Przechowywanie danych

Opcje przechowywania danych Google Analytics umożliwiają ustawienie czasu, po którego upływie dane na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia przechowywane przez Google Analytics zostaną automatycznie usunięte z serwerów Analytics.

Przechowywanie danych o użytkownikach i zdarzeniach

Okres przechowywania dotyczy danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia powiązanych z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników, np. User-ID, oraz identyfikatorami reklam, np. plikami cookie DoubleClick, identyfikatorem wyświetlania reklam na Androida (AAID lub AdID) i identyfikatorem wyświetlania reklam na urządzenia Apple (IDFA).

Ustawienia okresu przechowywania i resetowania danych o aktywności użytkowników dotyczą tylko danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia przechowywanych przez Google Analytics. Niektóre dane gromadzone o użytkownikach (np. wiek, płeć czy zainteresowania) są domyślnie usuwane przez Google Analytics po 6 miesiącach braku aktywności danego użytkownika w przypadku usługi w Universal Analytics lub po 2 miesiącach w przypadku usługi w Google Analytics 4.

Możesz wybrać, jak długo Analytics będzie przechowywać dane przed ich automatycznym usunięciem.

Maksymalny czas, przez jaki Analytics będzie przechowywać dane Google Signals, wynosi 26 miesięcy, niezależnie od ustawień. Domyślnie dane zalogowanych użytkowników Google wygasają po 26 miesiącach. Jeśli jednak przechowywanie danych w Analytics zostanie ustawione na czas krótszy niż 26 miesięcy, dane zalogowanych użytkowników Google będą uwzględniać ten krótszy okres.

Usługi Google Analytics 4

W przypadku usług w Google Analytics 4 przechowywanie danych na poziomie użytkownika można ustawić na maksymalnie:

 • 2 miesiące
 • 14 miesięcy

Ten okres przechowywania danych ma również zastosowanie do danych konwersji.

W przypadku pozostałych danych zdarzenia okres przechowywania danych możesz ustawić na:

 • 2 miesiące
 • 14 miesięcy
 • 26 miesięcy (dotyczy tylko Google Analytics 360)
 • 38 miesięcy (dotyczy tylko Google Analytics 360)
 • 50 miesięcy (dotyczy tylko Google Analytics 360)

Więcej informacji o opcjach przechowywania danych w Google Analytics 360

Dwumiesięczny okres przechowywania jest zawsze stosowany do danych o wieku, płci i zainteresowaniach, niezależnie od wybranych przez Ciebie ustawień.

Jeśli wydłużysz okres przechowywania, zostanie on zastosowany do danych, które zostały już zebrane.

W przypadku usług przetwarzania danych na dużą i bardzo dużą skalę okres przechowywania danych jest ograniczony do 2 miesięcy.

Pamiętaj, że ustawienie przechowywania danych nie ma wpływu na standardowe raporty zbiorcze (w tym wymiary podstawowe i dodatkowe) w Twojej usłudze w Google Analytics 4 nawet wtedy, gdy tworzysz w tych raportach porównania. Ustawienie przechowywania danych ma wpływ tylko na eksploracje i raporty ścieżki.

Usługi w Universal Analytics

W przypadku usług Universal Analytics ustawienie to odnosi się do danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia. Możesz wybrać:

 • 14 miesięcy
 • 26 miesięcy
 • 38 miesięcy
 • 50 miesięcy
 • Nie wygasa automatycznie
Wydłużenie okresu przechowywania lub zmiana na Nie wygasa automatycznie nie ma jednak wpływu na dane, które zostały już zebrane. Na przykład dane zebrane w momencie, gdy wybrany był okres 14 miesięcy, będą nadal usuwane po upływie 14 miesięcy od ich zgromadzenia nawet wtedy, gdy w międzyczasie zmienisz okres przechowywania na 26 miesięcy.

Pamiętaj, że nie dotyczy to standardowych zbiorczych danych raportowania Google Analytics. Dane o użytkownikach i zdarzeniach zarządzane według tego ustawienia są potrzebne tylko w przypadku korzystania z pewnych zaawansowanych funkcji, takich jak stosowanie niestandardowych segmentów w raportach lub tworzenie nietypowych raportów niestandardowych.

Skracanie lub wydłużanie okresu przechowywania

Po zakończeniu okresu przechowywania dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Jeśli skrócisz okres przechowywania, wszystkie dane, których dotyczy zmiana, zostaną usunięte podczas procesu usuwania w następnym miesiącu. Jeśli np. zmienisz okres z 26 miesięcy na 14 miesięcy, wszystkie dane starsze niż 14 miesięcy zostaną usunięte podczas procesu usuwania w następnym miesiącu.

