Reklāmguvuma varbūtība

Reklāmguvuma varbūtības pārskats vēl nav saderīgs ar Google signālu datiem.
Šajā rakstā ietvertās tēmas

Reklāmguvuma varbūtības datu skatīšana

Reklāmguvuma varbūtības pārskata atvēršana

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Pārejiet uz savu skatu.
 3. Atveriet sadaļu Pārskati.
 4. Atlasiet Auditorija > Rīcība > Reklāmguvuma varbūtība.

Reklāmguvuma varbūtības dati tiek parādīti ar 24 stundu aizkavi: šī pārskata saturs ir atkarīgs no tā, kad tiek pabeigta ik dienu apkopoto tabulu apstrāde.

Ja pārskatu sniegšanas skats neatbilst datu priekšnoteikumiem, pārskats Analytics kontā netiek rādīts.

Reklāmguvumu varbūtība pašlaik tiek aprēķināta, ņemot vērā tikai darījumu datus.

Par reklāmguvuma varbūtību

Izmantojot tās pašas datu modelēšanas metodes, kas tiek izmantotas viedsarakstu un viedo mērķu noteikšanai, Analytics aprēķina reklāmguvuma varbūtības procentuālās vērtības kategoriju un reklāmguvuma varbūtības vidējās vērtības rādītāju, lai noteiktu iespējamību, ka lietotājs nākamo 30 dienu laikā nodrošinās reklāmguvumu. Tiek novērtēti katra lietotāja darījumu dati un iegūtā reklāmguvuma varbūtības vērtība tiek izteikta kā vidējais rādītājs no 1 līdz 100 (par visiem lietotājiem noteiktajā datumu diapazonā), kur 1 ir vismazākā iespējamība, bet 100 ir vislielākā iespējamība. Vērtība “0” norāda, ka reklāmguvuma varbūtība atlasītajam datumu diapazonam nav aprēķināta.

Reklāmguvuma varbūtības procentuālā vērtība tiek aprēķināta atsevišķiem lietotājiem.

Reklāmguvuma varbūtības vidējā vērtība tiek aprēķināta visiem lietotājiem saistībā ar izmantotā datumu diapazona kategoriju, piemēram:

 • rādītājs visiem lietotājiem, kur kanāls = dabiskā meklēšana laikā no 1. janvāra līdz 31. janvārim;
 • rādītājs visiem lietotājiem, kur avots = Google laikā no 1. janvāra līdz 31. janvārim.

Reklāmguvuma varbūtības procentuālās vērtības kategorija (kur kategorijas vērtības ir diapazoni) tiek rādīta pārskatā “Reklāmguvuma varbūtība”, kā arī Analytics segmentos, atkārtotā mārketinga mērķauditorijās un pielāgotajos pārskatos.

Reklāmguvuma varbūtības vidējā vērtība tiek rādīta pielāgotajos pārskatos.

Priekšnosacījumi

Lai varētu aprēķināt kategorijas un metrikas datus, pakalpojumam Analytics ir nepieciešami tālāk norādītie dati.

 • Vismaz 1000 e-komercijas darījumu mēnesī (pārskatu sniegšanas skatā). (Ir jābūt ieviestai e-komercijas izsekošanai.)
 • Tiklīdz kontā būs sasniegts darījumu slieksnis (1000 e-komercijas darījumu), pakalpojumam Analytics būs nepieciešami 30 dienu dati, lai veiktu modelēšanu.
 • Ja pēc datu modelēšanas Analytics nav pārliecināts par rezultātu precizitāti, reklāmguvuma varbūtības dati nebūs pieejami šajā pārskatu sniegšanas skatā.

Ja darījumu skaits pārskatu sniegšanas skatā kļūst mazāks par 1000 darījumiem mēnesī, pakalpojumā Analytics pārskata datu ģenerēšanai tiek izmantots iepriekšējais derīgais modelis.

Pārskats Reklāmguvuma varbūtības pārskats

Pēc noklusējuma attēlotie dati pārskatā Reklāmguvuma varbūtība

Pārskatā Reklāmguvuma varbūtība var iegūt tālāk norādīto informāciju.

 • Sesiju izplatība un sesijas ar un bez darījumiem visās reklāmguvuma varbūtības kopās (histogramma) (piemēram, to sesiju skaits, kurā reklāmguvuma varbūtības procentuālo rādītāju lietotāju vērtības svārstījās no 21 līdz 50).
 • Iegūšanas, rīcības un reklāmguvumu metrika lietotājiem kategorijās Noklusējuma kanālu grupēšana, Avots un Vide (tabula).

Reklāmguvuma varbūtības datu izmantošana

Segmenti

Izmantojot segmentus, varat apskatīt jebkādus datus reklāmguvuma varbūtības sliekšņu kontekstā. Piemēram, varat izveidot segmentu reklāmguvuma varbūtības procentuālajai vērtībai, kas ir lielāka par 25, un pēc tam iegūt atbildes uz tālāk norādītajiem jautājumiem.

 • Kā tie lietotāji, kuriem ir liels potenciāls nodrošināt reklāmguvumu, līdzinās kopējai lietotāju pamatgrupai? Vai šie lietotāji veido nelielu daļu no jūsu lietotāju pamatgrupas vai arī jūsu reklāmas un vietne tiek izmantotas līdzvērtīgi, lai piesaistītu lielu lietotāju procentuālo daļu?
 • Kuri kanāli, atslēgvārdi un kampaņas piesaista īpaši ieinteresētus lietotājus?
 • Kuri reklāmguvumu ceļi ir visefektīvākie, un kuros ceļa posmos jūs varat reklamēties visefektīvāk?

Savukārt zemu sliekšņvērtību var izmantot, lai izpētītu pretējo lietotāju daļu.

 • Cik lielu procentuālo daļu veido lietotāji ar vismazāko potenciālu nodrošināt reklāmguvumu?
 • Vai atslēgvārdi un kampaņas, kas piesaista lietotājus ar vismazāko potenciālu nodrošināt reklāmguvumu, atšķiras no atslēgvārdiem un kampaņām, kas piesaista vērtīgākus lietotājus? Ja tā ir, vai uz šādiem atslēgvārdiem un kampaņām ir vērts novirzīt mazāku budžetu?
 • Kuriem reklāmguvumu ceļiem seko lietotāji ar zemiem rādītājiem? Vai šie ceļi ir saistīti ar iespējām veikt efektīvāku mārketingu?

Atkārtotā mārketinga mērķauditorijas

Lietotāji, kuri atrodas uz reklāmguvumu veikšanas sliekšņa, ir vieglāk pārliecināmi veikt šos reklāmguvumus. Piemēram, lietotāji, kuri ir pētījuši informāciju par produktiem vai pievienojuši saviem iepirkumu groziem preces, saņem spēcīgus signālus par to, ka viņiem šie produkti jau pieder. Pārliecinoša jūsu darbība labi izveidotas atkārtotā mārketing kampaņas formā var iedarboties kā nepieciešamais stimuls lietotāja radīta reklāmguvumu sekmēšanai.

Izveidojot atkārtotā mārketinga mērķauditorijas, kurās ir lietotāji ar vislielāko potenciālu nodrošināt reklāmguvumu, un publicējot šīs mērķauditorijas dažādās mārketinga platformās, piemēram, Google Ads un Display & Video 360, varat atkārtoti piesaistīt šos lietotājus visur, kur veicat darbību tiešsaistē.

Varat arī šīs auditorijas publicēt pakalpojumā Optimizētājs, lai noskaidrotu, kuri jūsu vietnes satura uzlabojumi nodrošina lielāku reklāmguvuma iespējamību.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?