Analytics 360 un Campaign Manager 360 saistīšana

Šī funkcija ir pieejama tikai pakalpojumā Analytics 360, kas ir daļa no produktu komplekta Google Marketing Platform.
Uzzināt vairāk par Google Marketing Platform.
Šajā rakstā ietvertās tēmas

Par saistīšanu

Analytics 360 īpašumu un Campaign Manager 360 reklāmdevēju saistīšana ļauj izveidot un pārvaldīt saites Analytics 360 sadaļā Administrēšana.

Izveidojot saites, pēc noklusējuma tiek iespējota Campaign Manager 360 kampaņu datu (par seansiem un klikšķiem) un izmaksu datu importēšana pakalpojumā Analytics 360.

Galamērķa vietrāžu URL automātiskā marķēšana tiek ieviesta automātiski.

Ar vienu Analytics 360 īpašumu var saistīt vairākus Campaign Manager 360 reklāmdevējus. Var arī saistīt vienu Campaign Manager 360 reklāmdevēju ar vairākiem Analytics 360 īpašumiem. Saistīšanas process ir jāatkārto katram atsevišķam Analytics 360 īpašumam.

Katra Campaign Manager 360 reklāmdevēja un Analytics 360 īpašuma saite tiek uzskatīta par atsevišķu vienību, un katru saiti var pārvaldīt atsevišķi.

Atgādinājums: pēc kontu saistīšanas attiecīgi pilnvaroti Analytics un Campaign Manager 360 lietotāji var skatīt abu produktu datus.

Priekšnoteikumi

Lai varētu saistīt Analytics 360 īpašumus un Campaign Manager 360 reklāmdevējus, ir jābūt iespējotām reklamēšanas pārskatu funkcijām.

Lai varētu izveidot saiti patstāvīgi, jums ir jāiegūst tālāk norādītās atļaujas pakalpojumā Analytics 360 un istēmā Campaign Manager 360. Ja jums ir visas norādītās atļaujas, rīkojieties atbilstoši šiem norādījumiem.

Ja jums nav visu norādīto atļauju, bet ir Analytics 360 īpašuma rediģēšanas atļauja, varat reklāmdevēja administratoram (ar atbilstošo Floodlight konfigurācijas ID) nosūtīt automātisku saistīšanas apstiprināšanas pieprasījumu.

Izveidošana

Lai izveidotu saites, tam pašam lietotājam/e-pasta adresei ir nepieciešamas tālāk norādītās atļaujas.

 • Analytics 360: rediģēšanas atļauja konta vai īpašuma līmenī tam īpašumam, ar kuru vēlaties saistīt.
 • Campaign Manager 360: jebkura lietotāja loma, kas ietver opciju Floodlight: pilna piekļuve reklāmdevējam, ar kuru vēlaties saistīt.

Rediģēšana

Lai rediģētu papildu iestatījumus (Campaign Manager 360 kampaņu un izmaksu datu importēšanu), šim lietotājam/e-pasta adresei ir nepieciešamas tālāk norādītās atļaujas.

 • Analytics 360: rediģēšanas atļauja konta vai īpašuma līmenī tam īpašumam, ar kuru vēlaties saistīt.
 • Campaign Manager 360: jebkura lietotāja loma, kas ietver opciju Floodlight: pilna piekļuve reklāmdevējam, ar kuru vēlaties saistīt.

Lai rediģētu saites nosaukumu un to, kuri Analytics 360 skati tiek saistīti, ir nepieciešama tikai šāda atļauja:

 • Analytics 360: rediģēšanas atļauja tam kontam vai īpašumam, kuram ir izveidota saite.

Dzēšana

Lai izdzēstu saites, ir nepieciešama tikai tālāk norādītā atļauja.

 • Analytics 360: rediģēšanas atļauja tam kontam vai īpašumam, kuram ir izveidota saite.

Lai saistītu Analytics 360 īpašumus un Campaign Manager 360 reklāmdevējus, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Pierakstieties savā Analytics 360 kontā.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz to kontu un īpašumu, kuru vēlaties saistīt.
 3. Slejā Īpašums noklikšķiniet uz Google Marketing Platform > Campaign Manager 360 saistīšana.
 4. Noklikšķiniet uz + Jauna CM 360 saite. Tiks parādīts to reklāmdevēju saraksts, kuri vēl nav saistīti un kuriem jums ir administrēšanas atļaujas.
  Ja netiek rādīts neviens reklāmdevējs, varat izmantot 2. saistīšanas iespēju (aprakstīta tālāk), lai nosūtītu saistīšanas pieprasījumu Campaign Manager 360 administratoram.
 5. Atlasiet katru reklāmdevēju, kuru vēlaties saistīt ar pašreizējo Analytics 360 īpašumu, un pēc tam noklikšķiniet uz Turpināt.
 6. Sadaļā Saites nosaukums ievadiet vēlamo saites nosaukumu.

  Ņemiet vērā: ja saistīsiet vairāk nekā vienu reklāmdevēju, Analytics 360 izveidos vairākas saites ar vienu un to pašu saites nosaukumu, bet vēlāk varēsiet rediģēt katras saites nosaukumu.

  Sadaļā Piesaistītais(-ie) skats(-i) atlasiet tos Analytics 360 pārskatu sniegšanas skatus, kurus vēlaties saistīt. Pēc noklusējuma nav atlasīts neviens skats. Atlasiet vismaz vienu skatu.

