[GA4] Tyrinėjimų naudojimo pradžia

Gaukite išsamesnių įžvalgų apie naudotojus ir jų kelius

Tyrinėjimai – tai pažangių metodų, apimančių daugiau nei įprastas ataskaitas, rinkinys, padedantis gauti išsamesnių įžvalgų apie klientų elgseną.

Kai norite išsamiau tyrinėti duomenis, naudodami tyrinėjimus galite:

 • sparčiai teikti specialias užklausas;
 • lengvai konfigūruoti ir keisti metodus;
 • rūšiuoti, perkurti ir įsigilinti į duomenis;
 • sutelkti dėmesį į labiausiai susijusius duomenis naudojant filtrus ir segmentus
 • kurti segmentus ir auditorijas;
 • bendrinti tyrinėjimus su kitais tos pačios „Google Analytics“ nuosavybės naudotojais;
 • eksportuoti tyrinėjimo duomenis ir naudoti juos kituose įrankiuose.
Tyrinėjimų įrankį galima naudoti visoms „Google Analytics 4“ nuosavybėms. „Google Analytics 360“ klientai gali naudoti beta versijos Tyrinėjimų įrankį „Universal Analytics“ nuosavybėms.
Šiame straipsnyje

Galimybė pasiekti Tyrinėjimus

Jei norite pasiekti Tyrinėjimus, kairiojoje naršymo juostoje spustelėkite Naršyti.

Kaip veikia Tyrinėjimai

„Google Analytics“ numatytosios ataskaitos padeda stebėti pagrindinę verslo metriką. Tyrinėjimų įrankis suteikia prieigą prie duomenų ir analizės metodų, kurie nepasiekiami ataskaitose. Naudodami Tyrinėjimų įrankį galite išsamiai tyrinėti duomenis ir atsakyti į sudėtingus klausimus apie juos.

Tyrinėjimą sudaro trys skiltys.

Drobė

Dešiniojoje didelėje srityje pateikiami duomenys naudojant pasirinktą metodą. Drobėje gali būti keli skirtukai, todėl viename tyrinėjime galima naudoti kelis metodus. Tyrinėjimų įrankyje palaikomi toliau nurodyti metodai.

Laisvos formos tyrinėjimas

Tyrinėjimas. Tyrinėkite duomenis naudodami žinomą kelių skirtukų išdėstymą. Be to, galite taikyti kelis skirtingus laisvos formos vizualizacijos stilius, įskaitant juostines, skritulines, linijines, taškines diagramas ir geografinius žemėlapius. Sužinokite daugiau

Grupės elgesio tyrinėjimas

Grupės elgesio analizė. Gaukite įžvalgų apie naudotojų, suskirstytų į grupes pagal bendras savybes, elgseną ir našumą. Sužinokite daugiau

Kanalo tyrinėjimas

Kanalo analizė.Vizualizuokite veiksmus, kuriuos naudotojai atlieka vykdydami užduotis svetainėje ar programoje, ir sužinokite, kaip galite optimizuoti naudotojų patirtį ir nustatyti pernelyg ar nepakankamai našias auditorijas. Sužinokite daugiau

Segmentų persidengimas

Segmentų persidengimo analizė. Sužinokite skirtingų naudotojų segmentų tarpusavio ryšius. Naudokite šį metodą naujiems naudotojų, kurie atitinka sudėtinius kriterijus, segmentams identifikuoti. Sužinokite daugiau

Naudotojų tyrinėjimas

Naudotojo tyrėjo analizė.Tyrinėkite naudotojus, kurie sudaro jūsų kuriamus arba importuojamus segmentus. Be to, galite įsigilinti į atskirų naudotojų veiklą. Sužinokite daugiau

Kelio tyrinėjimas

Kelio analizė. Vizualizuokite kelius, kuriais naudotojai sąveikauja su svetaine ir programa. Sužinokite daugiau

Visas naudotojo laikas

Viso naudotojo laiko analizė.Tyrinėkite naudotojo elgseną ir vertę per visą buvimo klientu laiką. Sužinokite daugiau

 

Kintamieji

Kairėje esančiame skydelyje suteikiama prieiga prie aspektų, metrikos ir segmentų, kuriuos galite naudoti atlikdami tyrinėjimą. Kintamųjų skydelyje taip pat galite pakeisti tyrinėjimo laikotarpį.

