Badanie zmian

Tematy w tym artykule:
W wersji internetowej Analytics funkcja ta jest dostępna tylko w języku angielskim. W aplikacji Analytics, niezależnie od używanej wersji językowej, możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi tylko w języku angielskim.

Informacje o funkcji Badanie zmian

Gdy wartość danych zmienia się między jednym a drugim okresem, funkcja Badanie zmian identyfikuje te segmenty Twoich danych, które mogą wyjaśnić zachodzącą zmianę. Jeśli np. zauważysz, że w zeszłym tygodniu przychód spadł o 15%, możesz zadać w panelu Analiza pytanie: „Why was revenue down last week”? („Dlaczego przychód w zeszłym tygodniu był niższy?”) i wyświetlić segmenty, które w przypadku tych danych w ciągu tygodnia zmieniły się najbardziej (np. Domyślne grupowanie kanałów = Bezpłatne wyniki wyszukiwania, Słowo kluczowe = plecaki).

Wyświetlanie Badania zmian

Badanie zmian można wyświetlać na dwa sposoby:

 • W polu pytań panelu Analiza możesz zadawać pytania typu „Why?” („Dlaczego?”).
 • Możesz też użyć opcji Explore change (Zbadaj zmianę), którą znajdziesz w niektórych trendach Analizy automatycznej dotyczących wykrywania anomalii. Opcja ta uruchamia badanie zmiany i wyświetla jego wynik na karcie.

Jak działa Badanie zmian

 1. W panelu Analizy automatycznej zadaj pytanie o to, dlaczego jakieś dane się zmieniły. Twoje pytanie powinno zawierać:
  • słowo „why” („dlaczego”), dzięki czemu Analiza automatyczna rozpozna, że chcesz skorzystać z Badania zmian;
  • dane, które chcesz sprawdzić (z zastrzeżeniem aktualnych ograniczeń) – sprawdzać możesz dane filtrowane;
  • dwa zakresy dat, które chcesz porównać (np. maj i czerwiec). Jeśli nie określisz konkretnych zakresów dat, Analiza automatyczna wybierze wartość domyślną.
 2. Następnie Analiza automatyczna oblicza zmianę, jaka zaszła między podanymi zakresami dat. Jeśli zmiana wynosi mniej niż 1%, Analiza automatyczna nie udostępni Badania zmian.
 3. Następnie, na podstawie danych, Analiza automatyczna bada zmiany w 3–5 wymiarów, które często powodują zmiany wartości danych. Dla danych „Użytkownicy” przykładowe wymiary to:
  • Typ użytkownika
  • Domyślne grupowanie kanałów
   W ramach określonego kanału Badanie zmian analizuje ściśle powiązane wymiary. Jeśli np. pojawiła się istotna zmiana w kanale Reklama displayowa, Badanie zmian przeskanuje wymiar Kampania, by sprawdzić, czy jakaś konkretna kampania przyczyniła się w dużym stopniu do tej zmiany.
  • Kraj
 4. Na koniec Analiza automatyczna tworzy tysiące segmentów na podstawie każdej możliwej wartości dla każdego z badanych wymiarów (np. Domyślne grupowanie kanałów: Wejścia bezpośrednie, Reklama displayowa, Społecznościowe itd.). Dla każdego segmentu Analiza automatyczna wylicza „wynik” określający, w jakim stopniu zmienił się segment (wynik jest kombinacją zmian bezwzględnych i względnych). Następnie funkcja prezentuje 3–5 segmentów z najwyższymi wynikami pomiędzy określonymi przedziałami czasowymi i pokazuje, jak duże zmiany zaszły w poszczególnych segmentach.

Przykład

Dostrzegasz, że w zeszłym tygodniu zmniejszyła się wartość danych „Użytkownicy”. Zadajesz pytanie: „Why were my users down this week?” („Dlaczego w zeszłym tygodniu spadła liczba użytkowników?”) i otrzymujesz następującą odpowiedź:

Tygodniowe zmiany wartości danych

Ograniczenia

Ograniczenia dotyczące danych

Obecnie Analytics udostępnia funkcję Badanie zmian tylko w przypadku danych sumarycznych, takich jak Użytkownicy, Odsłony i Przychody. Analytics nie udostępnia jej w przypadku współczynników, takich jak Współczynnik konwersji e-commerce czy Współczynnik odrzuceń.

Progi zmian

Wartość danych musi zmienić się o co najmniej 1% w obu porównywanych przedziałach czasowych, by system Analytics mógł podać odpowiedź w funkcji Badanie zmian. Pamiętaj, że jeśli wartość danych zmieni się o mniej niż 5%, wynik Badania zmian może wyjaśniać zmianę w ograniczonym stopniu.

Badane wymiary

Obecnie dla każdego rodzaju danych mamy statyczną, wewnętrznie zdefiniowaną listę wymiarów. Nie możesz na razie wybrać wymiarów, które chcesz zbadać.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?