Change explorations

In dit artikel:
In de webversie van Analytics is de functie uitsluitend beschikbaar in het Engels. In de Analytics-app kunt u, ongeacht welke taalversie u gebruikt, uitsluitend in het Engels vragen stellen en antwoorden ontvangen.

Over Change Explorations

Wanneer een statistische waarde van de ene op de andere periode verandert, worden in Change Explorations segmenten van uw gegevens aangeduid die de verandering mogelijk verklaren. Als u bijvoorbeeld ziet dat de omzet de afgelopen week met 15% is gedaald, kunt u Intelligence een vraag als deze stellen, 'Why was Revenue down last week?' (Waarom was de omzet lager afgelopen week?). U kunt dan de segmenten zien die voor die statistiek van week tot week het meest wijzigden (bijv. Standaard kanaalgroepering = Organisch zoeken, Zoekwoord = rugzakken).

Change Explorations weergeven

U kunt Change Explorations op twee manieren weergeven:

 • Stel Intelligence 'Waarom'-vragen via het vragenvak.
 • Gebruik de optie Change Explorations die aanwezig is in sommige Intelligence Insights over afwijkingsdetectie, waarmee een Change Explorations-analyse wordt uitgevoerd en de resultaten op de kaart worden weergegeven.

Hoe Change Explorations werkt

 1. Stel Intelligence een vraag over 'waarom' een statistiek is gewijzigd. Uw vraag zou het volgende moeten bevatten:
  • Het woord 'why' (waarom) zodat Intelligence weet dat u een wijzigingsverkenning met Change Explorations wilt uitvoeren.
  • De statistiek die u wilt evalueren (waarop de huidige beperkingen van toepassing zijn). U kunt gefilterde statistieken evalueren.
  • De twee perioden die u wilt vergelijken (bijvoorbeeld mei versus juni). Als u geen expliciete periode opgeeft, kiest Intelligence een standaardinstelling.
 2. Vervolgens berekent Intelligence de wijziging over de perioden. Als de wijziging kleiner is dan 1%, voert Intelligence geen wijzigingsverkenning uit.
 3. Vervolgens verkent Intelligence, op basis van de statistiek, wijzigingen in 3-5 dimensies die vaak ten grondslag liggen aan wijzigingen in de statistiek. Voor gebruikers kunnen de dimensies bijvoorbeeld zijn:
  • Gebruikerstype
  • Standaard kanaalgroepering
   Binnen een specifiek kanaal verkent Change Explorations nauw verwante dimensies. Bijvoorbeeld, als het weergavekanaal aanzienlijk is gewijzigd, wordt de campagnedimensie in Change Explorations gescand om te zien of een bepaalde campagne verantwoordelijk was voor het grootste deel van de wijziging.
  • Land
 4. Tenslotte maakt Intelligence duizenden segmenten op basis van elke mogelijke waarde voor elk van de verkennende dimensies (bijv. Standaard kanaalgroepering = Direct, Display, Sociaal, enz.). Voor elk segment berekent Intelligence een 'score' voor de mate waarin het segment is gewijzigd (de score is een combinatie van absolute en relatieve wijzigingen). Daarna presenteert Intelligence de drie tot vijf hoogst scorende segmenten gedurende de perioden en geeft weer in welke mate het segment is gewijzigd.

Voorbeeld

Stel het valt u op dat uw gebruikers het vorige week lieten afweten.U kunt de vraag stellen: 'Why were my users down this week?' (Waarom lieten mijn gebruikers het deze week afweten?) en het volgende antwoord ontvangen.

Week op week wijzigingen in statistische waarden

Beperkingen

Statistische beperkingen

Momenteel levert Analytics uitsluitend wijzigingsverkenningen met Change Explorations voor samenvattende statistieken zoals gebruikers, paginaweergaven en opbrengsten. Analytics biedt geen wijzigingsverkenningen voor verhoudingen, zoals het e-commerce conversiepercentage of het bouncepercentage.

Wijzigingsdrempels

De statistische waarde moet in de twee perioden met minstens 1% zijn gewijzigd, zodat Analytics een Change Explorations-antwoord kan tonen. Houd er rekening mee dat als de statistiek met minder dan 5% is gewijzigd, de resultaten van Change Explorations een beperkte verklarende waarde kunnen hebben.

Verkende dimensies

Momenteel hebben we voor elke statistiek een statische, intern gedefinieerde lijst met dimensies. U kunt nog niet kiezen welke dimensies u wilt verkennen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?