Skirtuko nustatymai

Naudodami skydelio Skirtukų nustatymai parinktis sukonfigūruokite šiuo metu pasirinktą skirtuką. Pasirinkite metodą, pridėkite elementų skydelyje Kintamieji ir konfigūruokite konkretaus metodo parinktis.

Tyrinėjimų redagavimo priemonės paaiškinimas

Analysis editor interface map

 1. 1Grįžti į pagrindinį Tyrinėjimų meniu.
 2. 2Pasirinkite „Google Analytics“ paskyrą ir nuosavybę, kurias norėsite naudoti tyrinėdami.
 3. 3„Google Marketing Platform“ antraštė. Peržiūrėkite pranešimus, perjunkite organizacijas, gaukite pagalbos ir siųskite atsiliepimus bei tvarkykite paskyrą.
 4. 4Kintamieji. Teikiami aspektai, metrika ir segmentai, kuriuos galima naudoti vykdant šį tyrinėjimą. Kad sumažintumėte kintamųjų skydelį, dešinėje spustelėkite Minimize icon. Jei norite atkurti skydelį, apačioje spustelėkite Padidinti.
 5. 5Skirtukų nustatymai. Nurodomas tyrinėjimo metodas ir konfigūruojama šiuo metu pateikta vizualizacija. Jei norite pridėti aspektų ir metrikos tipų arba taikyti segmentus, spustelėkite atitinkamą tikslinę sritį. Be to, galite nuvilkti aspektus, metriką ir segmentus iš kintamųjų į skirtukų nustatymus.
 6. 6Skirtukai. Skirtukuose pateikiamos jūsų vizualizacijos. Tyrinėjimą gali sudaryti iki dešimties vizualizacijų. Jei norite pridėti naują skirtuką, spustelėkite Add new item icon..
 7. 7Įrankių juosta. Anuliuokite ir grąžinkite pakeitimus, eksportuokite duomenis ir gaukite papildomos informacijos apie tyrinėjimą.
 8. 8Segmentai. Segmentai yra naudotojų poaibiai. Kad pritaikytumėte segmentą, spustelėkite jį du kartus arba nuvilkite iš kintamųjų į skirtukų nustatymus. Jei norite sukurti naują segmentą, spustelėkite Add new item icon..
 9. 9Pasirinkite vizualizaciją. Pakeičiama šiuo metu pasirinkto metodo išvaizda. Pavyzdžiui, galite pateikti laisvos formos metodą kaip lentelę, skritulinę arba linijinę diagramą. Kelios vizualizacijos teikiamos naudojant ne visus metodus.
 10. 10Aspektai. Aspektai – tai dalykai, kuriuos norite analizuoti. Pridėkite aspektų prie Suskaidymo srities skirtukų nustatymuose.
 11. 11Suskaidymas, vertės ir papildomos konfigūravimo parinktys. Jos skiriasi pagal metodą ir jas naudodami galite tinkinti tyrinėjimą.
 12. 12Vizualizacija. Pateikiami duomenys pagal dabartinius skirtukų nustatymus. Jei norite naudoti duomenis, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite vizualizacijos duomenų tašką.
 13. 13Metrika. Metrika nurodo skaičius tyrinėjime. Pridėkite metriką Verčių srityje skirtukų nustatymuose.
 14. 14Filtrai. Sutelkite dėmesį į jums svarbiausius duomenis. Galite filtruoti pagal aspektus, metriką arba abu.

