Tämä artikkeli koskee Google Analytics 4 ‑omaisuuksia. Jos käytät Universal Analytics ‑omaisuutta, katso ohjekeskuksen Universal Analytics ‑osio.

[GA4] Kartoitusten käytön aloittaminen

Tämän työkalun avulla saat tarkempaa tietoa käyttäjistä ja heidän reiteistään.

Kartoitukset on kokoelma monipuolisia tekniikoita, joita käyttämällä pääset porautumaan vakioraportteja syvemmälle ja voit ymmärtää asiakkaiden toimintaa entistä paremmin.

Kun olet löytänyt kiinnostavia datajoukkoja, voit

 • tehdä nopeasti räätälöityjä kyselyjä
 • määrittää helposti tekniikan ja vaihtaa tekniikasta toiseen
 • lajitella ja järjestellä dataa sekä siirtyä yksityiskohtiin
 • keskittyä olennaisimpaan dataan suodattimien ja segmenttien avulla
 • luoda segmenttejä ja yleisöjä
 • jakaa kartoituksia saman Google Analytics ‑mittauskokonaisuuden muille käyttäjille
 • eksportoida kartoitusdatan käytettäväksi muissa työkaluissa.
Kartoitukset-työkalu on käytettävissä kaikkien Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksien kanssa. Google Analytics 360 ‑asiakkaat voivat käyttää Kartoitusten betaversiota Universal Analytics ‑mittauskokonaisuuksien kanssa.
Sisällys:

Kartoituksiin siirtyminen

 1. Kirjaudu Google Analyticsiin.
 2. Valitse vasemmalta Tutki.
  1. Näkyviin tulee Kartoitusten työtila.
 1. Klikkaa Luo, jos haluat luoda uuden tyhjän kartoituksen, tai käytä mallia tai ennalta määriteltyä käyttötapausta, jos haluat päästä alkuun nopeasti.

Perusohjeet uuden kartoituksen luomiseen

 1. Valitse tekniikka, jonka avulla haluat tutkia dataa.
 2. Vedä ulottuvuuksia ja mittareita Muuttujat-paneelista ja pudota ne Välilehden asetukset ‑paneeliin.
 3. Välilehden asetukset ‑paneelin vaihtoehdot ovat eri tekniikoissa erilaiset. Niiden avulla voit hienosäätää näkemääsi dataa.
 4. Käsittele dataa viemällä hiiri sen päälle ja klikkaamalla sitä.
 5. Rajaa dataa lisäämällä segmenttejä ja suodattimia.
 6. Luo datasta uusia segmenttejä ja eksportoi tulokset uudelleenmarkkinointiyleisöihin.

Katso alta lisätietoja kartoitusten luomisesta ja muokkaamisesta.

Miten kartoitukset toimivat?

Google Analyticsin oletusraporttien avulla voit seurata tärkeimpiä liiketoiminnan mittareita. Kartoitusten avulla pääset käsiksi dataan ja analyysitekniikoihin, jotka eivät ole käytettävissä raporteissa. Kartoituksia käyttämällä voit tutkia dataasi tarkemmin ja saada vastauksia sitä koskeviin monimutkaisiin kysymyksiin.

Kartoitus koostuu kolmesta seuraavasta osiosta.

Alusta

Oikealla oleva iso alue, jolla näkyy valitsemaasi tekniikkaan perustuva data. Alustalla voi olla useita välilehtiä, minkä ansiosta voit käyttää yhdessä kartoituksessa useita tekniikoita. Kartoitukset-työkalu tukee seuraavia tekniikoita:

Vapaamuotoinen kartoitus

Kartoitus. Tutki dataa tutussa ristiintaulukoidussa muodossa. Voit myös lisätä vapaamuotoiseen kartoitukseen useita erilaisia visualisointeja, kuten pylväskaavioita, ympyräkaavioita, viivakaavioita, pistekaavioita ja geokarttoja. Lue lisää

Kohorttikartoitus

Kohorttianalyysi. Saat hyödyllisiä havaintoja sellaisten käyttäjäryhmien toiminnasta ja tuloksista, joiden käyttäjillä on jokin yhteinen ominaisuus.

