Uchovávanie údajov

Nastavenia uchovávania údajov v službe Google Analytics vám umožňujú nastaviť obdobie, po ktorom sa údaje na úrovni používateľa a udalosti uložené službou Google Analytics automaticky odstránia zo serverov služby Analytics.

Uchovávanie údajov o používateľoch a udalostiach

Obdobie uchovávania sa vzťahuje na údaje na úrovni používateľa a udalosti súvisiace so súbormi cookie, identifikátormi používateľov (napr. identifikátorom User‑ID) a reklamnými identifikátormi (napr. súborom cookie služby DoubleClick, reklamným identifikátorom pre Android [AAID alebo AdID], identifikátorom spoločnosti Apple pre inzerentov [IDFA].

Uchovávanie údajov na úrovni udalosti a používateľa v službe Google Analytics závisí od nastavení pre obdobie uchovávania a resetovanie aktivity používateľa, ale niektoré údaje zadané používateľmi (napríklad vek, pohlavie alebo záujmy) Google Analytics predvolene odstraňuje po šiestich (ak ide o vlastníctvo v službe Universal Analytics), respektíve dvoch (ak ide o vlastníctvo v službe Google Analytics 4) mesiacoch nečinnosti daného používateľa.

V službe Analytics môžete vybrať, ako dlho sa budú údaje pred automatickým odstránením uchovávať.

Maximálne obdobie, počas ktorého bude Analytics uchovávať údaje o signáloch Googlu, je 26 mesiacov, a to bez ohľadu na vaše nastavenia. Údaje zhromaždené po prihlásení cez Google predvolene vypršia po 26 mesiacoch. Ak je však uchovávanie údajov v službe Google Analytics nastavené na kratšie obdobie než 26 mesiacov, spracúvanie údajov zhromaždených po prihlásení cez Google sa bude riadiť týmto kratším obdobím.

Vlastníctva v službe Google Analytics 4

Pri vlastníctvach v službe Google Analytics 4 (nie vo verzii Analytics 360) môže byť uchovávanie údajov na úrovni používateľa vrátane konverzií nastavené na maximálne 14 mesiacov. V prípade všetkých ostatných údajov o udalostiach môžete vybrať dĺžku uchovávania:

 • 2 mesiace,
 • 14 mesiacov.

Ďalšie informácie o možnostiach uchovávania údajov v službe 360

Dvojmesačné obdobie uchovávania údajov sa vždy aplikuje na údaje o veku, pohlaví a záujmoch bez ohľadu na vaše nastavenia.

Keď obdobie uchovávania predĺžite, aplikuje sa na údaje, ktoré ste už zhromaždili.

Vlastníctva XL majú uchovávanie obmedzené na dva mesiace.

Pripomíname, že nastavenie uchovávania údajov nemá vplyv na štandardné agregované reporty (vrátane primárnych a sekundárnych dimenzií) vo vlastníctve v službe Google Analytics 4, a to ani v prípade, že v reporte vytvoríte porovnania. Nastavenie uchovávania údajov má vplyv len na reporty prieskumov.  

Vlastníctva v službe Universal Analytics

Pri vlastníctvach v službe Universal Analytics sa toto nastavenie vzťahuje na údaje na úrovni používateľa a udalosti. Máte na výber z týchto možností:

 • 14 mesiacov,
 • 26 mesiacov,
 • 38 mesiacov,
 • 50 mesiacov,
 • neukončiť platnosť automaticky.
Ak však obdobie uchovávania predĺžite alebo vyberiete Neukončiť platnosť automaticky, nebude to mať vplyv na už zhromaždené údaje. Napríklad údaje zhromaždené pri nastavenom období 14 mesiacov budú odstránené 14 mesiac potom, čo boli zhromaždené, aj keď obdobie uchovávania zmeníte na 26 mesiacov.

Pripomíname, že štandardné agregované prehľady v službe Google Analytics nie sú ovplyvnené. Údaje o používateľoch a udalostiach spravované týmto nastavením sa vyžadujú, iba keď používate niektoré pokročilé funkcie, napríklad používanie vlastných segmentov v prehľadoch alebo vytváranie neobvyklých vlastných prehľadov.

Skrátenie alebo predĺženie obdobia uchovávania

Na konci obdobia uchovávania sa údaje každý mesiac automaticky odstránia.

