Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Prawdopodobieństwo konwersji

Raport Prawdopodobieństwo konwersji nie jest jeszcze kompatybilny z danymi Google Signals.
Tematy w tym artykule:

Wyświetlanie danych prawdopodobieństwa konwersji

Aby otworzyć raport Prawdopodobieństwo konwersji:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Wejdź do odpowiedniego widoku.
 3. Otwórz Raporty.
 4. Wybierz Odbiorcy > Zachowanie > Prawdopodobieństwo konwersji.

Raport o danych prawdopodobieństwa konwersji jest opóźniony o 24 godziny, bo powstaje dopiero po zakończeniu przetwarzania dziennych tabel zbiorczych.

Jeśli widok raportów nie spełnia wymagań wstępnych stawianych danym, raport jest niewidoczny w Analytics.

Prawdopodobieństwo konwersji zależy obecnie tylko od danych transakcji.

Prawdopodobieństwo konwersji

Korzystając z tych samych technik modelowania danych, co w przypadku List inteligentnych oraz Celów inteligentnych, Google Analytics oblicza wymiar Prawdopodobieństwo konwersji w % i dane Średniego prawdopodobieństwa konwersji, by określić prawdopodobieństwo wykonania konwersji przez użytkownika w ciągu najbliższych 30 dni. Transakcje każdego użytkownika są oceniane, a prawdopodobieństwo konwersji jest wyrażane jako średni wynik od 1 do 100 dla wszystkich użytkowników w ramach danego zakresu dat. Wynik 1 oznacza najmniejsze prawdopodobieństwo konwersji, a 100 największe. Wartość 0 oznacza, że prawdopodobieństwo konwersji nie jest obliczone dla wybranego zakresu czasowego.

Prawdopodobieństwo konwersji w % jest obliczane dla poszczególnych użytkowników.

Średnie prawdopodobieństwo konwersji jest obliczane dla wszystkich użytkowników związanych z wymiarami dla używanego zakresu dat, np.:

 • wynik dla wszystkich użytkowników, dla których Kanał = Bezpłatne wyniki wyszukiwania od 1 do 31 stycznia;
 • wynik dla wszystkich użytkowników, dla których Źródło = Google od 1 do 31 stycznia.

Wymiar prawdopodobieństwa konwersji w %, którego wartości stanowią zakresy dat, jest dostępny w raporcie Prawdopodobieństwo konwersji oraz raportach segmentów Analytics, odbiorców remarketingu i raportach niestandardowych.

Dane średniego prawdopodobieństwa konwersji są dostępne w raportach niestandardowych.

Wymagania wstępne

Aby obliczyć wymiar i dane, Analytics potrzebuje następujących danych:

 • co najmniej 1000 transakcji e-commerce miesięcznie w widoku raportów (musisz mieć zaimplementowane śledzenie e-commerce);
 • gdy osiągniesz próg 1000 transakcji e-commerce, Analytics będzie potrzebować danych z 30 dni;
 • jeśli po przetworzeniu danych Google Analytics nie będzie mieć pewności co do dokładności wyników, to dane prawdopodobieństwa konwersji nie będą dostępne dla tego widoku raportów.

Jeśli liczba transakcji w widoku raportów spadnie poniżej 1000 miesięcznie, Analytics użyje do wygenerowania danych na potrzeby raportu ostatniego dobrego modelu.

Raport Prawdopodobieństwo konwersji

Domyślne dane w raporcie Prawdopodobieństwo konwersji

W raporcie Prawdopodobieństwo konwersji zobaczysz:

 • rozkład sesji, sesje z transakcjami i bez nich, w zbiorach prawdopodobieństwa konwersji (histogram) (np. liczba sesji, w których wartości użytkowników dla prawdopodobieństwa konwersji w % mieściły się w zakresie od 21 do 50);
 • dane pozyskiwania, zachowania i konwersji dla użytkowników w wymiarach: Domyślne grupowanie kanałów, Źródło i Medium (tabela).

Korzystanie z danych prawdopodobieństwa konwersji

Segmenty

Stosując segmenty, możesz analizować dowolne dane w kontekście progów prawdopodobieństwa konwersji. Możesz na przykład utworzyć segment dla prawdopodobieństwa konwersji > 25, by zbadać:

 • użytkowników z wysokim prawdopodobieństwem konwersji, w porównaniu do całej bazy użytkowników (Czy należą oni do mniejszości? Czy Twoje reklamy w połączeniu z witryną angażują duży odsetek Twoich użytkowników?);
 • kanały, słowa kluczowe i kampanie, które przyciągają bardzo zaangażowanych użytkowników;
 • ścieżki konwersji, które są najbardziej efektywne, a także miejsca na ścieżkach, w których reklama może być najbardziej skuteczna.

I odwrotnie: możesz użyć niskiego progu, aby zbadać drugą stronę spektrum użytkowników:

 • Ile procent użytkowników jest mniej skłonnych do wykonania konwersji?
 • Czy słowa kluczowe i kampanie, które przyciągają użytkowników mniej skłonnych do wykonania konwersji, są inne od tych, które przyciągają bardziej wartościowych użytkowników? Jeśli tak, może warto przeznaczyć na nich mniejszy budżet?
 • Którymi ścieżkami konwersji podążają użytkownicy o niskim wyniku? Czy na tych ścieżkach są miejsca, które można wykorzystać, by marketing był skuteczniejszy?

Odbiorcy remarketingu

Użytkowników, którzy stoją na progu konwersji, można łatwo przekonać do konwersji. Na przykład, użytkownicy, którzy zapoznali się ze szczegółami produktu lub dodali produkt do koszyka, wysyłają jasny sygnał, że bardzo chcą go nabyć. Przekonująca wiadomość przesłana użytkownikowi w dobrze pomyślanej kampanii remarketingowej może być ostatecznym czynnikiem, który zachęci go do ukończenia transakcji.

Tworząc odbiorców remarketingu na podstawie użytkowników bardziej skłonnych do wykonania konwersji oraz publikując tych odbiorców w różnych platformach marketingowych, np. Google Ads lub Display & Video 360, możesz ponownie ich zaangażować w dowolnym miejscu w Internecie.

Możesz także opublikować tych odbiorców, aby wykonać Optymalizację i dowiedzieć się, jakie doprecyzowanie zawartości Twojej witryny niesie najwyższe prawdopodobieństwo konwersji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false