  Saglabājot saišu kopu, automātiski tiek iespējota automātiskā marķēšana, lai Analytics 360 varētu saistīt sesijas ar Campaign Manager 360 kampaņām. Lauka Avots/vide vērtības ir iestatītas uz dfa/cpm.
 7. Varat arī iespējot opciju Papildu iestatījumi, atzīmējot rūtiņas blakus katram atsevišķajam importēšanas vai eksportēšanas iestatījumam.
 8. Noklikšķiniet uz Izveidot saiti(-es).

2. saistīšanas iespēja. Jums ir nepieciešama tikai Analytics 360 atļauja

Lai nosūtītu jūsu Analytics 360 īpašuma un Campaign Manager 360 reklāmdevēja saistīšanas pieprasījumu, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Pierakstieties savā Analytics 360 kontā.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz to kontu un īpašumu, kuru vēlaties saistīt.
 3. Slejā Īpašums noklikšķiniet uz Google Marketing Platform > Saistīšana ar Campaign Manager 360.
 4. Noklikšķiniet uz + Jauna CM 360 saite.
 5. Sadaļā Campaign Manager 360 reklāmdevēji atlasiet Citi reklāmdevēji.
 6. Ievadiet Campaign Manager 360 Floodlight konfigurācijas ID un Campaign Manager 360 administratora e-pasta adresi.
  • Katrā rindā var ievadīt tikai vienu Floodlight konfigurācijas ID. Lai izveidotu papildu rindu, noklikšķiniet uz Pievienot.
  • Katrā rindā, atdalot ar komatiem, varat ievadīt vairākas e-pasta adreses.
  Floodlight konfigurācijas ID atrašana

  Parasti Floodlight konfigurācijas ID ir tāds pats kā Campaign Manager 360 reklāmdevēja ID, kas ir redzams jūsu Campaign Manager 360 konta augšdaļā.

  Location of Advertiser ID

  Tomēr, ja izmantojat koplietotu konfigurāciju, Floodlight konfigurācijas ID ir tāds pats kā galvenā reklāmdevēja ID, kas tiek rādīts Campaign Manager 360 konta cilnē Floodlight konfigurācija. Ja koplietojat konfigurāciju ar galveno reklāmdevēju, Campaign Manager 360 kontā tiek rādīts ziņojums: “Šī konfigurācija tiek koplietota ar galveno reklāmdevēju.…”.

  Location of Parent Advertiser ID
 7. Noklikšķiniet uz Turpināt.
 8. Sadaļā Saites konfigurēšana varat pārskatīt un pielāgot iestatījumus, kas nosaka, kādi dati saitē tiek ietverti: pārskatu dati, dati par izmaksām.
  Šie iestatījumi:
  • attiecas uz visiem saistīšanas pieprasījumiem, ja iepriekš aprakstītajā sadaļā ir norādīti vairāki reklāmdevēji;
  • tiks iekļauti Campaign Manager 360 administratoram nosūtītajā apstiprināšanas pieprasījumā. Campaign Manager 360 administrators nevarēs šos iestatījumus mainīt, un, tiklīdz administrators apstiprinās saistīšanu, šos iestatījumus vairs nevarēs mainīt. Lai iestatījumus mainītu, jums būs jāizdzēš izveidotā saite un jāiesniedz jauns saistīšanas pieprasījums.
 9. Noklikšķiniet uz Nosūtīt saistīšanas pieprasījumu(-us).
  Piezīme. Nosūtot šo kontu saistīšanas pieprasījumu, jūs piekrītat, ka jūsu e-pasta adrese un/vai vārds tiek izpausts Campaign Manager 360 konta administratoram.
 10. Kad esat izlasījis uznirstošajā logā redzamos norādījumus, noklikšķiniet uz Gatavs.

Neapstiprinātie pieprasījumi

Visi saistīšanas pieprasījumi tiks pievienoti jaunai tabulai Neapstiprinātie pieprasījumi sadaļā Administrēšana > Īpašums > Google Marketing Platform > Saistīšana ar Campaign Manager 360. Tabulā Neapstiprinātie pieprasījumi varat veikt tālāk norādītās darbības.

 • Dzēst pieprasījumu: atsauciet saistīšanas pieprasījumu. Iespējams, Campaign Manager 360 administratoriem pa e-pastu būs nosūtīts saistīšanas pieprasījums, taču, noklikšķinot uz saites e-pasta ziņojumā, informācija viņiem netiks parādīta.
 • Kopēt saiti: ģenerējiet pieprasījuma URL, ko Campaign Manager 360 administrators var izmantot, lai apstiprinātu vai noraidītu pieprasījumu. Vietrādi URL varat tieši nosūtīt Campaign Manager 360 partnerim.

Saistīšanas pieprasījums tiks automātiski izdzēsts tālāk norādītajos gadījumos.

 • Statuss Neapstiprināts pieprasījums ir ildzis 30 dienas.
 • Pieprasījumam 30 dienas ir statuss Noraidīts.
 • Pieprasījumam 60 dienas ir statuss Apstiprināts, bet nav veiktas tālākas darbības.

Apstiprinātie pieprasījumi

Ja Campaign Manager 360 administrators apstiprinās jūsu pieprasījumu, jūs pa e-pastu saņemsiet paziņojumu. Lai pabeigtu saistīšanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Tabulā Neapstiprinātie pieprasījumi noklikšķiniet uz Pabeigt saistīšanu.
 2. Sadaļā Saites nosaukums ievadiet vēlamo saites nosaukumu.
 3. Sadaļā Saistīts(-i) skats(-i) atlasiet tos Analytics 360 pārskatu sniegšanas skatus, kurus vēlaties saistīt.
 4. Noklikšķiniet uz Izveidot saiti.

Pēc šo darbību pabeigšanas saite tiks noņemta no tabulas Neapstiprinātie pieprasījumi un pārvietota uz tabulu Piesaistītie konti.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?