Konversion todennäköisyys

Konversion todennäköisyysraportti ei ole vielä yhteensopiva Google-signaalien datan kanssa.
Artikkelin aiheet:

Konversion todennäköisyysdatan tutkiminen

Voit avata konversion todennäköisyysraportin seuraavasti:

 1. Kirjaudu Google Analyticsiin.
 2. Siirry näkymääsi.
 3. Avaa Raportit.
 4. Valitse Yleisö > Käyttäytyminen > Konversion todennäköisyys.

Konversion todennäköisyysdatassa on 24 tunnin viive. Tämän raportin laatiminen edellyttää, että päivittäiset koontitaulukot on käsitelty kokonaan.

Jos raportointinäkymä ei täytä tietojen edellytyksiä, raporttia ei näytetä Analyticsissa.

Konversion todennäköisyys perustuu tällä hetkellä pelkästään tapahtumadataan.

Tietoja konversion todennäköisyydestä

Analytics laskee konversion todennäköisyyden prosentteina ja keskimääräisen konversion todennäköisyyden ja määrittää tämän perusteella, kuinka todennäköisesti käyttäjä konvertoi seuraavan 30 päivän kuluessa. Laskennassa käytetään samoja datan mallinnustekniikoita, joiden avulla määritetään älykkäitä luetteloita ja tavoitteita. Kunkin käyttäjän tapahtumat arvioidaan, ja tuloksena saatava konversion todennäköisyys ilmaistaan keskimääräisenä tuloksena 1–100 kaikille käyttäjille ajanjakson aikana. Arvo 1 on vähiten todennäköinen ja arvo 100 puolestaan todennäköisin. Arvo 0 ilmaisee, että konversion todennäköisyyttä ei ole laskettu valitulle ajanjaksolle.

Konversion todennäköisyys prosentteina lasketaan yksittäisille käyttäjille.

Keskimääräinen konversion todennäköisyys lasketaan kaikille tiettyyn ulottuvuuteen liittyville käyttäjille valitulla ajanjaksolla. Seuraavassa on esimerkki tästä:

 • Kaikkien sellaisten käyttäjien tulos, joiden kanava on Maksuton haku ja ajanjakso 1. tammikuuta – 31. tammikuuta.
 • Kaikkien sellaisten käyttäjien tulos, joiden lähde on Google ja ajanjakso 1. tammikuuta – 31. tammikuuta.

Konversion todennäköisyys prosentteina ‑ulottuvuus, jossa alueet ovat ulottuvuusarvoja, on käytettävissä konversion todennäköisyysraportissa ja Analyticsin segmenteissä, uudelleenmarkkinointiyleisöissä ja omissa raporteissa.

Keskimääräinen konversion todennäköisyys ‑tieto on käytettävissä omissa raporteissa.

Edellytykset

Ulottuvuuden ja tiedon laskeminen Analyticsissa edellyttää seuraavaa:

 • Vähintään 1 000 verkkokauppatapahtumaa kuukaudessa raportointinäkymässä. (Verkkokaupan seurannan on oltava käytössä.)
 • Kun olet saavuttanut 1 000 verkkokauppatapahtuman vähimmäisrajan, Analytics tarvitsee mallintamiseen datan 30 päivän ajalta.
 • Jos Analytics ei mallinnuksen jälkeen ole varma tulosten oikeellisuudesta, konversioiden todennäköisyysdata ei ole käytettävissä kyseisessä raportointinäkymässä.

Jos raportointinäkymän tapahtumien määrä laskee alle 1 000:een kuukaudessa, Analytics käyttää viimeistä hyvää mallia raportin datan luomiseen.

Konversion todennäköisyysraportti

Konversion todennäköisyysraportin oletusdata

Konversion todennäköisyysraportista näet

 • istuntojen jakauman – istunnot, joissa on tai joissa ei ole tapahtumia – eri konversion todennäköisyysryhmissä (histogrammeissa) (esimerkiksi sellaisten istuntojen määrän, joissa konversion todennäköisyys prosentteina oli 21–50)
 • käyttäjien istuntojen hankinta-, käyttäytymis- ja konversiotiedot oletusarvoisen kanavien ryhmittelyn, liikenteen lähteen ja tulotavan ulottuvuuksien avulla esitettynä (taulukko).

Konversion todennäköisyysdatan käyttäminen

Segmentit

Segmenttien avulla voit tarkastella mitä tahansa dataasi konversion todennäköisyyden raja-arvojen kontekstissa. Voit esimerkiksi luoda segmentin konversion todennäköisyydelle > 25 % ja tutkia sen avulla muun muassa seuraavia asioita:

 • Kuinka paljon konversion erittäin todennäköisesti tuottavia käyttäjiä on suhteessa koko käyttäjäkuntaasi? Muodostavatko he vain murto-osan käyttäjäkunnastasi, vai oletko onnistunut mainontasi ja sivustosi avulla aktivoimaan suuren prosenttiosuuden käyttäjistäsi?
 • Mitkä kanavasi, avainsanasi ja kampanjasi aktivoivat käyttäjiä parhaiten?
 • Mitkä konversioreitit ovat tehokkaimpia, ja missä reitin kohdassa mainonta on tehokkainta?

Vastaavasti voit valita alhaisen raja-arvon ja tutkia sen avulla esimerkiksi seuraavia käyttäjäkunnan toiseen ääripäähän liittyviä asioita:

 • Kuinka suuri prosenttiosuus käyttäjistäsi ei todennäköisesti konvertoi?
 • Eroavatko avainsanat ja kampanjat, jotka houkuttelevat epätodennäköisesti konvertoivia käyttäjiä, niistä avainsanoista ja kampanjoista, jotka houkuttelevat arvokkaampia käyttäjiä? Jos vastasit kyllä, kannattaisiko kyseisille avainsanoille ja kampanjoille määrittää nykyistä alhaisempi budjetti?
 • Mitä konversioreittejä heikkolaatuisia istuntoja tuottavat käyttäjät kulkevat? Onko kyseisille reiteille mahdollista lisätä nykyistä tehokkaampaa markkinointia?

Uudelleenmarkkinointiyleisöt

Lähellä konversion tuottamista olevat käyttäjät ovat muita helpommin taivuteltavissa konversioihin. Esimerkiksi käyttäjät, jotka ovat tarkastelleet tuotteen tietoja tai lisänneet tuotteita ostoskoriinsa, ovat antaneet vahvan signaalin siitä, että he ovat päättäneet valita tuotteen. Kun kohdistat näille käyttäjille vakuuttavan ja huolellisesti suunnitellun uudelleenmarkkinointikampanjan, se voi antaa tarvittavan loppusysäyksen ostoprosessin viimeistelyyn.

Luomalla uudelleenmarkkinointiyleisöjä muita todennäköisemmin konvertoivien käyttäjien pohjalta ja käyttämällä näitä yleisöjä Google Adsin ja Display & Video 360:n kaltaisissa markkinointikäyttöympäristöissä voit löytää kyseiset käyttäjät uudelleen kaikkialla, missä sinulla on verkkonäkyvyyttä.

Voit myös käyttää luomiasi yleisöjä Optimizessa. Näin saat selville, mitkä sivustosi sisällön hienosäädöt lisäävät todennäköisimmin konversioita.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?