[GA4] Darba sākšana ar izpēti

Plašāku ieskatu gūšana par saviem lietotājiem un viņu rīcību

Izpēte ir papildu paņēmienu kopa, kas ietver daudz vairāk informācijas nekā standarta pārskati, lai palīdzētu jums gūt plašāku ieskatu par klientu rīcību.

Ja vēlaties detalizētāk izpētīt datus, varat izmantot izpēti šādiem mērķiem:

 • ātri izpildīt specializētus reklāmu vaicājumus;
 • viegli konfigurēt paņēmienus un pārslēgties starp tiem;
 • kārtot, pārstrukturēt un lejupizpētīt datus;
 • koncentrēties uz visatbilstošākajiem datiem, izmantojot filtrus un segmentus;
 • izveidot segmentus un auditorijas;
 • kopīgot izpēti ar citiem tā paša Google Analytics īpašuma lietotājiem;
 • eksportēt izpētes datus izmantošanai citos rīkos.
Izpēte ir pieejama visiem Google Analytics 4 īpašumiem. Google Analytics 360 klienti Universal Analytics īpašumos var izmantot izpētes beta versiju.
Šajā rakstā ietvertās tēmas

Piekļuve izpētei

Lai piekļūtu izpētei, kreisajā navigācijas joslā noklikšķiniet uz Izpēte.

Izpētes darbības pamatprincipi

Noklusējuma pārskati pakalpojumā Google Analytics palīdz pārraudzīt galvenos uzņēmējdarbības metrikas veidus. Izpēte sniedz piekļuvi pārskatos nepieejamiem datiem un analīzes paņēmieniem. Izpētes sadaļā izpētiet savus datus un rodiet atbildes uz sarežģītiem jautājumiem par tiem.

Izpēti veido trīs tālāk norādītās sadaļas.

Pamatne

Labajā pusē lielā apgabalā tiek rādīti dati, izmantojot atlasīto paņēmienu. Pamatnē var būt vairākas cilnes, kas vienā izpētē ļauj izmantot vairākus paņēmienus. Izpētē tiek atbalstīti tālāk norādītie paņēmieni.

Brīvās formas izpēte

Izpēte. Izpētiet savus datus ierastā starpciļņu izkārtojumā. Brīvās formas izpētē varat lietot arī vairākus dažādus vizualizācijas stilus, tostarp joslu, sektoru, līniju un izkliedes diagrammas, kā arī ģeogrāfiskās kartes. Uzziniet vairāk.

Kohortas izpēte

Kohortas analīze. Iegūstiet ieskatus par rīcību un darbībām to lietotāju grupās, kurus saista kopīgas pazīmes.

Piltuves izpēte

Piltuves analīze.Vizualizējiet lietotāju veiktās darbības vietnē vai lietotnē un uzziniet, kā varat optimizēt lietotāju pieredzi un identificēt mērķauditorijas, kuru veiktspēja ir pārāk augsta vai pārāk zema. Uzziniet vairāk.

Segmentu pārklāšanās

Segmentu pārklāšanās analīze. Skatiet, kā dažādi lietotāju segmenti ir savstarpēji saistīti. Izmantojiet šo paņēmienu, lai identificētu jaunus to lietotāju segmentus, kuri atbilst kompleksiem kritērijiem. Uzziniet vairāk.

Lietotāju izpēte

Lietotāja izpētes analīze. Izpētiet lietotājus, kuri veido jūsu izveidotos vai importētos segmentus. Varat arī lejupizpētīt atsevišķu lietotāju darbības. Uzziniet vairāk.

Ceļa izpēte

Ceļa analīze. Vizualizējiet ceļus, ko lietotāji izmanto, mijiedarbojoties ar jūsu vietni un lietotni. Uzziniet vairāk.

Lietotāja kopējā vērtība

Lietotāja kopējās vērtības analīze.Izpētiet lietotāja rīcību un vērtību kopš tas kļuvis par klientu. Uzziniet vairāk.

