[GA4] Començar a utilitzar Exploracions

Obtenir estadístiques més detallades sobre els usuaris i els seus recorreguts

Exploracions és un conjunt de tècniques avançades que van més enllà dels informes estàndard, a fi d'ajudar-vos a obtenir estadístiques més detallades sobre el comportament dels clients.

Si voleu explorar les dades amb més detall, podeu utilitzar les exploracions per:

 • Fer consultes ad hoc ràpidament.
 • Configurar tècniques i canviar d'una a una altra fàcilment.
 • Ampliar els detalls de les dades, ordenar-les i refactoritzar-les.
 • Centrar-vos en les dades més rellevants utilitzant filtres i segments.
 • Crear segments i públics.
 • Compartir les vostres exploracions amb altres usuaris de la mateixa propietat de Google Analytics.
 • Exportar les dades d'exploració per utilitzar-les en altres eines.
Exploracions està disponible per a totes les propietats de Google Analytics 4. Els clients de Google Analytics 360 poden utilitzar la versió beta d'Exploracions a les propietats de Universal Analytics.
Contingut d'aquest article:

Accedir a Exploracions

Per accedir a Exploracions, feu clic a Explora al tauler de navegació de l'esquerra.

Com funciona Exploracions

Els informes predeterminats de Google Analytics us ajuden a monitorar les mètriques empresarials clau. Exploracions us proporciona accés a dades i tècniques d'anàlisi que no estan disponibles als informes. Utilitzeu aquesta eina per explorar les vostres dades en profunditat i respondre a preguntes complexes sobre aquestes.

Una exploració té tres seccions:

Llenç

A l'àrea gran de la dreta es mostren les dades mitjançant la tècnica seleccionada. El llenç pot tenir diverses pestanyes, cosa que us permet utilitzar diverses tècniques en una sola exploració. L'eina Exploracions admet les tècniques següents:

Exploració de format lliure

Exploració. Exploreu les dades en un disseny de taules de contingència que us resultarà familiar. També podeu aplicar diversos estils de visualització en format lliure, com ara gràfics de barres, circulars o de línies, diagrames de dispersió i mapes geogràfics. Més informació

Exploració de cohort

Anàlisi de cohort. Obteniu estadístiques sobre el comportament i el rendiment de grups d'usuaris que tenen atributs en comú. Més informació

Exploració de l'embut de conversió

Anàlisi de l'embut de conversió. Consulteu els passos que segueixen els usuaris per dur a terme tasques al vostre lloc web o a la vostra aplicació i comproveu com podeu optimitzar l'experiència d'usuari i identificar públics amb un rendiment alt o baix. Més informació

Superposició de segments

Anàlisi de superposició de segments. Vegeu la relació entre els diferents segments d'usuaris. Utilitzeu aquesta tècnica per identificar segments nous d'usuaris que compleixin criteris complexos. Més informació

Exploració d'usuaris

Anàlisi de l'explorador d'usuaris. Reviseu els usuaris que conformen els segments que creeu o importeu. També podeu ampliar els detalls de les activitats d'usuaris concrets. Més informació

Exploració del camí

Anàlisi del camí. Consulteu els camins que segueixen els usuaris mentre interaccionen amb el vostre lloc web o la vostra aplicació. Més informació

Temps de vida de l'usuari

Anàlisi del temps de vida de l'usuari. Exploreu el comportament i el valor d'un usuari al llarg del seu temps de vida com a client. Més informació

 

Variables

El tauler de l'esquerra us dona accés a les dimensions, a les mètriques i als segments que podeu utilitzar a l'exploració. També podeu canviar el període de temps de l'exploració al tauler Variables.

Configuració de les pestanyes

Utilitzeu les opcions del tauler Configuració de les pestanyes per configurar la pestanya seleccionada. Seleccioneu la tècnica, afegiu elements des del tauler Variables i configureu opcions específiques de la tècnica.

