[GA4] Първи стъпки с Изследвания

Получете по-задълбочена статистика за потребителите си и пътищата им

„Изследвания“ е набор от разширени техники, които излизат извън стандартните отчети, за да Ви помагат да разкриете по-задълбочена статистика за поведението на клиентите си.

Когато искате да разгледате данните по-подробно, можете да използвате изследвания за следното:

 • бързо да извършвате еднократни заявки;
 • лесно да конфигурирате и да превключвате между техники;
 • да сортирате, преструктурирате и правите разбивки на данните;
 • да се концентрирате върху най-уместните данни, като използвате филтри и сегменти;
 • да създавате сегменти и аудитории;
 • да споделяте изследванията си с други потребители на същата собственост в Google Анализ;
 • да експортирате данните от изследванията, които да се използват в други инструменти.
Изследвания е налице за всички собствености в Google Анализ 4. Клиентите на Google Анализ 360 могат да използват бета-версията на Изследвания в собствености в Universal Analytics.
В тази статия:

Достъп до Изследвания

За достъп до Изследвания кликнете върху Изследване в лявото меню за навигация.

Начин на работа на Изследвания

Основните отчети в Google Анализ Ви помагат да следите ключовите показатели за бизнеса си. Изследвания Ви дава достъп до данни и аналитични техники, които не са налични в отчетите. Използвайте Изследвания, за да изследвате данните в дълбочина и да отговаряте на сложни въпроси за тях.

Изследването се състои от три секции:

Основа

В голямата област вдясно са показани данните Ви с помощта на избраната техника. Основата може да има няколко раздела, което Ви дава възможност да използвате няколко техники в едно изследване. Изследвания поддържа следните техники:

Изследване в свободна форма

Разглеждане Изследвайте данните си в познатото оформление с кръстосани раздели. Можете също да приложите няколко различни стила на визуализация в свободна форма, включително стълбовидни, кръгови, линейни и точкови диаграми и географски карти. Научете повече

Изследване на кохорти

Кохортен анализ Получавайте статистика за поведението и ефективността на групи потребители, свързани от общи атрибути. Научете повече

Изследване на фуниите

Анализ на фуниитеВизуализирайте стъпките, които потребителите предприемат, за да изпълняват задачи в сайта или приложението Ви, за да разберете как можете да оптимизирате практическата работа на потребителите и да идентифицирате аудитории с необичайно висока или ниска ефективност. Научете повече

Припокриване на сегментите

Анализ „Припокриване на сегментите“ Преглеждайте как са свързани различните потребителски сегменти. Използвайте тази техника, за да идентифицирате нови потребителски сегменти, които отговарят на сложни критерии. Научете повече

Изследване на потребителите

Анализ „Анализ на потребителите“Изследвайте потребителите, съставящи сегментите, които създавате или импортирате. Можете също така да правите подробни разбивки на активността на отделните потребители. Научете повече

Изследване на пътищата

Анализ на пътя Визуализирайте пътищата, които потребителите изминават, докато взаимодействат с уебсайта и приложението Ви. Научете повече

За целия период за потребителя

Анализ „За целия период за потребителя“Изследвайте поведението на потребителите и стойността им за целия период като клиент. Научете повече

 

Променливи

Панелът вляво Ви дава достъп до величините, показателите и сегментите, които можете да използвате в изследването. В панела Променливи можете да променяте и периода от време на изследването.

Настройки на раздела

Използвайте опциите в панела Настройки на раздела, за да конфигурирате текущо избрания раздел. Изберете техниката, добавете елементи от панела Променливи и конфигурирайте конкретни за техниката опции.

