Lokalizacja BigQuery Export w Unii Europejskiej

Ta funkcja jest dostępna tylko w Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

W tym artykule opisano, jak zlokalizować dane eksportowane z Analytics do BigQuery w Unii Europejskiej. Procedury różnią się w przypadku nowych i istniejących eksportów.

Lokalizacja nowych eksportów
W tej sekcji:

Krok 1: utwórz projekt Google Cloud Platform i włącz usługę BigQuery

 

 1. Zaloguj się do konsoli Google Cloud Platform.
 2. Utwórz projekt Google Cloud Platform.

  Możesz utworzyć nowy projekt lub wybrać już istniejący.
 3. Przejdź do tabeli interfejsów API.

  Otwórz menu Produkty i usługi w lewym górnym rogu i kliknij Interfejsy API i usługi, a następnie Biblioteka.
 4. Włącz usługę BigQuery.

  Pod nagłówkiem Interfejsy Google Cloud API kliknij BigQuery API. Na następnej stronie kliknij Włącz API.
 5. Jeśli pojawi się taka prośba, zapoznaj się z Warunkami korzystania z usługi i je zaakceptuj.

Krok 2: przygotuj projekt do wyeksportowania za pomocą funkcji BigQuery Export

 

 1. Sprawdź, czy w Twoim projekcie jest włączona opcja Billing (Płatności).

  Jeśli w projekcie nie masz włączonej opcji Płatności, otwórz menu Produkty i usługi w lewym górnym rogu i kliknij Płatności.
 2. Jeśli pojawi się taka prośba, utwórz konto rozliczeniowe.

  Konto rozliczeniowe jest niezbędne do zastosowania płatności za projekt. Jedno konto rozliczeniowe może być współdzielone przez wiele projektów. Utwórz konto rozliczeniowe, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w konsoli interfejsów API.
 3. Zaakceptuj bezpłatny okres próbny, jeśli jest dostępny.

  Jeśli otrzymasz ofertę bezpłatnego okresu próbnego, możesz ją przyjąć, musisz jednak wpisać dane rozliczeniowe, jeśli chcesz, by usługa BigQuery nadal odbierała eksportowane dane po upływie okresu próbnego.
 4. Sprawdź, czy opcja Billing (Płatności) jest włączona.

  Otwórz swój projekt na stronie https://bigquery.cloud.google.com i spróbuj utworzyć w nim zbiór danych. Kliknij niebieską strzałkę obok nazwy projektu, a następnie kliknij Create data set (Utwórz zbiór danych). Jeśli możesz utworzyć zbiór danych, płatności są skonfigurowane prawidłowo. Jeśli wystąpią jakieś błędy, upewnij się, że płatności są włączone.
 5. Dodaj do projektu konto usługi.

  Dodaj konto analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com jako członka projektu i upewnij się, że rola użytkownika na poziomie projektu to Data Owner (Właściciel danych) lub Job User (Użytkownik zadania). Posiadanie jednej z tych ról jest wymagane do eksportu danych z Analytics do BigQuery. Więcej informacji
 6. Wykorzystaj swój kod kuponu.

  Wejdź na cloud.google.com/redeem, by odebrać kwotę promocyjną Analytics 360 na BigQuery w wysokości 500 USD miesięcznie. Kod otrzymasz w e-mailu od menedżera konta. Ten krok jest niezbędny, by otrzymać środki Analytics 360 na BigQuery w wysokości 500 USD miesięcznie. Musisz go wykonać przed rozpoczęciem eksportowania.
  Jeśli pojawi się monit o utworzenie nowego konta rozliczeniowego, dodaj identyfikator swojej organizacji na końcu adresu URL (https://console.developers.google.com/billing/redeem?organizationId=identyfikator Twojej organizacji).

Krok 3: utwórz zbiór danych zlokalizowany na potrzeby Unii Europejskiej

 

 1. Otwórz swój projekt na stronie https://bigquery.cloud.google.com i kliknij Utwórz nowy zbiór danych.
 2. Zostanie otwarty panel. Podaj w nim informacje niezbędne do utworzenia zbioru danych.
  • Wpisz identyfikator zbioru danych. Identyfikator musi być taki sam jak identyfikator widoku danych Analytics, który można znaleźć w uniwersalnym selektorze w usłudze Analytics.
  • W polu Lokalizacja danych wybierz UE (Unia Europejska).
  • Jeśli chcesz, ustaw okres ważności danych.
   Jeśli chcesz korzystać z analizy historycznej, wybierz wartość Never (Nigdy). Po utracie ważności dane są niedostępne.
  • Kliknij OK.