Ak obdobie uchovávania skrátite, dotknuté údaje budú odstránené počas ďalšieho mesačného procesu. Ak napríklad zmeníte obdobie uchovávania z 26 mesiacov na 14 mesiacov, údaje staršie ako 14 mesiacov budú odstránené počas ďalšieho mesačného procesu.

Ak predĺžite obdobie uchovávania pre vlastníctvo v službe Universal Analytics alebo preň vyberiete možnosť Neukončiť platnosť automaticky, nebude to mať vplyv na už zhromaždené údaje. Napríklad údaje zhromaždené pri nastavenom období 14 mesiacov budú odstránené 14 mesiacov potom, čo boli zhromaždené, aj keď obdobie uchovávania zmeníte na 26 mesiacov. Ak predĺžite obdobie uchovávania pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4, zmena sa uplatní na údaje, ktoré ste už zhromaždili.

Implementácia každej zmeny obdobia uchovávania sa v službe Analytics prejaví po 24 hodinách. Počas tohto 24‑hodinového obdobia môžete svoju zmenu vrátiť a vaše údaje nebudú ovplyvnené.

Ak používate obdobie pre neagregované prehľady (napr. prehľady prieskumov v službe Google Analytics 4), ktoré je dlhšie ako vaše obdobie uchovávania, údaje za toto dodatočné obdobie sa v prehľadoch nezobrazia. Ak napríklad nastavíte uchovávanie na 14 mesiacov a použijete obdobie 14 mesiacov + 1 deň, údaje za tento 1 deň navyše nebudú v prehľadoch k dispozícii.

Resetovanie pri novej aktivite

Túto možnosť zapnite, ak chcete obdobie uchovávania identifikátora používateľa obnoviť pri každej novej udalosti tohto používateľa. (Takto nastavíte dátum vypršania platnosti na aktuálny čas navýšený o obdobie uchovávania.) Ak je napríklad uchovávanie údajov nastavené na 14 mesiacov, ale používateľ iniciuje novú reláciu každý mesiac, identifikátor tohto používateľa sa obnovuje každý mesiac a nikdy nedosiahne 14‑mesačné obdobie vypršania platnosti. Ak daný používateľ neiniciuje novú reláciu pred vypršaním obdobia uchovávania, údaje tohto používateľa sa odstránia.

Ak nechcete, aby sa obdobie uchovávania pre identifikátor používateľa resetovalo pri novej aktivite tohto používateľa, túto možnosť vypnite. Údaje súvisiace s identifikátorom daného používateľa sa automaticky odstránia po období uchovávania.

Funkcia resetovania sa týka iba údajov na úrovni používateľa.

Nastavenie možností

Na nastavenie tejto možnosti pre vlastníctvo v službe Google Analytics potrebujete rolu redaktora.
 1. Prihláste sa do služby Google Analytics..
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na vlastníctvo, ktoré chcete upraviť.
 3. V prípade webových vlastníctiev: v stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na Informácie o sledovaní > Uchovávanie údajov.
  V prípade vlastníctiev v službe Google Analytics 4: v stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na Nastavenia údajov > Uchovávanie údajov.
 4. V prípade webových vlastníctiev: Uchovávanie údajov o používateľoch a udalostiach: vyberte požadované obdobie uchovávania.
  V prípade vlastníctiev v službe Google Analytics 4: Uchovávanie údajov o udalostiach: vyberte požadované obdobie uchovávania.
 5. V prípade webových vlastníctiev: Obnoviť pri novej aktivite: zapnite alebo vypnite prepínač.
  V prípade vlastníctiev v službe Google Analytics 4: Resetovanie údajov používateľa pri novej aktivite: zapnite alebo vypnite prepínač.
 6. Kliknite na Uložiť.

Uchovávanie údajov a metrika Používatelia

Vo februári 2018 sme do mnohých ďalších prehľadov pridali metriku Používatelia. Keďže je táto metrika v týchto prehľadoch nová, nemáme pre ňu agregované údaje pre všetky tieto prehľady za celý čas. Môže to mať vplyv na historické prehľady: pred časom, pre ktorý sme agregovali údaje pre danú metriku, sa v nich môžu zobrazovať nulové počty používateľov.

Údaje pre vlastníctva 360 sme začali agregovať od 1. mája 2016 a údaje pre štandardné vlastníctva sme začali agregovať od 1. septembra 2016.

Nemá to však vplyv na Prehľad publika, ktorý obsahuje agregované údaje o používateľoch za oveľa dlhšie obdobie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false