Запознаване с редактора на изследвания

Analysis editor interface map

 1. 1Върнете се към главното меню на „Изследвания“.
 2. 2Изберете профила и собствеността в Google Анализ за изследването.
 3. 3Заглавка на Google Marketing Platform. Преглеждайте известия, превключвайте между организации, получавайте помощ и изпращайте отзиви и управлявайте профила си.
 4. 4Променливи. Предоставя величините, показателите и сегментите, налични за използване в това изследване. За да намалите панел с променливи, кликнете върху Minimize icon вдясно. За да го възстановите, кликнете върху Увеличаване в долната част.
 5. 5Настройки на раздела. Посочва техниката за изследването и конфигурира текущо показваната визуализация. За да добавите величини и показатели или да приложите сегменти, кликнете върху съответната целева област. Можете също да хващате и премествате с мишката величини, показатели и сегменти от „Променливи“ в „Настройки на раздела“.
 6. 6Раздели. Разделите показват визуализациите Ви. Изследването може да съдържа до 10 визуализации. За да добавите нов раздел, кликнете върху Add new item icon..
 7. 7Лента с инструменти. Отменяйте и възстановявайте промени, експортирайте данни и получавайте допълнителна информация за изследването.
 8. 8Сегменти. Сегментите са подмножества от потребители. За да приложите сегмент, кликнете два пъти върху него или го хванете и преместете с мишката от „Променливи“ в „Настройки на раздела“. За да създадете нов сегмент, кликнете върху Add new item icon..
 9. 9Избиране на визуализация. Променя вида на текущо избраната техника. Можете например да покажете техника в свободна форма като таблица, кръгова диаграма или линейна графика. Не всички техники имат по няколко визуализации.
 10. 10Величини. Величините са нещата, които искате да анализирате. Добавяйте величини към областта Разбивка в настройките на раздела.
 11. 11Разбивка, Стойности и допълнителни опции за конфигуриране. Те варират според техниката и дават възможност за персонализиране на изследването.
 12. 12Визуализация. Показва данните Ви в съответствие с текущите настройки на раздела. За да взаимодействате с данните, кликнете с десния бутон на мишката върху точка за данни във визуализацията.
 13. 13Показатели. Показателите предоставят числата в изследването Ви. Добавяйте показатели към областта Стойности в настройките на раздела.
 14. 14Филтри. Концентрирайте се върху данните, които са най-важни за Вас. Можете да филтрирате величини, показатели или и двете.

Създаване на изследване

 1. Кликнете върху Иконата за създаване. , за да създадете празно изследване, или използвайте шаблон, за да започнете работа.
 2. Изберете техника, за да изследвате данните си.
 3. В графата „Променливи“ (вляво) добавете елементи към секциите Величини и Показатели.
 4. Хванете и преместете с мишката добавените от Вас величини и показатели от панела Променливи в панела Настройки на раздела.
  Опциите в Настройки на раздела варират според техниката и Ви дават възможност да прецизирате данните, които виждате.
 5. Взаимодействайте с данните, като задържите курсора на мишката над тях и кликнете.
 6. Добавете сегменти и филтри, за да прецизирате данните.
 7. Създайте нови сегменти от данните си и експортирайте резултатите в Аудитории за ремаркетинг.

Вижте по-долу още информация за създаване и редактиране на изследвания.

Създаване на изследване от отчет

 1. Отворете отчет.
 2. Кликнете върху бутона „Сравнение“.
 3. Кликнете върху „Изследване“.

Добавяне на техники към изследването

Техниките управляват начина, по който данните се анализират. Основната техника за ново празно изследване е таблицата в свободна форма. Можете да добавяте раздели с различни (или едни и същи) техники:

 1. Кликнете върху Add new item icon. в горната част.
 2. Изберете техниката за новия раздел
 3. Ако искате, кликнете върху името на раздела, за да го редактирате.

За да дублирате или премахнете раздел от изследването, кликнете върху стрелката за надолу вдясно от името му.

Добавяне на величини, показатели и сегменти към Променливи

В „Изследвания“ терминът променлива се отнася за величините, показателите и сегментите, които идват от профила Ви в Google Анализ. Те се показват в панелите Променливи и Настройки на раздела. Новите изследвания, които създавате, имат основен набор от променливи. Можете да добавяте още променливи, за да разполагате с тях в изследването си, както и за предварително зареждане на данните за по-бързо визуализиране.

 1. В Променливи вдясно от заглавията на секциите ВЕЛИЧИНИ, ПОКАЗАТЕЛИ или СЕГМЕНТИ, кликнете върху Add new item icon..
 2. Изберете желаните от Вас елементи от списъка, след което кликнете върху ИМПОРТИРАНЕ.