Familiaritzar-se amb l'editor d'exploracions

Analysis editor interface map

 1. 1 Permet tornar al menú principal d'Exploracions.
 2. 2 Permet triar el compte de Google Analytics i la propietat que voleu explorar.
 3. 3 Capçalera de Google Marketing Platform. Permet veure notificacions, canviar d'una organització a una altra, obtenir ajuda, enviar suggeriments i gestionar el compte.
 4. 4 Variables. Proporciona les dimensions, les mètriques i els segments disponibles per a aquesta exploració. Per minimitzar el tauler Variables, feu clic a Minimize icon, a la dreta. Per restaurar-lo, feu clic a Maximitza, a la part inferior.
 5. 5 Configuració de les pestanyes. Especifica la tècnica d'exploració i configura la visualització que es mostra actualment. Per afegir dimensions i mètriques o aplicar segments, feu clic a l'àrea objectiu adequada. També podeu arrossegar dimensions, mètriques i segments des del tauler Variables i deixar-los anar a Configuració de les pestanyes.
 6. 6 Pestanyes. A les pestanyes es mostren les visualitzacions. Una exploració pot contenir fins a 10 visualitzacions. Per afegir-ne una de nova, feu clic a Add new item icon..
 7. 7 Barra d'eines. Permet desfer i refer canvis, exportar les dades i obtenir informació addicional sobre l'exploració.
 8. 8 Segments. Els segments són subconjunts d'usuaris. Per aplicar un segment, feu-hi doble clic o arrossegueu-lo des del tauler Variables i deixeu-lo anar a Configuració de les pestanyes. Per crear un segment, feu clic a Add new item icon..
 9. 9 Selecció de la visualització. Permet canviar l'aspecte de la tècnica que teniu seleccionada. Per exemple, podeu fer que una tècnica de format lliure es mostri en forma de taula, gràfic circular o gràfic de línies. No totes les tècniques tenen diverses visualitzacions.
 10. 10 Dimensions. Les dimensions són els elements que voleu analitzar. Afegiu dimensions a l'àrea Desglossament de Configuració de les pestanyes.
 11. 11 Desglossament, Valors i opcions de configuració addicionals. Varien d'una tècnica a una altra i us permeten personalitzar l'exploració.
 12. 12 Visualització. Mostra les dades segons les opcions que hàgiu definit a Configuració de les pestanyes. Per interaccionar amb les dades, feu clic amb el botó dret en un punt de dades de la visualització.
 13. 13 Mètriques. Les mètriques proporcionen les xifres de l'exploració. Afegiu mètriques a l'àrea Valors de Configuració de les pestanyes.
 14. 14 Filtres. Centreu-vos en les dades que us importen més. Podeu filtrar-les per dimensions, per mètriques o per tots dos criteris.

Crear una exploració

 1. Feu clic a Icona de creació. per crear una exploració en blanc o bé utilitzeu una plantilla per començar ràpidament.
 2. Seleccioneu una tècnica per explorar les vostres dades.
 3. A la columna Variables (a l'esquerra), afegiu elements a les seccions Dimensions i Mètriques.
 4. Arrossegueu les mètriques i les dimensions que heu afegit des del tauler Variables i deixeu-les anar al tauler Configuració de les pestanyes.
  Les opcions de Configuració de les pestanyes varien d'una tècnica a una altra i us permeten ajustar les dades que veieu.
 5. Per interaccionar amb les dades, passeu-hi el cursor per sobre i feu-hi clic.
 6. Afegiu segments i filtres per definir millor les dades.
 7. Creeu segments a partir de les vostres dades i exporteu els resultats a Públics de remàrqueting.

A continuació teniu més informació sobre com es poden crear i editar exploracions.

Crear una exploració a partir d'un informe

 1. Obriu un informe.
 2. Feu clic al botó de comparació.
 3. Feu clic a Explora.

Afegir tècniques a una exploració

Les tècniques controlen la manera com s'analitzen les dades. La tècnica predeterminada d'una exploració nova i en blanc és la taula de format lliure. Podeu afegir pestanyes amb tècniques diferents (o amb les mateixes):

 1. A la part superior, feu clic a Add new item icon..
 2. Seleccioneu la tècnica de la pestanya nova.
 3. Si voleu, feu clic al nom de la pestanya per editar-lo.

Per duplicar o treure una pestanya de l'exploració, feu clic a la fletxa avall que hi ha a la dreta del seu nom.

Afegir dimensions, mètriques i segments a Variables

A Exploracions, el terme variable fa referència a les dimensions, a les mètriques i als segments procedents del compte de Google Analytics. Es mostren als taulers Variables i Configuració de les pestanyes. Les exploracions noves que creeu inclouen un conjunt predeterminat de variables. Podeu afegir més variables perquè estiguin disponibles a les exploracions, i precarregar les dades per a una visualització més ràpida.

 1. A Variables, a la dreta de les seccions DIMENSIONS, MÈTRIQUES o SEGMENTS, feu clic a Add new item icon..
 2. Seleccioneu els elements que vulgueu de la llista i, a continuació, feu clic a IMPORTA.

