Задържане на данните

Контролите за задържане на данните в Google Анализ Ви дават възможност да посочите колко време да се съхраняват данните на ниво потребители и на ниво събития, преди да се изтрият автоматично от сървърите на услугата.

Задържане на данни за потребители и събития

Периодът на задържане се отнася за данни на ниво потребители и на ниво събития, които са свързани с „бисквитки“, идентификатори на потребителите (напр. User-ID) и идентификатори за рекламиране (напр. „бисквитки“ на DoubleClick, идентификатор за рекламиране за Android, идентификатор за рекламодатели на Apple).

Имайте предвид, че стандартното обобщено отчитане за Google Анализ не е засегнато. Данните за потребителите и събитията, управлявани от тази настройка, са нужни само когато използвате определени разширени функции, като прилагане на персонализирани сегменти към отчети или създаване на необичайни персонализирани отчети.

Периодът на задържане и контролите за нулиране на потребителската активност обхващат данните за събитията и потребителите, съхранявани от Google Анализ, но някои свързани с потребителите данни стандартно се изтриват от услугата, след като даденият потребител не е бил активен 6 месеца.

Можете да изберете колко време Анализ да задържа данните, преди да ги изтрие автоматично.

За уеб собствености настройката се прилага за данни на ниво потребители и на ниво събития. Можете също да изберете:

 • 14 месеца
 • 26 месеца
 • 38 месеца
 • 50 месеца
 • Да не изтича автоматично
Ако обаче увеличите периода на задържане или го промените на Да не изтича автоматично, това няма да засегне данните, които вече сте събрали. Например данните, събрани, когато е бил в сила период от 14 месеца, ще бъдат изтрити 14 месеца след събирането им дори ако промените периода на задържане на 26 месеца.

 

За собствености за приложения + уеб задържането на данните на ниво потребители, включително реализациите, е фиксирано до 14 месеца. За всички други данни за събития можете да изберете продължителността на задържането:

 • 2 месеца
 • 14 месеца

Двумесечният период на задържане винаги се прилага към данните за възраст, пол и интерес независимо от настройките Ви.

Увеличаването на периода на задържане или промяната му на Да не изтича автоматично се прилага към данните, които вече сте събрали.

 

Когато периодът на задържане за набор от данни приключи, те се изтриват автоматично веднъж месечно.

Ако намалите периода на задържане, засегнатите данни ще бъдат изтрити при следващата месечна процедура. Ако например промените периода от 26 месеца на 14 месеца, по-старите от 14 месеца данни ще бъдат изтрити при процедурата през следващия месец.

Когато промените периода на задържане, Анализ изчаква 24 часа, преди да задейства промяната. През това време можете да върнете периода към предишната му стойност и данните Ви няма да бъдат засегнати.

Ако използвате период от време за необобщени отчети, който е по-дълъг от периода на задържане, тогава данните за това допълнително време не се виждат в отчетите. Ако например зададете задържане 14 месеца и използвате период от 14 месеца + 1 ден, тогава данните за допълнителния 1 ден не са налице в отчетите Ви.

Повторно задаване при нова активност

Когато включите тази опция, периодът на задържане за идентификатора на потребителя ще се задава повторно при всяко ново събитие от този потребител (така датата му на изтичане на валидността ще бъде равна на текущата дата плюс периода на задържане). Ако например периодът на задържане е 14 месеца, но даден потребител започва нова сесия всеки месец, неговият идентификатор се опреснява всеки месец и никога не достига срока за изтичане след 14 месеца. Ако потребителят не започне нова сесия до края на периода на задържане, данните за него се изтриват.

Ако не искате периодът на задържане за идентификатора на потребителя да се задава повторно при нова негова активност, изключете тази опция. Данните, свързани с идентификатора на потребителя, ще се изтрият автоматично след края на периода на задържане.

Функцията за повторно задаване се прилага само за данни на ниво потребители.

Задаване на опциите

За да зададете тези опции, трябва да имате разрешение за редактиране за собствеността.

 1. Влезте в профила си в Google Анализ..
 2. Кликнете върху Администриране и преминете към собствеността, която искате да редактирате.
 3. За уеб собствености: В графата СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Информация за проследяване > Задържане на данни.
  За собствености за приложения + уеб: В графата СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Настройки за данните > Задържане на данни.
 4. За уеб собствености: Задържане на данни за потребители и събития: изберете желания период на задържане.
  За собствености за приложения + уеб: Задържане на данните за събития: изберете желания период на задържане.
 5. За уеб собствености: Повторно задаване при нова активност: поставете превключвателя във включено или изключено положение.
  За собствености за приложения + уеб: Нулиране на потребителските данни при нова активност: поставете превключвателя във включено или изключено положение.
 6. Кликнете върху Запазване.

Задържане на данни и показателят „Потребители“

От февруари 2018 г. добавихме показателя „Потребители“ към още много отчети. Тъй като той е нов в тях, нямаме обобщени данни за него във всички тези отчети от самото начало. Това може да повлияе върху отчетите Ви за минали периоди: може да виждате нули за броя потребители в периодите, преди да имаме обобщени данни за този показател.

Започнахме да обобщаваме данните за собственостите в Анализ 360 на 1 май 2016 г., а за стандартните собствености – на 1 септември 2016 г.

Това обаче не се отразява върху отчета „Общ преглед на аудиторията“, за който от много по-отдавна се обобщават данни за потребителите.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?