Uchovávanie dát

Nastavenia uchovávania dát v službe Google Analytics vám umožňujú nastaviť obdobie, po ktorom budú dáta na úrovni používateľa a udalosti uložené službou Google Analytics automaticky odstránené zo serverov služby Analytics.

Uchovávanie dát používateľov a udalostí

Obdobie uchovávania sa vzťahuje na dáta na úrovni používateľa a udalosti pridružené k súborom cookie, identifikátorom používateľov (napr. User-ID) a reklamným identifikátorom (napr. súborom cookie služby DoubleClick, reklamným identifikátorom pre Android, identifikátorom spoločnosti Apple pre inzerentov).

Pripomíname, že štandardné agregované prehľady služby Google Analytics nie sú ovplyvnené. Dáta používateľov a udalostí spravované týmto nastavením sa vyžadujú iba v prípade, že používate niektoré pokročilé funkcie, ako je napríklad používanie vlastných segmentov v prehľadoch alebo vytváranie neobvyklých vlastných prehľadov.

V službe Analytics si môžete vybrať, ako dlho bude uchovávať dáta, než budú automaticky odstránené:

  • 14 mesiacov,
  • 26 mesiacov,
  • 38 mesiacov,
  • 50 mesiacov,
  • Neukončiť platnosť automaticky.

Dáta sú automaticky odstraňované na mesačnej báze, keď dosiahnu koniec obdobia uchovávania.

Ak obdobie uchovávania zmeníte, všetky dotknuté dáta budú odstránené počas ďalšieho mesačného procesu. Ak napríklad zmeníte obdobie z 26 mesiacov na 14 mesiacov, všetky dáta staršie než 14 mesiacov budú odstránené počas ďalšieho mesačného procesu.

Vždy, keď upravíte obdobie uchovávania, Analytics čaká na implementáciu zmeny 24 hodín. Počas tohto 24-hodinového obdobia môžete svoju zmenu vrátiť a vaše dáta nebudú ovplyvnené.

Obnovenie pri novej aktivite

Túto možnosť zapnite, ak chcete obdobie uchovávania identifikátora používateľa obnoviť pri každej novej udalosti tohto používateľa. (Takto nastavíte dátum vypršania platnosti na aktuálny čas navýšený o obdobie uchovávania.) Ak je napríklad uchovávania dát nastavené na 14 mesiacov, ale používateľ iniciuje novú reláciu každý mesiac, identifikátor tohto používateľa je obnovovaný každý mesiac a nikdy nedosiahne 14-mesačné obdobie vypršania platnosti. Ak daný používateľ iniciuje novú reláciu pred vypršaním obdobia uchovávania, dáta tohto používateľa budú odstránené.

Ak nechcete, aby bolo obdobie uchovávania pre identifikátor používateľa obnovené pri novej aktivite tohto používateľa, túto možnosť vypnite. Dáta pridružené k identifikátoru daného používateľa budú automaticky odstránené po období uchovávania.

Nastavenie možností

Ak chcete tieto možnosti nastaviť, musíte mať v príslušnom vlastníctve povolenie na úpravy.

  1. Prihláste sa do služby Google Analytics..
  2. Kliknite na položku Správca a prejdite na vlastníctvo, ktoré chcete upraviť.
  3. V stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na možnosť Informácie o sledovaní > Uchovávanie dát.
  4. Uchovávanie dát používateľov: vyberte požadované obdobie uchovávania dát.
  5. Obnoviť pri novej aktivite: zapnite alebo vypnite prepínač.

Uchovávanie dát a metrika Používatelia

Vo februári 2018 sme do mnohých ďalších prehľadov pridali metriku Používatelia. Keďže je táto metrika v týchto prehľadoch nová, neagregovali sme pre ňu údaje pre všetky tieto prehľady za celý čas. Môže to mať vplyv na historické prehľady: pred časom, pre ktorý sme agregovali údaje pre danú metriku, sa v nich môžu zobrazovať nulové počty používateľov.

Dáta pre vlastníctva 360 sme začali agregovať od 1. mája 2016 a dáta pre štandardné vlastníctva sme začali agregovať od 1. septembra 2016.

Nemá to však vplyv na Prehľad publika, ktorý obsahuje agregované dáta používateľov pre oveľa dlhšie časové obdobie.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?