Przykładowy zbiór danych Google Analytics dla narzędzia BigQuery

Przykładowy zbiór danych zawiera maskowany zbiór danych Google Analytics 360, do którego można uzyskać dostęp w narzędziu BigQuery. Można dzięki niemu przyjrzeć się firmowym bazom danych i poznać korzyści związane z analizą danych Google Analytics 360 w BigQuery.

Tematy w tym artykule:

Dostęp do zbioru danych

Narzędzie BigQuery ma bezpłatny poziom, który pozwala przesyłać zapytania o rozmiarze do 1 TB na miesiąc i przechowywać 10 GB danych. Więcej informacji na temat cen znajdziesz tutaj. Informacje o wykorzystaniu możesz sprawdzić w narzędziu Stackdriver, pozwalającym także tworzyć alerty na podstawie progów.

Aby uzyskać dostęp do tego zbioru danych:

  1. Wejdź na http://bigquery.cloud.google.com.

  2. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem BigQuery lub nie masz jeszcze skonfigurowanego projektu, musisz utworzyć projekt.

  3. Po utworzeniu projektu użyj tego linku, aby uzyskać dostęp do zbioru danych.

  4. Kliknij Query Table (Wyślij zapytanie do tabeli), aby wysłać zapytanie.

W przyszłości będzie można uzyskać dostęp do tego zbioru danych w BigQuery, wybierając projekt bigquery-public-data w panelu użytkownika po lewej stronie, a następnie tabelę ga_sessions w zbiorze danych google_analytics_sample.

Źródła danych

Przykładowy zbiór danych zawiera maskowane dane Google Analytics 360 ze sklepu Google Merchandise Store, który oferuje produkty Google. Dane te są podobne do danych z typowej witryny e-commerce. Zawierają one następujące rodzaje informacji:

  • Dane na temat źródeł wizyt: informacje o lokalizacji użytkowników, w tym dane o ruchu bezpłatnym, płatnych wynikach wyszukiwania czy ruchu z reklam displayowych.
  • Dane na temat treści: informacje o zachowaniu użytkowników na stronie. W ich skład wchodzą m.in. adresy URL stron, które użytkownicy odwiedzają, i informacje o tym, jak z nich korzystają.
  • Dane na temat transakcji: informacje o transakcjach dokonywanych w sklepie Google Merchandise Store.

Sposoby wykorzystania zbioru danych

Dzięki wykorzystaniu danych z Google Analytics 360 dotyczących witryny e-commerce przykładowy zbiór danych pozwala poznać zalety eksportu danych Google Analytics 360 do narzędzia BigQuery za pośrednictwem integracji. Po uzyskaniu dostępu do zbioru danych możesz przeprowadzać zapytania, takie jak opisane w tym przewodniku, w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 1 sierpnia 2017 roku. Aby na przykład wyświetlić łączną liczbę odsłon witryny uzyskanych 1 stycznia 2017 roku, należy wysłać do zbioru danych poniższe zapytanie:

SELECT SUM(totals.pageviews) as TotalPageviews

FROM [bigquery-public-data:google_analytics_sample.ga_sessions_20170101]

Ograniczenia

Wszyscy użytkownicy mają dostęp przeglądającego do zbioru danych. Oznacza to, że mogą oni wysyłać zapytania do zbioru danych i generować raporty, ale nie mogą wykonywać zadań administracyjnych. Dane w niektórych polach zostały zamaskowane (np. FullVisitorId) lub usunięte, (np. ClientId, adWordsClickInfo i geoNetwork). Po wysłaniu zapytania dotyczącego pól bez danych dla wartości typu STRING będzie zwracany komunikat „Not available in demo dataset” (Niedostępny w zbiorze danych demonstracyjnych), a dla wartości typu INTEGER będzie zwracana wartość „null”.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?