Sannsynlighet for konvertering

«Sannsynlighet for konvertering»-rapporten er foreløpig ikke kompatibel med data om Google-signaler.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Se data om sannsynlighet for konvertering

Slik åpner du rapporten om sannsynlighet for konvertering

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Naviger til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Velg Målgruppe > Atferd > Sannsynlighet for konvertering.

Dataene om sannsynlighet for konvertering blir forsinket med et døgn. Dette skyldes at denne rapporten er avhengig av at de daglige samletabellene behandles fullstendig.

Hvis en rapporteringsvisning ikke oppfyller forutsetningene for data, blir rapporten ikke synlig i Analytics.

Sannsynlighet for konvertering er foreløpig basert utelukkende på transaksjonsdata.

Om sannsynlighet for konvertering

Analytics beregner dimensjonene for sannsynlighet for konvertering i prosent og gjennomsnittlig sannsynlighet for konvertering for å anslå hvor sannsynlig det er at brukere konverterer i løpet av de neste 30 dagene. Disse verdiene beregnes på bakgrunn av de samme teknikkene for datamodellering som for smarte lister og smarte mål. Transaksjoner for de ulike brukerne evalueres, og den resulterende sannsynligheten for konvertering oppgis som en gjennomsnittlig poengsum fra 1–100 for alle brukere i datoperioden, der 1 er minst sannsynlig og 100 er mest sannsynlig. En verdi på 0 indikerer at sannsynligheten for konvertering ikke ble beregnet for den valgte tidsperioden.

Sannsynlighet for konvertering beregnes for hver enkelt bruker.

Gjennomsnittlig sannsynlighet for konvertering beregnes for alle brukere som er tilknyttet en dimensjon for datoperioden du bruker, for eksempel:

 • poengsummen for alle brukere hvor Kanal = Organisk søk i perioden 1.–31. januar
 • poengsummen for alle brukere hvor Kilde = Google i perioden 1.–31. januar

Dimensjonen for sannsynlighet for konvertering i prosent, med områder som dimensjonsverdier, er tilgjengelig i rapporten om sannsynlighet for konvertering samt i Analytics-segmenter, remarketingmålgrupper og egendefinerte rapporter.

Verdien for gj.sn. sannsynlighet for konvertering er tilgjengelig i egendefinerte rapporter.

Forutsetninger

Analytics trenger følgende data for å kunne beregne dimensjonen og verdiene:

 • Minst 1000 netthandeltransaksjoner per måned i rapporteringsvisningen. (Sporing av netthandel må være implementert.)
 • Når du har nådd den første terskelen på 1000 netthandeltransaksjoner, trenger Analytics data fra 30 dager for å beregne modellen.
 • Hvis Analytics-systemet ikke er sikker på nøyaktigheten av resultatene etter modelleringen, kommer data om sannsynlighet for konvertering ikke til å være tilgjengelige for den aktuelle rapporteringsvisningen.

Hvis antallet transaksjoner i rapporteringsvisningen blir færre enn 1000 per måned, brukes den siste gode modellen til å generere data for rapporten i Analytics.

Rapporten om sannsynlighet for konvertering

Standarddata i rapporten om sannsynlighet for konvertering

I rapporten om sannsynlighet for konvertering kan du se følgende:

 • fordelingen av økter, samt økter med og uten transaksjoner, i verdiområder for sannsynlighet for konvertering (histogram) (f.eks. antallet økter der brukerverdiene for sannsynligheten for konvertering i prosent varierte mellom 21 og 50)
 • brukeranskaffelses-, atferds- og konverteringsverdier for brukere i dimensjonene for Standard kanalgruppering, Kilde og Medium (tabell)

Bruk av data for sannsynlighet for konvertering

Segmenter

Ved hjelp av segmenter kan du se alle dataene dine i kontekst av terskler for sannsynlighet for konvertering. Du kan for eksempel opprette et segment for sannsynlighet for konvertering i prosent > 25, og deretter undersøke følgende:

 • Hvordan brukerne som med stor sannsynlighet kommer til å konvertere, kan sammenlignes med den totale brukerbasen din. Representerer de en liten andel brukere, eller klarer du å engasjere en større prosentdel av brukerne dine via annonsene dine og nettstedet ditt?
 • Hvilke kanaler, søkeord og kampanjer som skaper stort engasjement blant brukerne.
 • Hvilke konverteringstrakter som er mest effektive, og hvor i trakten du kan levere den mest effektive annonseringen.

På samme måte kan du bruke en lav terskel for å undersøke den andre enden av brukerspekteret:

 • Hvilken prosentandel av brukerne har mindre sannsynlighet for å konvertere?
 • Er søkeordene og kampanjene som tiltrekker brukere som har mindre sannsynlighet for å konvertere, annerledes enn søkeordene og kampanjene som tiltrekker mer verdifulle brukere? Er det i så fall lurt å bruke en mindre andel av budsjettet på disse søkeordene og kampanjene?
 • Hvilke konverteringstrakter følger brukerne med lave poengsummer? Finnes det muligheter underveis i disse traktene for å effektivisere markedsføringen?

Remarketingmålgrupper

Brukere som står på terskelen til å konvertere, lar seg lettere overbevise om å fullføre konverteringene. Brukere som har studert produktdetaljer eller lagt til varer i handlekurven, har gitt tydelige signaler på at de virkelig vil ha disse produktene. En overbevisende oppfølging i form av en velformulert remarketingkampanje kan være det lille dyttet de trenger for å fullføre prosessen.

Ved å opprette remarketingmålgrupper basert på brukerne som har stor sannsynlighet for å konvertere, og publisere disse målgruppene på de ulike markedsføringsplattformene (f.eks. Google Ads og Display & Video 360) kan du engasjere de samme kundene på nytt overalt der du har en tilstedeværelse på nettet.

Du kan også publisere disse målgruppene i Optimize. Da kan du se akkurat hvilke deler av innholdet på nettstedet ditt du bør finstemme for å stille med best mulige sjanser for å oppnå konverteringer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?