Utilitzeu el quadre de cerca per trobar més ràpidament la dimensió o la mètrica que vulgueu.

Podeu aplicar fins a 20 dimensions i 20 mètriques a una exploració. Per treure un camp i fer lloc a d'altres, a Variables passeu el cursor per sobre del camp en qüestió i feu clic a la X.

Afegir dades a Configuració de les pestanyes

En afegir una variable a Configuració de les pestanyes, les dades s'apliquen a la tècnica de la pestanya actual. Per afegir dades a una tècnica, podeu:

 • Fer doble clic en una variable. D'aquesta manera, la variable s'aplica a Configuració de les pestanyes en una ubicació predeterminada. Per exemple, en fer doble clic en una dimensió, s'aplica a la secció FILES d'una exploració de format lliure o bé a la secció DIMENSIÓ DE DESGLOSSAMENT d'una exploració de l'embut de conversió.
 • Arrossegar una variable del tauler Variables i deixar-la anar a Configuració de les pestanyes. Quan comenceu a arrossegar una variable, es marquen els punts en què la podeu deixar anar.
 • Fer clic en un d'aquests punts, a Configuració de les pestanyes, i després seleccionar la variable de la llista.

Ajustar el període de temps

De manera predeterminada, les propietats de Google Analytics 4 conserven les dades de dos mesos. Per ajustar-ho, aneu a Administració i, a Recollida i modificació de dades, feu clic a Conservació de dades. Obteniu més informació sobre la conservació de dades.

Per canviar el període de temps d'una exploració:

 1. A la part superior de Variables, feu clic a l'interval de dates que teniu seleccionat.
 2. Seleccioneu un interval predefinit o feu servir el calendari per triar-ne un de personalitzat.
 3. Feu clic a D'acord.

Compartir i exportar l'exploració

Quan creeu una exploració per primera vegada, sou l'únic usuari que la pot veure. Podeu compartir les vostres estadístiques amb els companys de feina:

A la part superior dreta, feu clic a Comparteix l'exploració Compartiu l'anàlisi.. Per compartir una exploració, heu de tenir com a mínim rol d'analista a la propietat.

Qualsevol usuari que tingui la funció de lector per a la propietat pot veure les exploracions compartides, però no les pot editar. Heu de duplicar o copiar una exploració compartida per poder editar-la. 

Per exportar les dades a fi d'utilitzar-les en altres eines:

 1. A la part superior dreta, feu clic a Exporta les dades Exporta dades.
 2. Seleccioneu el format d'exportació:
  1. Fulls de càlcul de Google
  2. TSV (valors separats per tabuladors)
  3. CSV (valors separats per comes)
  4. PDF
  5. PDF (totes les pestanyes)

Si exporteu les dades en els formats Fulls de càlcul, TSV o CSV, s'exportaran totes les dades disponibles a la visualització seleccionada. Per tant, és possible que hi hagi més dades de les que es mostren. En exportar-les a PDF, només es desen les que es mostren actualment a la visualització.

Límits d'Exploracions

L'eina Exploracions està subjecta als límits següents:

 • Podeu crear fins a 200 exploracions individuals per usuari i propietat.
  • Podeu crear fins a 500 exploracions compartides per propietat.
 • Podeu aplicar fins a 10 segments per exploració.
 • Podeu aplicar fins a 10 filtres per pestanya.

Llindars de mostreig i de dades

Podeu utilitzar Exploracions per fer ràpidament consultes personalitzades de grans quantitats de dades. Tanmateix, si una consulta d'exploració concreta inclou més de 10 milions d'esdeveniments, pot ser que les exploracions estiguin basades en una mostra de dades.

Per protegir la privadesa de l'usuari, tant Exploracions com els informes estan subjectes als llindars de dades. Si una exploració inclou informació o dades demogràfiques proporcionades per Google signals, les dades es poden filtrar per treure les que puguin identificar usuaris concrets.

Quan una exploració està subjecta a llindars de mostratge o de dades, la icona de l'extrem dret de l'exploració canvia de verda a groga. Una descripció emergent mostra informació sobre les dades de l'exploració.

Sol·licitud incompatible

Si l'exploració conté una combinació incompatible de dimensions, de mètriques o de totes dues coses, veureu la icona de sol·licitud incompatible que us demanarà que actualitzeu la sol·licitud.

Incompatible request.

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
9420945312504737864
true
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
true
true
69256