Suppilon kartoitus

Suppiloanalyysi. Visualisoi käyttäjien toiminnan eri vaiheet sivustollasi tai sovelluksessasi ja selvitä, miten voit optimoida käyttökokemuksen sekä tunnistaa tavallista parempia tai huonompia tuloksia tuottavia yleisöjä. Lue lisää

Segmenttien päällekkäisyys

Segmenttien päällekkäisyys ‑analyysi. Vertaa eri käyttäjäsegmenttejä toisiinsa. Tämän tekniikan avulla voit tunnistaa uusia käyttäjäsegmenttejä, jotka täyttävät monimutkaiset ehdot. Lue lisää

Käyttäjien kartoitus

Käyttäjäkartoitusanalyysi. Tutki käyttäjiä, jotka muodostavat luomasi tai importoimasi segmentin. Voit myös perehtyä yksittäisten käyttäjien toimintaan. Lue lisää

Reitin kartoitus

Reittianalyysi. Visualisoi käyttäjien sivustollasi tai sovelluksessasi käyttämät reitit. Lue lisää

Käyttäjän elinkaari

Käyttäjän elinkaari ‑analyysi. Tutki käyttäjien toimintaa ja arvoa asiakkuuden elinkaaren aikana. Lue lisää

 

Muuttujat

Vasemmalla olevasta paneelista pääset ulottuvuuksiin, mittareihin ja segmentteihin, joita voit käyttää kartoituksessa. Muuttujat-paneelista voit myös muuttaa kartoituksen ajanjaksoa.

Välilehden asetukset

Välilehden asetukset ‑paneelin vaihtoehtojen avulla voit muuttaa valittuna olevan välilehden määrityksiä. Valitse tekniikka, lisää kohteita Muuttujat-paneelista ja määritä tekniikkakohtaiset vaihtoehdot.

Kartoituksen muokkaustyökalussa liikkuminen

Analysis editor interface map

 1. 1Palaa Kartoitusten työtilaan.
 2. 2Valitse kartoitukseen Google Analytics ‑tili ja ‑mittauskokonaisuus.
 3. 3Google Marketing Platform ‑ylätunniste. Voit katsoa ilmoituksia, vaihtaa organisaatiota, pyytää apua, lähettää palautetta ja hoitaa tiliäsi.
 4. 4Muuttujat. Tämä sisältää kartoituksessa käytettävissä olevat ulottuvuudet, mittarit ja segmentit. Voit pienentää Muuttujat-paneelin klikkaamalla oikealta Minimize icon. Voit palauttaa paneelin klikkaamalla alhaalta Suurenna.
 5. 5Välilehden asetukset. Tästä voit valita kartoitustekniikan ja määrittää tällä hetkellä näkyvän visualisoinnin. Jos haluat lisätä ulottuvuuksia tai mittareita tai ottaa käyttöön segmenttejä, klikkaa soveltuvaa kohdealuetta. Voit myös vetää ja pudottaa kategorioita, mittareita ja segmenttejä Muuttujat-paneelista Välilehden asetukset ‑paneeliin.
 6. 6Välilehdet. Visualisointisi näkyvät välilehdillä. Kartoitus voi sisältää korkeintaan kymmenen välilehteä. Voit lisätä uuden välilehden klikkaamalla Add new item icon..
 7. 7Työkalupalkki. Voit kumota ja tehdä uudelleen muutoksia, eksportoida datan ja katsoa lisätietoja kartoituksesta.
 8. 8Segmentit. Segmentit ovat käyttäjien osajoukkoja. Voit ottaa segmentin käyttöön kaksoisklikkaamalla sitä tai vetämällä ja pudottamalla sen Muuttujat-paneelista Välilehden asetukset ‑paneeliin. Voit luoda uuden segmentin klikkaamalla Add new item icon..
 9. 9Valitse visualisointi. Visualisointi muuttaa sitä, miten valittuna oleva tekniikka esitetään. Esimerkiksi vapaamuotoinen kartoitus voi näkyä taulukkona, ympyräkaaviona tai viivakaaviona. Kaikissa tekniikoissa ei ole useita visualisointeja.
 10. 10Kategoriat. Kategoriat ovat asioita, joita haluat analysoida. Lisää ulottuvuuksia Välilehden asetukset ‑paneelin Erittely-alueelle.
 11. 11Erittely, arvot ja muut määritysasetukset. Nämä vaihtelevat valitun tekniikan mukaan, ja niiden avulla voit muokata kartoitusta.
 12. 12Visualisointi. Tämä näyttää datan nykyisten välilehden asetusten mukaan. Voit käsitellä dataa klikkaamalla visualisoinnista arvopistettä kakkospainikkeella.
 13. 13Mittarit. Mittarit tuovat kartoitukseen luvut. Lisää mittareita Välilehden asetukset ‑paneelin Arvot-alueelle.
 14. 14Suodattimet. Keskity itsellesi tärkeimpään dataan. Voit lisätä suodattimia ulottuvuuksille, mittareille tai molemmille.