 

Mainīgie

Kreisajā pusē izvietotajā panelī varat piekļūt kategorijām, metrikai un segmentiem, ko izmantot izpētē. Panelī Mainīgie varat arī mainīt izpētes laika periodu.

Cilnes iestatījumi

Izmantojiet panelī Cilnes iestatījumi norādītās opcijas, lai konfigurētu pašlaik atlasīto cilni. Atlasiet paņēmienu, pievienojiet vienumus no paneļa Mainīgie un konfigurējiet paņēmiena opcijas.

Pārvietošanās izpētes redaktorā

Analysis editor interface map

 1. 1Atgriezieties izpētes darbvietā.
 2. 2Izvēlieties izpētei izmantojamo Google Analytics kontu un īpašumu.
 3. 3Google Marketing Platform galvene. Skatiet paziņojumus, pārslēdziet organizācijas, saņemiet palīdzību, nosūtiet atsauksmes un pārvaldiet savu kontu.
 4. 4Mainīgie. Šeit norādītas kategorijas, metrika un segmenti, kas pieejami lietošanai šajā izpētē. Lai minimizētu paneli “Mainīgie”, labajā pusē noklikšķiniet uz vienuma Minimize icon. Lai atjaunotu paneli, apakšā noklikšķiniet uz vienuma Maksimizēt.
 5. 5Cilnes iestatījumi. Tiek norādīts izpētes paņēmiens un konfigurēta pašlaik parādītā vizualizācija. Lai pievienotu kategorijas un metriku vai lietotu segmentus, noklikšķiniet uz atbilstošā mērķa apgabala. Varat arī vilkt un nomest kategorijas, metriku un segmentus no paneļa “Mainīgie” panelī “Cilnes iestatījumi”.
 6. 6Cilnes. Cilnēs tiek parādītas jūsu vizualizācijas. Izpētē var būt ne vairāk kā 10 vizualizācijas. Lai pievienotu jaunu cilni, noklikšķiniet uz Add new item icon..
 7. 7Rīkjosla. Atsauciet izmaiņas un atceliet to atsaukšanu, eksportējiet datus un iegūstiet papildu informāciju par izpēti.
 8. 8Segmenti. Segmenti ir lietotāju apakškopas. Lai lietotu segmentu, veiciet uz tā dubultklikšķi vai velciet un nometiet to no paneļa “Mainīgie” panelī “Cilnes iestatījumi”. Lai izveidotu jaunu segmentu, noklikšķiniet uz Add new item icon..
 9. 9Vizualizācijas atlase. Mainiet pašlaik atlasītā paņēmiena izskatu. Piemēram, varat brīvās formas paņēmienam iestatīt tabulas, sektoru diagrammas vai līniju diagrammas rādīšanu. Ne visiem paņēmieniem ir pieejamas vairākas vizualizācijas.
 10. 10Kategorijas. Kategorijas ir analizējamie vienumi. Pievienojiet kategorijas paneļa “Cilnes iestatījumi” apgabalam Sadalījums.
 11. 11Sadalījums, Vērtības un papildu konfigurācijas opcijas. Dažādiem paņēmieniem tās ir atšķirīgas, un varat tās izmantot, lai pielāgotu izpēti.
 12. 12Vizualizācija. Tiek rādīti dati atbilstoši pašreizējiem cilnes iestatījumiem. Lai mijiedarbotos ar datiem, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz datu punkta vizualizācijā.
 13. 13Metrika. Metrika nodrošina izpētē iekļautos skaitļus. Pievienojiet metriku paneļa “Cilnes iestatījumi” apgabalam Vērtības.
 14. 14Filtri. Koncentrējieties uz sev vissvarīgākajiem datiem. Varat filtrēt datus pēc kategorijām, metrikas vai abiem šiem parametriem.

