Duomenų saugojimas

„Google Analytics“ duomenų saugojimo valdikliai suteikia galimybę nustatyti laiko trukmę iki tada, kai „Google Analytics“ saugomi naudotojo ir įvykio lygio duomenys automatiškai ištrinami iš „Analytics“ serverių.

Naudotojo ir įvykio duomenų saugojimas

Duomenų saugojimo laikotarpis taikomas naudotojo ir įvykio lygio duomenims, susietiems su slapukais, naudotojų identifikatoriais (pvz., „User ID“) ir reklamavimo identifikatoriais (pvz., „DoubleClick“ slapukais, „Android“ reklamavimo ID [AAID arba reklamavimo ID], „Apple“ reklamuotojų identifikatoriumi [IDFA]).

„Google Analytics“ saugomiems įvykio ir naudotojo lygio duomenims taikomas duomenų saugojimo laikotarpis ir naudotojų veiklos nustatymo iš naujo valdikliai, tačiau pagal numatytuosius nustatymus „Google Analytics“ ištrina tam tikrus su naudotoju susietus duomenis (pvz., amžiaus, lyties, pomėgių), jei konkretus „Universal Analytics“ nuosavybės naudotojas šešis mėnesius arba „Google Analytics 4“ nuosavybės naudotojas du mėnesius būna neaktyvus.

Galite pasirinkti, kiek laiko „Analytics“ saugos duomenis, kol jie bus automatiškai ištrinti.

Maksimalus laikotarpis, kurį „Analytics“ saugo „Google Signals“ duomenis, yra 26 mėnesiai, neatsižvelgiant į jūsų nustatymus. Pagal numatytuosius nustatymus „Google“ prisijungus pasiekiamų duomenų galiojimas baigiasi po 26 mėnesių. Tačiau, jei nustatytas trumpesnis nei 26 mėnesių „Analytics“ duomenų saugojimo laikotarpis, „Google“ prisijungus pasiekiami duomenys galioja šį trumpesnį laikotarpį.

„Google Analytics 4“ nuosavybės

„Google Analytics 4“ nuosavybėse galite nustatyti toliau nurodytus naudotojo lygio duomenų saugojimo laikotarpius.

 • 2 mėn.
 • 14 mėn.

Šis duomenų saugojimo laikotarpis taip pat taikomas konversijų duomenims.

Galite nustatyti toliau nurodytus visų kitų duomenų saugojimo laikotarpius.

 • 2 mėn.
 • 14 mėn.
 • 26 mėn. (tik 360)
 • 38 mėn. (tik 360)
 • 50 mėn. (tik 360)

Sužinokite daugiau apie 360 versijos duomenų saugojimo parinktis

Dviejų mėnesių duomenų saugojimo laikotarpis visada taikomas amžiaus, lyties ir pomėgių duomenims, neatsižvelgiant į nustatymus.

Pailginus duomenų saugojimo laikotarpį, jis taikomas jau surinktiems duomenims.

Didelėms ir labai didelėms (XL) nuosavybėms taikomas ne didesnis nei dviejų mėnesių apribojimas.

Atminkite, kad duomenų saugojimo nustatymas nepaveikia įprastų apibendrintų ataskaitų (įskaitant pagrindinius ir antrinius aspektus) „Google Analytics 4“ nuosavybėje, net jei ataskaitose sukuriate palyginimus. Duomenų saugojimo nustatymas turi įtakos tik tyrinėjimams ir kanalo ataskaitoms.

„Universal Analytics“ nuosavybės

„Universal Analytics“ nuosavybėse šis nustatymas taikomas naudotojo lygio ir įvykio lygio duomenims. Galite pasirinkti:

 • 14 mėn.;
 • 26 mėn.;
 • 38 mėn.;
 • 50 mėn.;
 • galiojimas automatiškai nepanaikinamas.
Tačiau pailginus duomenų saugojimo laikotarpį arba pakeitus į Galiojimas automatiškai nepanaikinamas, tai neturi įtakos jau surinktiems duomenims. Pavyzdžiui, duomenys, surinkti galiojant 14 mėn. laikotarpiui, po 14 mėn. nuo surinkimo datos vis tiek bus ištrinti, net jei pakeisite duomenų saugojimo laikotarpį į 26 mėn.

Atminkite, kad tai nepaveiks „Google Analytics“ standartinių apibendrintų duomenų ataskaitų. Naudotojų ir įvykių duomenys, tvarkomi pasitelkiant šį nustatymą, reikalingi tik naudojant tam tikras išplėstines funkcijas, pvz., taikant tinkintus segmentus ataskaitose arba kuriant neįprastas tinkintas ataskaitas.

Duomenų saugojimo laikotarpio pailginimas arba sutrumpinimas

Kai pasiekiama duomenų saugojimo laikotarpio pabaiga, duomenys automatiškai kas mėnesį ištrinami.

