Strategier for vertikaler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?