Използвайте полето за търсене, за да намерите по-бързо величината или показателя.

Към едно изследване можете да приложите до 20 величини и 20 показателя. За да премахнете поле и да освободите място за други полета, задръжте курсора на мишката над Променливи и кликнете върху X.

Добавяне на данни към Настройки на раздела

При добавянето на променлива към Настройки на раздела данните ѝ се прилагат към техниката в текущия раздел. За да добавите данни към техника, имате следните възможности:

 • Кликнете два пъти върху променлива. Тази променлива се прилага към Настройки на раздела в местоположение по подразбиране. Например двукратното кликване върху величина я прилага към секцията „РЕДОВЕ“ в изследване в свободна форма или към секцията ВЕЛИЧИНА НА РАЗБИВКАТА в изследване на фуниите.
 • Преместете с плъзгане променлива от Променливи в Настройки на раздела. Когато започнете да премествате променлива, възможните места, на които може да бъде поставена, са откроени.
 • Кликнете върху някое място в Настройки на раздела, след това изберете променливата от списъка.

Коригиране на периода от време

По подразбиране собственостите в Google Анализ 4 запазват данни за два месеца. За да коригирате това, отворете Администриране, след което под Събиране и промяна на данни кликнете върху Запазване на данни. Научете повече за запазването на данни.

За да промените периода от време на изследване:

 1. В горната част на Променливи кликнете върху текущо избрания период от време.
 2. Изберете предварително зададен период от време или използвайте календара, за да изберете персонализиран период.
 3. Кликнете върху ОК.

Споделяне и експортиране на изследването

Когато създадете изследване за първи път, само Вие можете да го видите. Можете да споделяте статистиката си с колегите си:

Горе вдясно кликнете върху Споделяне на изследването Споделяне на анализа.. За да споделите изследване, трябва да имате поне роля на анализатор в собствеността.

Споделените изследвания могат да се преглеждат, но не и да се редактират от всеки, който има роля на обикновен потребител в собствеността. Трябва да дублирате или да копирате споделено изследване, за да го редактирате.

За да експортирате данните за използване в други инструменти:

 1. Горе вдясно кликнете върху Експортиране на данните Експортиране на данни.
 2. Изберете формата за експортиране:
  1. Google Таблици
  2. TSV (стойности, разделени с табулатор);
  3. CSV (стойности, разделени със запетая);
  4. PDF;
  5. PDF (всички раздели)

Когато експортирате във формат на Таблици, TSV или CSV, всички данни, които са налице в избраната визуализация, се експортират. Те може да са повече от текущо показваните. Когато експортирате в PDF, запазват се само данните, текущо показвани във визуализацията.

Ограничения на Изследвания

Изследвания е предмет на следните ограничения:

 • Можете да създавате до 200 отделни изследвания на потребител на собственост.
  • Можете да създавате до 500 споделени изследвания на собственост.
 • Можете да прилагате до 10 сегмента на изследване.
 • Можете да прилагате до 10 филтъра на раздел.

Създаване на извадки и прагове за данни

Можете да използвате Изследвания, за да извършвате бързо персонализирани заявки за големи обеми от данни. Изследванията обаче могат да се основават на извадки от данните, ако конкретната заявка за изследване съдържа повече от 10 милиона събития.

За да бъде защитена поверителността на потребителите, за Изследвания и отчетите се прилагат прагове за данните. Ако изследването Ви включва демографска информация или данни, предоставени от сигнали от Google, данните може да бъдат филтрирани, за да се премахнат онези, с които може да се идентифицират отделни потребители.

Когато към изследването се прилага създаване на извадки или прагове за данните, иконата в десния ъгъл на изследването се променя от зелена на жълта. Подсказка показва информация за данните в изследването.

Несъвместима заявка

Ако изследването Ви съдържа несъвместима комбинация от величини, показатели или и двете, ще видите икона за несъвместима заявка, която Ви подканва да актуализирате заявката.

Incompatible request.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
1970685001626592278
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
69256