Krok 4: połącz konto BigQuery z kontem Analytics 360

Połącz konta zgodnie z normalną procedurą. Dane będą przekazywane do zbioru danych zlokalizowanego na potrzeby Unii Europejskiej.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics. Użyj adresu e-mail, który zapewnia uprawnienia dostępu do projektu BigQuery na poziomie WŁAŚCICIELA oraz uprawnienia do edycji w usłudze Analytics zawierającej widok, który chcesz połączyć.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi Analytics 360 zawierającej widok, który chcesz połączyć.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij kolejno Wszystkie usługiPołącz z BigQuery.
 4. Wpisz identyfikator lub numer projektu BigQuery (więcej informacji o znajdowaniu numeru projektu i identyfikatora).
 5. Wybierz widok, który chcesz połączyć (ten sam, który wspomniano w kroku 3 powyżej).
 6. Opcjonalnie: wybierz adres e-mail, na który chcesz otrzymywać powiadomienia o codziennych sukcesach i niepowodzeniach.
 7. Opcjonalnie: wybierz swoje preferencje dotyczące eksportu w dniu bieżącym. Pamiętaj, że opcja eksportu na bieżąco korzysta z usługi przesyłania strumieniowego Cloud, w której dodatkowo naliczana jest opłata 0,05 USD za każdy wysłany gigabajt.
 8. Sprawdź, czy masz włączone płatności i czy w projekcie zostały zastosowane wszystkie odpowiednie kwoty promocyjne i kupony.
 9. Kliknij Zapisz.
 10. Jeśli chcesz zatrzymać eksportowanie, wróć na tę stronę i kliknij Dostosuj połączenie w sekcji BigQuery.
Lokalizacja istniejących eksportów
W tej sekcji:

Krok 1: odłącz i przenieś dane z istniejącego zbioru danych zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych

Aby wyznaczyć eksport do nowego zbioru danych, musisz usunąć istniejący zbiór danych z projektu przed ponowną integracją.

 1. Odłącz istniejący już eksport BigQuery:
  • Kliknij kolejno ADMINISTRACJA > kolumna USŁUGA > ŁĄCZENIE USŁUG > Wszystkie usługi.
  • W sekcji BigQuery kliknij kolejno Dostosuj połączenie > Odłącz.
 2. Przenieś dane z istniejącego zbioru danych do nowej lokalizacji o innej nazwie. Możesz użyć dowolnego istniejącego procesu. Nowy zbiór danych może istnieć w tym samym projekcie, ale nie może mieć takiej samej nazwy jak istniejący eksport (obecna nazwa zostanie ponownie wykorzystana jako nazwa nowego eksportu).

Krok 2: utwórz kopię zapasową danych i usuń istniejący zbiór danych zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych

 1. Aby zabezpieczyć swoje dane historyczne, przed wykonaniem procesu usuwania upewnij się, że masz kopię zapasową. Dowiedz się więcej o kopiowaniu zbiorów danych.
 2. Otwórz swój projekt na stronie https://bigquery.cloud.google.com i znajdź zbiór danych w lewym panelu nawigacyjnym.
 3. Kliknij menu czynności zbioru danych i kliknij Usuń zbiór danych.
Dowiedz się więcej o przenoszeniu danych historycznych z jednej lokalizacji do drugiej (np. z USA do UE).

Krok 3: utwórz nowy zbiór danych o tej samej nazwie zlokalizowany w Unii Europejskiej

 1. Otwórz swój projekt na stronie https://bigquery.cloud.google.com i kliknij Utwórz nowy zbiór danych.
 2. Zostanie otwarty panel. Podaj w nim informacje niezbędne do utworzenia zbioru danych.
  • Wpisz identyfikator zbioru danych. Identyfikator musi być taki sam jak identyfikator widoku danych Analytics, który można znaleźć w uniwersalnym selektorze w usłudze Analytics.
  • W polu Lokalizacja danych wybierz UE (Unia Europejska).
  • Jeśli chcesz, ustaw okres ważności danych.
   Jeśli chcesz korzystać z analizy historycznej, wybierz wartość Never (Nigdy). Po utracie ważności dane są niedostępne.
  • Kliknij OK.

Krok 4: połącz ponownie konto BigQuery z kontem Analytics 360

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics. Użyj adresu e-mail, który zapewnia uprawnienia dostępu do projektu BigQuery na poziomie WŁAŚCICIELA oraz uprawnienia do edycji w usłudze Analytics zawierającej widok, który chcesz połączyć.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi zawierającej widok, który chcesz połączyć.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij kolejno Wszystkie usługiPołącz z BigQuery.
 4. Wpisz identyfikator lub numer projektu BigQuery (więcej informacji o znajdowaniu numeru projektu i identyfikatora).
 5. Wybierz widok, który chcesz połączyć (ten sam, który wspomniano w kroku 3 powyżej).
 6. Opcjonalnie: wybierz adres e-mail, na który chcesz otrzymywać powiadomienia o codziennych sukcesach i niepowodzeniach.
 7. Opcjonalnie: wybierz swoje preferencje dotyczące eksportu w dniu bieżącym. Pamiętaj, że opcja eksportu na bieżąco korzysta z usługi przesyłania strumieniowego Cloud, w której dodatkowo naliczana jest opłata 0,05 USD za każdy wysłany gigabajt.
 8. Sprawdź, czy masz włączone płatności i czy w projekcie zostały zastosowane wszystkie odpowiednie kwoty promocyjne i kupony.
 9. Kliknij Zapisz.
 10. Jeśli chcesz zatrzymać eksportowanie, wróć na tę stronę i kliknij Dostosuj połączenie w sekcji BigQuery.

Analytics uzupełnia dane po pierwszym połączeniu widoku raportów z BigQuery, ale nie robi tego po ponownym połączeniu. Dowiedz się więcej o uzupełnianiu.

Aby zarządzać danymi historycznymi, możesz przenieść kopię zapasową utworzoną w kroku 2 tej procedury z USA do UE.

Dokumentacja Google Cloud na temat korzystania z zestawów danych

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem