Nastavení Analytics

Nastavení Analytics se vztahují na všechny aplikace ve vašem projektu a zahrnují:

 • Možnosti sdílení údajů
 • Časové pásmo a měnu pro potřeby přehledů
 • Nastavení uchovávání údajů

Konfigurace nastavení Analytics:

 1. Otevřete projekt Firebase.
 2. Klikněte na Hlavní panel a pak na (Nastavení služby Analytics).
 3. V oddílu Přehledy vyberte časové pásmo, měnu a způsob identifikace uživatelů, které chcete v přehledech používat.

  Změny v nastavení časového pásma mohou narušit kontinuitu dat. Například se může stát, že ztratíte část dat, která jste shromáždili do 1–3 dnů od provedení změny, případně můžou být události označeny časovým razítkem s o den starším nebo novějším datem, podle rozdílů v časovým pásmech.

  Změny těchto nastavení mohou ovlivnit data od okamžiku změny dál. Historické údaje ovlivněny nebudou.

  Výchozí identita pro přehledy:
  • Podle ID uživatele a zařízení: Tato metoda využívá k identifikaci uživatele přesnější ID uživatele (pokud jej sbíráte). Podle něj pak v přehledech a analýzách sjednocuje všechny související události. Když User ID neshromažďujete, služba Analytics uživatele určí podle ID zařízení: u webů jsou to soubory cookie Analytics, u aplikací ID instancí aplikací.
  • Pouze podle zařízení: Tato metoda určuje uživatele pouze podle ID zařízení – buď souborů cookie služby Analytics pro weby, nebo ID instancí aplikací – a shromážděná ID uživatele ignoruje.
  Další info
 4. V části Sdílení dat vyberte, jak chcete údaje Analytics sdílet.
 5. V sekci Uchovávání údajů o uživatelích můžete:

Jestliže budete uživatelská data uchovávat pouze 14 měsíců, přijdete o veškeré informace spojené s konverzními událostmi staršími než 14 měsíců (např. o informace o zdroji, médiu a kampani souvisejícími s událostmi first_open, k nimž došlo před více než 14 měsíci).

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?