Задържане на данните

Контролите за задържане на данните в Google Анализ Ви дават възможност да посочите колко време да се съхраняват данните на ниво потребители и на ниво събития, преди да се изтрият автоматично от сървърите на услугата.

Задържане на данни за потребители и събития

Периодът на задържане се отнася за данни на ниво потребители и на ниво събития, които са свързани с „бисквитки“, идентификатори на потребителите (напр. User-ID) и идентификатори за рекламиране (напр. „бисквитки“ на DoubleClick, идентификатор за рекламиране за Android, идентификатор за рекламодатели на Apple).

Имайте предвид, че стандартното обобщено отчитане за Google Анализ не е засегнато. Данните за потребителите и събитията, управлявани от тази настройка, са нужни само когато използвате определени разширени функции, като прилагане на персонализирани сегменти към отчети или създаване на необичайни персонализирани отчети.

Периодът на задържане и контролите за нулиране на потребителската активност обхващат данните за събитията и потребителите, съхранявани от Google Анализ, но някои свързани с потребителите данни стандартно се изтриват от услугата, след като даденият потребител не е бил активен 6 месеца.

Можете да изберете колко време Анализ да задържа данните, преди да ги изтрие автоматично. За уеб собствености можете да изберете:

 • 14 месеца
 • 26 месеца
 • 38 месеца
 • 50 месеца
 • Да не изтича автоматично.

За собствености за приложения + уеб можете да изберете 2 месеца или 14 месеца.

Задържането на данни за събития за 14 месеца все още е в процес на разработка за собствености за приложения + уеб (бета). Понастоящем данните за събития могат да се задържат само за 2 месеца. Ако изберете задържане на данни за събития за 14 месеца, тази настройка ще влезе в сила за данните за събития, които са активни в системата, когато функцията стане налична.

Когато периодът на задържане за набор от данни приключи, те се изтриват автоматично веднъж месечно.

Ако намалите периода на задържане, засегнатите данни ще бъдат изтрити при следващата месечна процедура. Ако например промените периода от 26 месеца на 14 месеца, по-старите от 14 месеца данни ще бъдат изтрити при процедурата през следващия месец.

Ако обаче увеличите периода на задържане или го промените на Да не изтича автоматично, това няма да засегне данните, които вече сте събрали. Например данните, събрани, когато е бил в сила период от 14 месеца, ще бъдат изтрити 14 месеца след събирането им дори ако промените периода на задържане на 26 месеца.

Когато промените периода на задържане, Анализ изчаква 24 часа, преди да задейства промяната. През това време можете да върнете периода към предишната му стойност и данните Ви няма да бъдат засегнати.

Повторно задаване при нова активност

Когато включите тази опция, периодът на задържане за идентификатора на потребителя ще се задава повторно при всяко ново събитие от този потребител (така датата му на изтичане на валидността ще бъде равна на текущата дата плюс периода на задържане). Ако например периодът на задържане е 14 месеца, но даден потребител започва нова сесия всеки месец, неговият идентификатор се опреснява всеки месец и никога не достига срока за изтичане след 14 месеца. Ако потребителят не започне нова сесия до края на периода на задържане, данните за него се изтриват.

Ако не искате периодът на задържане за идентификатора на потребителя да се задава повторно при нова негова активност, изключете тази опция. Данните, свързани с идентификатора на потребителя, ще се изтрият автоматично след края на периода на задържане.

Задаване на опциите

За да зададете тези опции, трябва да имате разрешение за редактиране за собствеността.

 1. Влезте в профила си в Google Анализ..
 2. Кликнете върху Администриране и преминете към собствеността, която искате да редактирате.
 3. За уеб собствености: В графата СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Информация за проследяване > Задържане на данни.
  За собствености за приложения + уеб: В графата СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Настройки за данните > Задържане на данни.
 4. Задържане на потребителски данни: Изберете желания период на задържане.
 5. Повторно задаване при нова активност: Включете или изключете превключвателя.
 6. Кликнете върху Запазване.

Задържане на данни и показателят „Потребители“

От февруари 2018 г. добавихме показателя „Потребители“ към още много отчети. Тъй като той е нов в тях, нямаме обобщени данни за него във всички тези отчети от самото начало. Това може да повлияе върху отчетите Ви за минали периоди: може да виждате нули за броя потребители в периодите, преди да имаме обобщени данни за този показател.

Започнахме да обобщаваме данните за собственостите в Анализ 360 на 1 май 2016 г., а за стандартните собствености – на 1 септември 2016 г.

Това обаче не се отразява върху отчета „Общ преглед на аудиторията“, за който от много по-отдавна се обобщават данни за потребителите.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?