Izpētes izveide

 1. Noklikšķiniet uz Izveidot, lai izveidotu tukšu izpēti, vai izmantojiet veidni, lai ātri sāktu darbu.
 2. Atlasiet paņēmienu, ko izmantot datu izpētei.
 3. Slejā “Mainīgie” (kreisajā pusē) pievienojiet vienumus sadaļās Kategorijas un Metrika.
 4. Velciet pievienotās kategorijas un metriku no paneļa Mainīgie un nometiet tās panelī Cilnes iestatījumi.
  Sadaļā Cilnes iestatījumi pieejamās opcijas atšķiras atkarībā izmantotā paņēmiena, un tās varat izmantot, lai precizētu parādāmos datus.
 5. Mijiedarbojieties ar datiem, virzot pāri kursoru un noklikšķinot.
 6. Pievienojiet segmentus un filtrus, lai precizētu datus.
 7. Izveidojiet jaunus segmentus no saviem datiem un eksportējiet iegūtos datus uz atkārtotā mārketinga auditorijām.

Tālāk ir sniegta plašāka informācija par izpētes izveidi un rediģēšanu.

Paņēmienu pievienošana izpētei

Paņēmieni nosaka datu analīzes veidu. Jaunas, tukšas izpētes noklusējuma paņēmiens ir brīvas formas tabula. Varat pievienot cilnes ar atšķirīgiem (vai tiem pašiem) paņēmieniem.

 1. Augšdaļā noklikšķiniet uz Add new item icon..
 2. Atlasiet jaunajā cilnē izmantojamo paņēmienu.
 3. Ja vēlaties, noklikšķiniet uz cilnes nosaukuma, lai to rediģētu.

Lai dublētu cilni vai noņemtu to no izpētes, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, kas atrodas pa labi no cilnes nosaukuma.

Kategoriju, metrikas un segmentu pievienošana panelim Mainīgie

Veicot izpēti, ar terminu mainīgais tiek apzīmētas kategorijas, metrika un segmenti no jūsu Google Analytics konta. Tie tiek rādīti paneļos Mainīgie un Cilnes iestatījumi. Jebkurā jaunajā jūsu izveidotajā izpētē tiek izmantota mainīgo noklusējuma kopa. Varat pievienot vairāk mainīgo, lai tie būtu pieejami izmantošanai izpētē, un iepriekšielādēt datus, lai ātrāk iegūtu vizualizāciju.

 1. Panelī Mainīgie pa labi no sadaļas KATEGORIJAS, METRIKA vai SEGMENTI noklikšķiniet uz Add new item icon..
 2. Sarakstā atlasiet vajadzīgos vienumus un pēc tam noklikšķiniet uz IMPORTĒT.

Izmantojiet meklēšanas lodziņu, lai ātrāk atrastu kategoriju vai metriku.

Izpētē varat lietot līdz 20 kategorijām un 20 metrikas veidiem. Lai noņemtu lauku un atbrīvotu vietu dažādiem laukiem, virziet kursoru pāri laukam panelī Mainīgie un noklikšķiniet uz X.

Datu pievienošana panelim Cilnes iestatījumi

Pievienojot mainīgo sadaļai Cilnes iestatījumi, mainīgā dati tiek lietoti paņēmienam, kas izmantots pašreizējā cilnē. Lai paņēmienam pievienotu datus, varat veikt tālāk norādītās darbības.

 • Veiciet dubultklikšķi uz vajadzīgā mainīgā. Šis mainīgais tiek lietots panelī Cilnes iestatījumi noklusējuma atrašanās vietā. Piemēram, veicot dubultklikšķi uz kategorijas, tā tiek lietota brīvās formas izpētes sadaļai RINDAS vai piltuves izpētes sadaļai IEDALĪJUMA KATEGORIJA.
 • Velciet mainīgo no paneļa Mainīgie uz paneli Cilnes iestatījumi. Sākot vilkt mainīgo, tiek izcelti iespējamie novietojumi.
 • Noklikšķiniet uz vēlamā novietojuma panelī Cilnes iestatījumi un sarakstā atlasiet mainīgo.

