Duomenų saugojimas

„Google Analytics“ duomenų saugojimo valdikliai suteikia galimybę nustatyti laiko trukmę iki tada, kai „Google Analytics“ saugomi naudotojo ir įvykio lygio duomenys automatiškai ištrinami iš „Analytics“ serverių.

Naudotojo ir įvykio duomenų saugojimas

Saugojimo laikotarpis taikomas naudotojo ir įvykio lygio duomenims, susietiems su slapukais, naudotojo identifikatoriais (pvz., „User ID“) ir reklamavimo identifikatoriais (pvz., „DoubleClick“ slapukais, „Android“ reklamavimo ID, „Apple“ reklamuotojų identifikatoriumi).

Atminkite, kad tai nepaveiks „Google Analytics“ standartinių sukauptų duomenų ataskaitų. Naudotojų ir įvykių duomenys, tvarkomi šiuo nustatymu, yra reikalingi tik naudojant tam tikras išplėstines funkcijas, pvz., taikant tinkintus segmentus ataskaitose arba kuriant neįprastas tinkintas ataskaitas.

„Google Analytics“ saugomiems įvykio ir naudotojo lygio duomenims taikomas duomenų saugojimo laikotarpis ir naudotojų aktyvumo nustatymo iš naujo valdikliai, tačiau pagal numatytuosius nustatymus „Google Analytics“ ištrina tam tikrus su naudotoju susietus duomenis, jei konkretus naudotojas 6 mėnesius būna neaktyvus.

Galite pasirinkti, kiek laiko „Analytics“ saugos duomenis, kol jie bus automatiškai ištrinti.

Maksimalus laikotarpis, kurį „Analytics“ saugos „Google Signals“ duomenis, yra 26 mėnesiai, neatsižvelgiant į jūsų nustatymus.

„Universal Analytics“ nuosavybėse šis nustatymas taikomas naudotojo lygio ir įvykio lygio duomenims. Galite pasirinkti:

 • 14 mėn.;
 • 26 mėn.;
 • 38 mėn.;
 • 50 mėn.;
 • galiojimas automatiškai nepanaikinamas.
Tačiau pailginus duomenų saugojimo laikotarpį arba pakeitus į Galiojimas automatiškai nepanaikinamas, tai neturi įtakos jau surinktiems duomenims. Pvz., duomenys, surinkti galiojant 14 mėn. laikotarpiui, bus ištrinti po 14 mėn. nuo surinkimo datos, net jei pakeisite duomenų saugojimo laikotarpį į 26 mėn.

 

„Google Analytics 4“ nuosavybėse nustatytas naudotojo lygio duomenų, įskaitant konversijas, saugojimo laikotarpis – iki 14 mėnesių. Visiems kitiems įvykių duomenims galite pasirinkti saugojimo trukmę:

 • 2 mėn.;
 • 14 mėn.

Dviejų mėnesių duomenų saugojimo laikotarpis visada taikomas amžiaus, lyties ir pomėgių duomenims, neatsižvelgiant į nustatymus.

Saugojimo laikotarpio pailginimas arba pakeitimas į Galiojimas automatiškai nepanaikinamas taikomas duomenims, kuriuos jau surinkote.

 

Kai pasiekiama duomenų saugojimo laikotarpio pabaiga, jie automatiškai kas mėnesį ištrinami.

Jei sumažinsite duomenų saugojimo laikotarpį, bet kokie paveikti duomenys bus ištrinti per kitą kas mėnesį vykdomą procesą. Pavyzdžiui, jei pakeisite iš 26 mėn. į 14 mėn., bet kokie senesni nei 14 mėn. duomenys bus ištrinti per kitą kas mėnesį vykdomą procesą.

Kai tik pakeisite saugojimo laikotarpį, „Analytics“ palauks 24 val. prieš pritaikydama pakeitimą. Per šį 24 val. laikotarpį galite grąžinti pakeitimą, ir jūsų duomenys nebus paveikti.

Jei neapibendrintose ataskaitose naudojate dienų seką, kuri yra ilgesnė už saugojimo laikotarpį, papildomas laikas ataskaitose nerodomas. Pavyzdžiui, jei saugojimo laikotarpis yra 14 mėnesių, o naudojate 14 mėnesių ir 1 dienos dienų seką, tuomet papildomos vienos dienos duomenys ataskaitose nerodomi.

Naujos veiklos nustatymas iš naujo

ĮJUNKITE šią parinktį, jei norite iš naujo nustatyti naudotojo identifikatoriaus saugojimo laikotarpį įvykus kiekvienam naujam to naudotojo įvykiui (nustatyti galiojimo laiko pabaigos datą į dabartinį laiką ir saugojimo laikotarpį). Pavyzdžiui, jei nustatytas 14 mėn. duomenų saugojimo laikotarpis, bet naudotojas kiekvieną mėnesį inicijuoja naują seansą, tuomet tas naudotojo identifikatorius atnaujinamas kiekvieną mėnesį ir niekada nepasiekia 14 mėn. galiojimo datos pabaigos. Jei naudotojas neinicijuoja naujo seanso prieš pasibaigiant saugojimo laikotarpiui, naudotojo duomenys ištrinami.

Jei nenorite iš naujo nustatyti naudotojo identifikatoriaus saugojimo laikotarpio, kai tas naudotojas vykdo naują veiklą, IŠJUNKITE šią parinktį. Duomenys, susieti su naudotojo identifikatoriumi, bus ištrinti automatiškai pasibaigus saugojimo laikotarpiui.

Nustatymo iš naujo funkcija taikoma tik naudotojo lygio duomenims.

Parinkčių nustatymas

Jei norite nustatyti šią parinktį „Google Analytics“ nuosavybėje, reikalingas redagavimo leidimas.
 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“..
 2. Spustelėkite Administratorius ir eikite į norimą redaguoti nuosavybę.
 3. Žiniatinklio nuosavybėms: stulpelyje NUOSAVYBĖ spustelėkite Stebėjimo informacija > Duomenų saugojimas.
  „Google Analytics 4“ nuosavybėms: stulpelyje NUOSAVYBĖ spustelėkite Duomenų nustatymai > Duomenų saugojimas.
 4. Žiniatinklio nuosavybėms: naudotojo ir įvykio duomenų saugojimas: pasirinkite norimą saugojimo laikotarpį.
  „Google Analytics 4“ nuosavybėms: įvykių duomenų saugojimas: pasirinkite norimą saugojimo laikotarpį.
 5. Žiniatinklio nuosavybėms: naujos veiklos nustatymas iš naujo: įjunkite arba išjunkite jungiklį.
  „Google Analytics 4“ nuosavybėms: Naudotojo naujos veiklos duomenų nustatymas iš naujo: įjunkite arba išjunkite jungiklį.
 6. Spustelėkite Išsaugoti.

Duomenų saugojimas ir naudotojų metrika

Nuo 2018 m. vasario mėn. pridėjome naudotojų metriką prie daug papildomų ataskaitų. Kadangi ši metrika yra nauja šiose ataskaitose, neturime sukauptų visų šių ataskaitų viso laikotarpio šios metrikos duomenų. Tai gali turėti įtakos ataskaitų istorijai: gali būti rodoma nulinė naudotojų skaičiaus vertė iki to laiko, kai turime sukauptų šios metrikos duomenų.

360 nuosavybių duomenis pradėjome kaupti nuo 2016 gegužės 1 d., o įprastų nuosavybių – nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Tačiau tai neturi įtakos auditorijos apžvalgos ataskaitai, kurioje teikiami gerokai ilgesnio laikotarpio sukaupti naudotojų duomenys.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?