Jei sutrumpinsite duomenų saugojimo laikotarpį, bet kokie paveikti duomenys bus ištrinti per kitą kas mėnesį vykdomą procesą. Pavyzdžiui, jei pakeisite iš 26 mėn. į 14 mėn., bet kokie senesni nei 14 mėn. duomenys bus ištrinti per kitą kas mėnesį vykdomą procesą.

Pailginus duomenų saugojimo laikotarpį arba pakeitus jį į Galiojimas automatiškai nepanaikinamas „Universal Analytics“ nuosavybėje, tai neturės įtakos jau surinktiems duomenims. Pavyzdžiui, duomenys, surinkti galiojant 14 mėn. laikotarpiui, po 14 mėn. nuo surinkimo datos vis tiek bus ištrinti, net jei pakeisite duomenų saugojimo laikotarpį į 26 mėn.

Jei pailginsite „Google Analytics 4“ nuosavybės duomenų saugojimo laikotarpį, pakeitimas bus pritaikytas jau surinktiems ir dar neištrintiems duomenims.

Kai tik pakeičiate duomenų saugojimo laikotarpį, prieš pritaikant pakeitimą, sistemoje „Analytics“ palaukiama 24 val. Per šį 24 val. laikotarpį pakeitimą galite atšaukti ir jūsų duomenys nebus paveikti.

Jei neapibendrintose ataskaitose (pvz., „Google Analytics 4“ Tyrinėjimuose) naudojate dienų seką, kuri yra ilgesnė už duomenų saugojimo laikotarpį, papildomas laikas ataskaitose nerodomas. Pavyzdžiui, jei saugojimo laikotarpis yra 14 mėnesių, o naudojate 14 mėnesių ir 1 dienos dienų seką, tuomet papildomos vienos dienos duomenys ataskaitose nerodomi.

Naujos veiklos nustatymas iš naujo

ĮJUNKITE šią parinktį, jei norite iš naujo nustatyti naudotojo identifikatoriaus saugojimo laikotarpį įvykus kiekvienam naujam to naudotojo įvykiui (nustatyti galiojimo laiko pabaigos datą į dabartinį laiką ir saugojimo laikotarpį). Pavyzdžiui, jei nustatytas 14 mėn. duomenų saugojimo laikotarpis, bet naudotojas kiekvieną mėnesį inicijuoja naują seansą, tuomet tas naudotojo identifikatorius atnaujinamas kiekvieną mėnesį ir niekada nepasiekia 14 mėn. galiojimo datos pabaigos. Jei naudotojas neinicijuoja naujo seanso prieš pasibaigiant saugojimo laikotarpiui, naudotojo duomenys ištrinami.

Jei nenorite iš naujo nustatyti naudotojo identifikatoriaus saugojimo laikotarpio, kai tas naudotojas vykdo naują veiklą, IŠJUNKITE šią parinktį. Duomenys, susieti su naudotojo identifikatoriumi, bus ištrinti automatiškai pasibaigus saugojimo laikotarpiui.

Nustatymo iš naujo funkcija taikoma tik naudotojo lygio duomenims.

Parinkčių nustatymas

Kad galėtumėte nustatyti šią parinktį „Google Analytics“ nuosavybėje, reikalingas redaktoriaus vaidmuo.
 1. „Universal Analytics“ nuosavybėms: stulpelyje NUOSAVYBĖ spustelėkite Stebėjimo informacija > Duomenų saugojimas.
  „Google Analytics 4“ nuosavybėms: stulpelyje NUOSAVYBĖ spustelėkite Duomenų nustatymai > Duomenų saugojimas.
 2. „Universal Analytics“ nuosavybėms: pasirinkite norimą saugojimo laikotarpį skiltyje Naudotojo ir įvykio duomenų saugojimas.
  „Google Analytics 4“ nuosavybėms: pasirinkite norimą saugojimo laikotarpį skiltyje Įvykių duomenų saugojimas.
 3. „Universal Analytics“ nuosavybėms: įjunkite arba išjunkite jungiklį skiltyje Iš naujo nustatyti naują veiklą.
  „Google Analytics 4“ nuosavybėms: įjunkite arba išjunkite jungiklį skiltyje Iš naujo nustatyti naudotojo naujos veiklos duomenis.
 4. Spustelėkite Išsaugoti.

Duomenų saugojimas ir naudotojų metrika

Nuo 2018 m. vasario mėn. pridėjome naudotojų metriką prie daug papildomų ataskaitų. Kadangi ši metrika yra nauja šiose ataskaitose, neturime sukauptų visų šių ataskaitų viso laikotarpio šios metrikos duomenų. Tai gali turėti įtakos ataskaitų istorijai: gali būti rodoma nulinė naudotojų skaičiaus vertė iki to laiko, kai turime sukauptų šios metrikos duomenų.

360 nuosavybių duomenis pradėjome kaupti nuo 2016 m. gegužės 1 d., o įprastų nuosavybių – nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Tačiau tai neturi įtakos auditorijos apžvalgos ataskaitai, kurioje teikiami gerokai ilgesnio laikotarpio sukaupti naudotojų duomenys.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
69256