používateľa v službe Google Analytics závisí od obdobia uchovávania a resetovania aktivity používateľa, Google Analytics však niektoré údaje zadané používateľmi predvolene odstraňuje po šiestich mesiacoch nečinnosti daného používateľa.

V službe Analytics si môžete vybrať, ako dlho sa budú údaje pred automatickým odstránením uchovávať.

Maximálne obdobie, počas ktorého bude Analytics uchovávať údaje o signáloch Googlu, je 26 mesiacov, a to bez ohľadu na vaše nastavenia.

V prípade vlastníctiev v službe Universal Analytics sa toto nastavenie vzťahuje na údaje na úrovni používateľa a udalosti. Máte na výber z týchto možností:

 • 14 mesiacov,
 • 26 mesiacov,
 • 38 mesiacov,
 • 50 mesiacov,
 • neukončiť platnosť automaticky.
Ak však obdobie uchovávania predĺžite alebo vyberiete Neukončiť platnosť automaticky, nebude to mať vplyv na už zhromaždené údaje. Ak ste teda mali nastavených napríklad 14 mesiacov, zhromaždené údaje budú odstránené napriek tomu, že ste obdobie uchovávania predĺžili na 26 mesiacov.

 

V prípade vlastníctiev v službe Google Analytics 4 je uchovávanie údajov na úrovni používateľa vrátane konverzií pevne nastavené na najviac 14 mesiacov. V prípade všetkých ostatných údajov o udalostiach si môžete zvoliť dĺžku uchovávania:

 • 2 mesiace,
 • 14 mesiacov.

Dvojmesačné obdobie uchovávania údajov sa vždy aplikuje na údaje o veku, pohlaví a záujmoch bez ohľadu na vaše nastavenia.

Predĺženie obdobia uchovávania alebo jeho zmena na Neukončiť platnosť automaticky sa aplikuje na údaje, ktoré ste už zhromaždili.

 

Údaje sú automaticky odstraňované na mesačnej báze, keď dosiahnu koniec obdobia uchovávania.

Ak obdobie uchovávania skrátite, dotknuté údaje budú odstránené počas ďalšieho mesačného procesu. Ak napríklad zmeníte obdobie z 26 mesiacov na 14 mesiacov, všetky údaje staršie ako 14 mesiacov budú odstránené počas ďalšieho mesačného procesu.

Vždy, keď upravíte obdobie uchovávania, Analytics čaká na implementáciu zmeny 24 hodín. Počas tohto 24‑hodinového obdobia môžete svoju zmenu vrátiť a vaše údaje nebudú ovplyvnené.

Ak použijete obdobie pre neagregované prehľady, ktoré je dlhšie ako vaše obdobie uchovávania, údaje za toto dodatočné obdobie sa v prehľadoch nezobrazia. Ak napríklad nastavíte uchovávanie na 14 mesiacov a použijete obdobie 14 mesiacov + 1 deň, údaje pre tento 1 deň navyše nebudú vo vašich prehľadoch k dispozícii.

Resetovanie pri novej aktivite

Túto možnosť zapnite, ak chcete obdobie uchovávania identifikátora používateľa obnoviť pri každej novej udalosti tohto používateľa. (Takto nastavíte dátum vypršania platnosti na aktuálny čas navýšený o obdobie uchovávania.) Ak je napríklad uchovávanie údajov nastavené na 14 mesiacov, ale používateľ iniciuje novú reláciu každý mesiac, identifikátor tohto používateľa sa obnovuje každý mesiac a nikdy nedosiahne 14‑mesačné obdobie vypršania platnosti. Ak daný používateľ neiniciuje novú reláciu pred vypršaním obdobia uchovávania, údaje tohto používateľa sa odstránia.

Ak nechcete, aby sa obdobie uchovávania pre identifikátor používateľa resetovalo pri novej aktivite tohto používateľa, túto možnosť vypnite. Údaje súvisiace s identifikátorom daného používateľa sa automaticky odstránia po období uchovávania.

Funkcia resetovania sa týka iba údajov na úrovni používateľa.

Nastavenie možností

Na nastavenie tejto možnosti pre vlastníctvo v službe Google Analytics potrebujete povolenie na úpravy.
 1. Prihláste sa do služby Google Analytics..
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na vlastníctvo, ktoré chcete upraviť.
 3. V prípade webových vlastníctiev: v stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na Informácie o sledovaní > Uchovávanie údajov.
  V prípade vlastníctiev v službe Google Analytics 4: v stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na Nastavenia údajov > Uchovávanie údajov.
 4. V prípade webových vlastníctiev: Uchovávanie údajov o používateľoch a udalostiach: vyberte požadované obdobie uchovávania.
  V prípade vlastníctiev v službe Google Analytics 4: Uchovávanie údajov o udalostiach: vyberte požadované obdobie uchovávania.
 5. V prípade webových vlastníctiev: Obnoviť pri novej aktivite: zapnite alebo vypnite prepínač.
  V prípade vlastníctiev v službe Google Analytics 4: Resetovanie údajov používateľa pri novej aktivite: zapnite alebo vypnite prepínač.
 6. Kliknite na Uložiť.

Uchovávanie údajov a metrika Používatelia

Vo februári 2018 sme do mnohých ďalších prehľadov pridali metriku Používatelia. Keďže je táto metrika v týchto prehľadoch nová, nemáme pre ňu agregované údaje pre všetky tieto prehľady za celý čas. Môže to mať vplyv na historické prehľady: pred časom, pre ktorý sme agregovali údaje pre danú metriku, sa v nich môžu zobrazovať nulové počty používateľov.

Údaje pre vlastníctva 360 sme začali agregovať od 1. mája 2016 a údaje pre štandardné vlastníctva sme začali agregovať od 1. septembra 2016.

Nemá to však vplyv na Prehľad publika, ktorý obsahuje agregované údaje o používateľoch za oveľa dlhšie obdobie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?