Tekniikoiden lisääminen kartoitukseen

Tekniikat määrittävät sen, miten data analysoidaan. Uuden tyhjän kartoituksen oletustekniikka on vapaamuotoinen taulukko. Voit lisätä välilehtiä, joilla on käytössä sama tai eri tekniikka:

 1. Klikkaa alustan yläreunasta Add new item icon..
 2. Valitse uudelle välilehdelle haluamasi tekniikka.
 3. Halutessasi voit klikata välilehden nimeä ja muokata sitä.

Jos haluat kopioida välilehden tai poistaa sen kartoituksesta, klikkaa välilehden nimen oikealta puolelta alanuolta.

Ulottuvuuksien, mittareiden ja segmenttien lisääminen Muuttujat-paneeliin

Kartoituksissa termi muuttuja viittaa ulottuvuuksiin, mittareihin ja segmentteihin, jotka ovat peräisin Google Analytics ‑tililtä. Nämä näkyvät Muuttujat- ja Välilehden asetukset ‑paneeleissa erillisinä "paloina". Luomasi uudet kartoitukset sisältävät oletuksena tietyt muuttujat. Voit lisätä uusia muuttujia käytettäviksi kartoituksessa ja esiladata datan, jotta voit luoda visualisointeja nopeammin.

 1. Klikkaa Muuttujat-paneelin ULOTTUVUUDET-, MITTARIT- tai SEGMENTIT-osion oikealla puolella olevaa Add new item icon.-kuvaketta.
 2. Valitse luettelosta haluamasi kohteet ja klikkaa KÄYTÄ.

Voit etsiä ulottuvuuden tai mittarin nopeammin hakukentän avulla.

Kartoitukseen voi lisätä enintään 20 ulottuvuutta ja 20 mittaria. Voit poistaa kentän ja vapauttaa tilaa muille kentille viemällä hiiren Muuttujat-paneelin kentän päälle ja klikkaamalla X.

Datan lisääminen Välilehden asetukset ‑paneeliin

Kun lisäät muuttujan Välilehden asetukset ‑paneeliin, sen dataa käytetään valittuna olevassa tekniikassa. Näin voit lisätä dataa tekniikkaan:

 • Kaksoisklikkaa muuttujaa. Muuttuja otetaan käyttöön Välilehden asetukset ‑paneelin oletussijainnissa. Jos esimerkiksi kaksoisklikkaat ulottuvuutta, se lisätään vapaamuotoisen kartoituksen RIVIT-osioon tai suppilon kartoituksen ERITTELYULOTTUVUUS‑osioon.
 • Vedä muuttuja Muuttujat-paneelista Välilehden asetukset ‑paneeliin. Kun alat vetää muuttujaa, mahdolliset pudotuspaikat näkyvät korostettuina.
 • Klikkaa pudotuspaikkaa Välilehden asetukset ‑paneelista ja valitse sitten muuttuja luettelosta.