Laika posma pielāgošana

Pēc noklusējuma Google Analytics 4 īpašumos dati tiek saglabāti 2 mēnešus. Varat pielāgot laiku sadaļā Administrēšana un pēc tam Datu iestatījumi un pēc tam Datu saglabāšana. Uzziniet vairāk par datu saglabāšanu.

Lai mainītu izpētes laika posmu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Sadaļā Mainīgie noklikšķiniet uz pašlaik atlasītā datumu diapazona.
 2. Atlasiet kādu iepriekš iestatītu diapazonu vai izmantojiet kalendāru pielāgota diapazona atlasīšanai.
 3. Noklikšķiniet uz Labi.

Izpētes kopīgošana un eksportēšana

Pirmoreiz izveidojot izpēti, to varat redzēt tikai jūs. Varat kopīgot ieskatus ar kolēģiem, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.

Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Kopīgot izpēti Analīzes datu kopīgošana..

Kopīgoto izpēti var skatīt (bet ne rediģēt) ikviens, kam ir skatītāja loma attiecīgajā īpašumā. Jums ir jāizveido kopīgotas izpētes dublikāts vai kopija, lai varētu to rediģēt. 

Lai eksportētu datus un izmantotu tos citos rīkos, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Eksportēt datus Export data.
 2. Atlasiet eksportēšanas formātu.
  1. Google izklājlapas
  2. TSV (ar tabulēšanas rakstzīmēm atdalītas vērtības)
  3. CSV (komatatdalītās vērtības)
  4. PDF
  5. PDF (visas cilnes)

Eksportējot datus izklājlapu, TSV vai CSV formātā, tiek eksportēti visi atlasītajā vizualizācijā pieejamie dati. Datu var būt vairāk, nekā pašlaik tiek rādīts. Eksportējot uz PDF failu, tiek saglabāti tikai vizualizācijā pašlaik rādītie dati.

Izpētes ierobežojumi

Uz izpēti attiecas tālāk minētie ierobežojumi.

 • Varat izveidot ne vairāk kā 200 atsevišķus izpētes gadījumus vienam lietotājam katrā īpašumā.
  • Varat izveidot ne vairāk kā 500 kopīgotus izpētes gadījumus katram īpašumam.
 • Varat lietot ne vairāk kā 10 segmentus katram izpētes gadījumam.
 • Vienai cilnei varat lietot ne vairāk kā 10 filtrus.

Izlases un datu sliekšņi

Varat izmantot izpēti, lai ātri izpildītu pielāgotus vaicājumus par lielu datu apjomu. Tomēr jūsu izpētes pamatā var būt iztverti dati, ja konkrētā izpētes vaicājuma rezultāti pārsniegs 10 miljonus notikumu.

Lai aizsargātu lietotāju konfidencialitāti, uz izpēti un pārskatiem attiecas datu sliekšņi. Ja izpētē ir iekļauta demogrāfiskā informācija vai dati, ko nodrošina Google signāli, šie dati var tikt filtrēti, lai noņemtu tos, kas varētu identificēt atsevišķus lietotājus.

Kad izpēte tiks pakļauta datu iztveršanai vai datu sliekšņiem, tās labajā stūrī esošās ikonas krāsa mainīsies no zaļas uz dzeltenu. Rīka padomā tiks parādīta informācija par izpētes datiem.

Neatbilstošs pieprasījums

Ja izpētē būs ietverta neiespējama kategoriju, metrikas vai abu veidu datu kombinācija, jums tiks rādīta nesaderīga pieprasījuma ikona ar aicinājumu atjaunināt pieprasījumu.

Incompatible request.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

false
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
true
69256
false
false