Tyrinėjimo kūrimas

 1. Spustelėkite Kūrimo piktograma. , kad sukurtumėte tuščią tyrinėjimą. Jei norite pradėti kuo greičiau, naudokite šabloną.
 2. Pasirinkite duomenų naršymo metodą.
 3. Stulpelyje „Kintamieji“ (kairėje) pridėkite elementų prie skilčių Aspektai ir Metrika.
 4. Nuvilkite pridėtus aspektus ir metriką iš skydelio Kintamieji į skydelį Skirtukų nustatymai.
  Skirtukų nustatymų parinktys skiriasi pagal metodą ir leidžia patikslinti rodomus duomenis.
 5. Sąveikaukite su duomenimis užvesdami pelės žymeklį ir spustelėdami.
 6. Pridėkite segmentų ir filtrų, kad patikslintumėte duomenis.
 7. Sukurkite naujų segmentų iš duomenų ir eksportuokite rezultatus į pakartotinės rinkodaros auditorijas.

Toliau pateikta daugiau informacijos, kaip kurti ir redaguoti tyrinėjimus.

Tyrinėjimo metodų pridėjimas

Pagal metodus nustatoma, kaip duomenys analizuojami. Numatytasis naujo tuščio tyrinėjimo metodas yra laisvos formos lentelė. Galite pridėti skirtukų su skirtingais (arba tais pačiais) metodais.

 1. Viršuje spustelėkite Add new item icon..
 2. Pasirinkite naujo skirtuko metodą.
 3. Jei norite, spustelėkite skirtuko pavadinimą ir redaguokite jį.

Jei norite kopijuoti ar pašalinti skirtuką iš tyrinėjimo, spustelėkite rodyklę žemyn jo pavadinimo dešinėje.

Aspektų, metrikos ir segmentų pridėjimas prie Kintamųjų

Tyrinėjimų terminas kintamasis nurodo aspektus, metriką ir segmentus, kurie gaunami iš „Google Analytics“ paskyros. Jie rodomi Kintamųjų ir Skirtukų nustatymų skydeliuose. Naujai sukurtuose tyrinėjimuose būna numatytasis kintamųjų rinkinys. Galite pridėti daugiau kintamųjų, kad jie būtų pasiekiami tyrinėjime, ir iš anksto įkelti duomenis, kad būtų sparčiau teikiamos vizualizacijos.

 1. Kintamųjų skydelyje, ASPEKTŲ, METRIKOS arba SEGMENTŲ skilties dešinėje, spustelėkite Add new item icon..
 2. Pasirinkite norimus elementus iš sąrašo, tada spustelėkite IMPORTUOTI.

Naudodami paieškos laukelį sparčiau raskite aspektą arba metriką.

Tyrinėjimui galite pritaikyti iki dvidešimties aspektų ir iki dvidešimties metrikos tipų. Jei norite pašalinti lauką ir atlaisvinti vietos kitiems laukams, užveskite pelės žymeklį virš lauko Kintamųjų skydelyje ir spustelėkite X.

Duomenų pridėjimas Skirtukų nustatymuose

Pridėjus kintamąjį Skirtukų nustatymuose, jo duomenys taikomi metodui dabartiniame skirtuke. Duomenų prie metodo galite pridėti toliau nurodytais būdais.

 • Dukart spustelėkite kintamąjį. Šis kintamasis taikomas Skirtukų nustatymams numatytojoje vietoje. Pavyzdžiui, dukart spustelėjus aspektą jis taikomas laisvos formos tyrinėjimo EILUČIŲ skiltyje arba kanalo tyrinėjimo SUSKAIDYMO ASPEKTO skiltyje.
 • Nuvilkite kintamąjįKintamųjų į Skirtukų nustatymus. Kai pradedate vilkti kintamąjį, paryškinamos galimos pateikimo vietos.
 • Spustelėkite pateikimo vietą Skirtukų nustatymuose, tada pasirinkite kintamąjį iš sąrašo.

