Eksempeldatasett for Google Analytics for BigQuery

Eksempeldatasettet inneholder obfuskerte Google Analytics 360-data du kan få tilgang til via BigQuery. I dette datasettet kan du se på bedriftsdata samt eksperimentere med og se fordelene ved å analysere Google Analytics 360-data i BigQuery.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Slik får du tilgang til datasettet

Med gratisversjonen av BigQuery kan du søke for én terabyte per måned og lagre ti GB. Her finner du mer prisinformasjon. Du kan se bruksstatistikken din via Stackdriver og opprette varsler på bakgrunn av grenser.

Slik finner du datasettet:

  1. Gå til http://bigquery.cloud.google.com.

  2. Hvis du ikke har tidligere erfaring med BigQuery (eller du ikke har opprettet et prosjekt ennå), må du opprette et prosjekt.

  3. Når du har opprettet et prosjekt, bruker du denne linken for å få tilgang til datasettet.

  4. Klikk på Query Table (Søketabell) for å søke.

I fremtiden kan du få tilgang til datasettet i BigQuery ved å velge bigquery-public-data-prosjektet fra navigasjonspanelet til venstre, og deretter velge ga_sessions-tabellen under google_analytics_sample-datasettet.

Her hentes dataene fra

Eksempeldatasettet inneholder obfuskerte Google Analytics 360-data fra Google Merchandise Store, en reell netthandelbutikk. I Google Merchandise Store selges Google-merkede varer. Dataene er representative for mange nettsteder der det drives netthandel og omfatter informasjonstypene nedenfor:

  • Data om trafikkilder: informasjon om hvor de besøkende på nettstedet kommer fra. Dette omfatter data om organisk trafikk, betalt søketrafikk, trafikk fra Displaynettverket osv.
  • Innholdsdata: informasjon om brukernes atferd på nettstedet. Dette omfatter nettadresser til sider de besøkende ser på, hvordan de samhandler med innholdet osv.
  • Transaksjonsdata: informasjon om transaksjonene som finner sted på Google Merchandise Store-nettstedet.

Slik kan du bruke datasettet

Ettersom datasettet inneholder Google Analytics 360-data fra et nettsted for netthandel, er datasettet nyttig når du vil utforske fordelene ved å eksportere Google Analytics 360-data til BigQuery via integreringen. Når du har tilgang til datasettet, kan du kjøre søk tilsvarende dem du finner i denne veiledningen for perioden 1. august 2016 til 1. august 2017. Hvis du for eksempel ønsker å se det samlede antallet sidevisninger nettstedet mottok for 1. januar 2017, søker du i datasettet med følgende søkestreng:

SELECT SUM(totals.pageviews) as TotalPageviews

FROM [bigquery-public-data:google_analytics_sample.ga_sessions_20170101]

Begrensninger

Alle brukere har lesetilgang til datasettet. Dette betyr at du kan søke i datasettet og generere rapporter, men du kan ikke fullføre administrative oppgaver. Data for enkelte felt er obfuskert – for eksempel fullVisitorId – eller fjernet – for eksempel clientId, adWordsClickInfo og geoNetwork. «Not available in demo dataset» (Ikke tilgjengelig i demodatasettet) blir returnert for strengverdier og «null» blir returnert for heltallsverdier når du søker i feltene som ikke inneholder data.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?