Jeśli w przypadku usługi Universal Analytics wydłużysz okres przechowywania lub zmienisz jego ustawienie na Nie wygasa automatycznie, nie będzie to miało wpływu na dane, które zostały już zgromadzone. Na przykład dane zebrane w momencie, gdy wybrany był okres 14 miesięcy, będą nadal usuwane po upływie 14 miesięcy od ich zgromadzenia nawet wtedy, gdy w międzyczasie zmienisz okres przechowywania na 26 miesięcy.

Jeśli wydłużysz okres przechowywania w przypadku usługi w Google Analytics 4, zmiana ta zostanie zastosowana do danych, które zostały już przez Ciebie zebrane, a nie zostały jeszcze usunięte.

Po zmodyfikowaniu okresu przechowywania Analytics czeka 24 godziny przed wprowadzeniem zmiany. W ciągu tego 24-godzinnego okresu możesz cofnąć zmianę, przez co nie będzie ona miała wpływu na Twoje dane.

Jeśli użyjesz do raportów z niezagregowanymi danymi (np. do Eksploracji w Google Analytics 4) zakresu dat, który jest dłuższy niż okres przechowywania, dane z tego dodatkowego przedziału czasu nie będą widoczne w raportach. Jeśli np. ustawisz okres przechowywania na 14 miesięcy i użyjesz zakresu dat 14 miesięcy + 1 dzień, dane z tego dodatkowego dnia nie będą dostępne w raportach.

Przywróć przy nowej aktywności

WŁĄCZ tę opcję, aby resetować okres przechowywania identyfikatora użytkownika przy każdym zdarzeniu pochodzącym od tego użytkownika (w ten sposób ustawisz datę ważności na obecny moment plus okres przechowywania). Jeśli na przykład przechowywanie danych jest ustawione na 14 miesięcy, a użytkownik rozpoczyna nową sesję każdego miesiąca, identyfikator tego użytkownika będzie odświeżany co miesiąc i nigdy nie osiągnie 14-miesięcznego okresu wygaśnięcia. Jeśli użytkownik nie rozpocznie nowej sesji przed upływem okresu przechowywania, dane tego użytkownika zostaną usunięte.

Jeśli nie chcesz, aby okres przechowywania identyfikatora użytkownika był resetowany, gdy użytkownik wykona nowe działanie, wybierz dla tej opcji ustawienie WYŁ. Dane powiązane z identyfikatorem użytkownika zostaną automatycznie usunięte po okresie przechowywania.

Funkcja resetowania ma zastosowanie tylko do danych na poziomie użytkownika.

Ustawianie opcji

Aby ustawić tę opcję w usłudze w Google Analytics, musisz mieć rolę Edytujący.
 1. W przypadku usług w Universal Analytics: w kolumnie USŁUGA kliknij Informacje o śledzeniu > Przechowywanie danych.
  W przypadku usług w Google Analytics 4: w kolumnieUSŁUGA kliknij Ustawienia danych > Przechowywanie danych.
 2. W przypadku usług w Universal Analytics: Przechowywanie danych o użytkownikach i zdarzeniach – wybierz odpowiedni okres przechowywania.
  W przypadku usług w Google Analytics 4: Przechowywanie danych zdarzenia – wybierz odpowiedni okres przechowywania.
 3. W przypadku usług w Universal Analytics: Przywróć przy nowej aktywności – włącz lub wyłącz przełącznik.
  W przypadku usług w Google Analytics 4: Resetuj dane użytkownika przy nowej aktywności – włącz lub wyłącz przełącznik.
 4. Kliknij Zapisz.

Przechowywanie danych i dane o użytkownikach

Od lutego 2018 roku dodajemy dane o użytkownikach do wielu dodatkowych raportów. Jest to nowy rodzaj danych w tych raportach, dlatego nie mamy odpowiadających mu danych zbiorczych na potrzeby wszystkich raportów i obejmujących cały raportowany czas. Może to być widać w raportach historycznych: przed okresem, dla którego mamy odpowiednie dane zbiorcze, zobaczysz 0 przy liczbie użytkowników.

Agregowanie danych dla usług Analytics 360 rozpoczęliśmy 1 maja 2016 r., a dla usług w standardowej wersji Analytics – 1 września 2016 r.

Nie ma to jednak wpływu na raport Odbiorcy ogółem, który gromadzi dane o użytkownikach przez znacznie dłuższy czas.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
69256