Laikotarpio koregavimas

Pagal numatytuosius nustatymus „Google Analytics 4“ nuosavybėse saugomi dviejų mėnesių duomenys. Tai galite koreguoti skiltyje Administratorius ir tada Duomenų nustatymai ir tada Duomenų saugojimas. Sužinokite daugiau apie duomenų saugojimą.

Jei norite pakeisti tyrinėjimo laikotarpį, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Kintamųjų viršuje spustelėkite šiuo metu pasirinktą dienų seką.
 2. Pasirinkite iš anksto nustatytą dienų seką arba naudodami kalendorių pasirinkite tinkintą seką.
 3. Spustelėkite Gerai.

Tyrinėjimo bendrinimas ir eksportavimas

Iš pradžių sukurtą tyrinėjimą galite matyti tik jūs. Savo įžvalgas galite bendrinti su kolegomis.

Viršuje dešinėje spustelėkite Bendrinti tyrinėjimą Bendrinkite analizę.. Kad galėtumėte bendrinti tyrinėjimą, nuosavybėje turi būti bent analitiko vaidmuo.

Visi asmenys, turintys nuosavybės stebėtojo vaidmenį, gali peržiūrėti bendrinamus tyrinėjimus, bet ne redaguoti. Turite padaryti tikslią bendrinamo tyrinėjimo kopiją arba jį nukopijuoti, kad galėtumėte redaguoti. 

Jei norite eksportuoti duomenis, skirtus naudoti kituose įrankiuose, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Viršuje dešinėje spustelėkite Eksportuoti duomenis Eksportuokite duomenis.
 2. Pasirinkite eksportavimo formatą.
  1. „Google“ skaičiuoklės
  2. TSV (skirtukais atskirtos vertės)
  3. CSV (kableliais atskirtos vertės)
  4. PDF
  5. PDF (visi skirtukai)

Eksportuojant į Skaičiuokles, TSV arba CSV formatus, eksportuojami visi duomenys, pasiekiami pasirinktoje vizualizacijoje. Tai gali būti daugiau duomenų nei šiuo metu pateikta. Kai eksportuojate į PDF, išsaugomi tik šiuo metu vizualizacijoje pateikti duomenys.

Tyrinėjimų apribojimai

Tyrinėjimams taikomi toliau nurodyti apribojimai.

 • Galite sukurti iki 200 atskirų vieno naudotojo vienos nuosavybės tyrinėjimų.
  • Galite sukurti iki 500 vienos nuosavybės bendrinamų tyrinėjimų.
 • Galite taikyti iki dešimties vieno tyrinėjimo segmentų.
 • Galite taikyti iki dešimties vieno skirtuko filtrų.

Duomenų atranka ir duomenų slenksčiai

Naudodami Tyrinėjimų įrankį galite sparčiai vykdyti tinkintas didelio kiekio duomenų užklausas. Tačiau tyrinėjant gali būti naudojami atrinkti duomenys, jei į konkrečią tyrinėjimo užklausą įtraukiama daugiau nei 10 mln. įvykių.

Siekiant apsaugoti naudotojų privatumą, Tyrinėjimų įrankiui ir ataskaitoms taikomi duomenų slenksčiai. Jei tyrinėjimas apima demografinių rodiklių informaciją arba „Google Signals“ teikiamus duomenis, duomenys gali būti išfiltruoti, kad būtų pašalinti atskirus naudotojus identifikuojantys duomenys.

Kai tyrinėjant naudojami atrinkti duomenys ar taikomi duomenų slenksčiai, piktograma tyrinėjimo dešiniajame kampe pasikeičia iš žalios į geltoną. Patarime pateikiama informacija apie tyrinėjimo duomenis.

Nesuderinama užklausa

Jei tyrinėjime yra nesuderinamas aspektų, metrikos ar abiejų elementų derinys, rodoma nesuderinamos užklausos piktograma ir prašoma atnaujinti užklausą.

Incompatible request.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
69256