Ajanjakson muuttaminen

Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksissa dataa säilytetään oletuksena kaksi kuukautta. Voit muuttaa tätä valitsemalla Järjestelmänvalvoja ja sitten Data-asetukset ja sitten Datan säilyttäminen. Lue lisää datan säilyttämisestä.

Voit muuttaa kartoituksen ajanjaksoa näin:

 1. Klikkaa Muuttujat-paneelin yläosasta valittuna olevaa ajanjaksoa.
 2. Valitse esiasetettu ajanjakso tai valitse kalenterista haluamasi ajanjakso.
 3. Klikkaa OK.

Kartoituksen jakaminen ja eksportoiminen

Kun luot kartoituksen, se näkyy aluksi vain sinulle. Voit jakaa kartoituksen kollegoillesi seuraavasti:

Klikkaa oikeasta yläkulmasta Jaa kartoitus Jaa analyysi..

Kaikki, joilla on mittauskokonaisuuden katsojan rooli, voivat katsoa jaettuja kartoituksia, mutta he eivät voi muokata niitä.

Voit eksportoida datan käytettäväksi muissa työkaluissa seuraavasti:

 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta Eksportoi data Export data.
 2. Valitse eksportointimuoto:
  1. Google Sheets
  2. TSV (tab separated values)
  3. CSV (comma separated values)
  4. PDF
  5. PDF (kaikki välilehdet)

Kun eksportoit datan Sheets‑, TSV‑ tai CSV-muodoissa, kaikki visualisointiin sisältyvä data viedään. Eksportointiin saattaa sisältyä enemmän dataa kuin tällä hetkellä on näkyvissä. Kun eksportoit datan PDF-muodossa, vain visualisoinnissa tällä hetkellä näkyvissä oleva data tallennetaan.

Kartoitusten rajoitukset

Kartoituksia koskevat seuraavat rajoitukset:

 • Voit luoda enintään 200 yksittäistä kartoitusta käyttäjää kohden kussakin mittauskokonaisuudessa.
  • Voit luoda enintään 500 jaettua kartoitusta mittauskokonaisuutta kohden.
 • Voit käyttää enintään 10:tä segmenttiä kartoitusta kohden.
 • Voit käyttää enintään 10:tä suodatinta välilehteä kohden.

Otanta ja datakynnykset

Kartoitusten avulla voit nopeasti tehdä omia suuriin datamääriin kohdistuvia kyselyitä. Kartoituksesi voivat kuitenkin perustua otosdataan, jos kartoituskyselyyn sisältyy yli 10 miljoonaa tapahtumaa.

Käyttäjien yksityisyyden turvaamiseksi Kartoituksiin ja raportteihin sovelletaan datakynnyksiä. Jos kartoitus sisältää demografisia tietoja tai Google-signaalien toimittamaa dataa, käyttäjiä yksilöivää dataa voidaan poistaa suodattamalla.

Kun kartoituksessa käytetään otantaa tai datakynnyksiä, kartoituksen oikeassa kulmassa oleva kuvake muuttuu vihreästä keltaiseksi. Työkaluvinkissä näkyy tietoja kartoituksen datasta.

Otannan ja kynnyksen kuvake sekä seuraava työkaluvinkki: "Tämän raportin tiedot perustuvat 100,0 %:iin saatavilla olevasta datasta. Osa tämän raportin datasta on voitu poistaa, kun kynnys on otettu käyttöön."

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false