קישור בין Analytics 360 לבין Campaign Manager

התכונה הזו זמינה רק ב-Analytics 360, חלק מ-Google Marketing Platform.
מידע נוסף על Google Marketing Platform.
במאמר זה:

מידע על קישור

קישור נכסים ב-Analytics 360 למפרסמים ב-Campaign Manager מאפשר ליצור ולנהל את הקישורים מתוך הקטע מנהל המערכת ב-Analytics 360.

כשיוצרים את הקישורים, מופעלת כברירת מחדל האפשרות לייבא אל Analytics 360 את נתוני הקמפיינים (חשיפות וקליקים) ונתוני העלות מ-Campaign Manager.

התיוג האוטומטי של כתובות היעד מתבצע באופן אוטומטי.

ניתן לקשר מספר מפרסמים ב-Campaign Manager לנכס יחיד ב-Analytics 360. ניתן גם לקשר מפרסם יחיד ב-Campaign Manager לנכסים מרובים ב-Analytics 360. צריך לחזור על פעולת הקישור לכל נכס ב-Analytics 360 בנפרד.

כל קישור בין מפרסם ב-Campaign Manager לנכס ב-Analytics 360 מופיע כישות נפרדת, וניתן לנהל כל קישור בנפרד.

תזכורת: קישור חשבונות מאפשר למשתמשים מורשים ב-Analytics וב-Campaign Manager לראות נתונים משני המוצרים.

דרישות מוקדמות

כדי שתוכלו לקשר נכסים ב-Analytics 360 למפרסמים ב-Campaign Manager, תחילה צריך להפעיל את תכונות הדיווח לצורך פרסום.

כדי ליצור קישורים בעצמכם, דרושות לכם גם ההרשאות הבאות ב-Analytics 360 וב-Campaign Manager. אם יש לכם את כל ההרשאות הבאות, תוכלו לבצע את ההוראות האלה.

אם חסרות לכם חלק מההרשאות, אבל יש לכם הרשאת עריכה בנכס שלכם ב-Analytics 360, תוכלו לשלוח בקשה אוטומטית לאישור הקישור אל מנהל מערכת שהוגדר למזהה התצורה של Floodlight המתאים למפרסם שברצונכם לקשר.

יצירה

כדי ליצור קישורים, יש לוודא שההרשאות הבאות הוענקו לאותו משתמש או לאותה כתובת אימייל:

 • Analytics 360: הרשאת עריכה ברמת החשבון או הנכס בנכס שרוצים לקשר
 • Campaign Manager: כל תפקיד משתמש שכולל את האפשרות Floodlight: גישה מלאה עבור המפרסם שרוצים לקשר

עריכה

כדי לערוך הגדרות מתקדמות (ייבוא נתוני קמפיינים ונתוני עלויות מ-Campaign Manager), יש לוודא שההרשאות הבאות הוענקו לאותו משתמש או לאותה כתובת אימייל:

 • Analytics 360: הרשאת עריכה ברמת החשבון או הנכס בנכס שרוצים לקשר
 • Campaign Manager: כל תפקיד משתמש שכולל את האפשרות Floodlight: גישה מלאה עבור המפרסם שרוצים לקשר

כדי לערוך שם קישור ואת התצוגות המפורטות של Analytics 360 שייכללו בקישור, יש צורך בהרשאה הבאה:

 • Analytics 360: הרשאת עריכה לחשבון או לנכס שבהם נוצר הקישור

מחיקה

כדי למחוק קישורים, יש צורך בהרשאה הבאה:

 • Analytics 360: הרשאת עריכה לחשבון או לנכס שבהם נוצר הקישור

כדי ליצור קישורים בין נכסים ב-Analytics 360 למפרסמים ב-Campaign Manager:

 1. נכנסים לחשבון Analytics 360.
 2. לוחצים על מנהל מערכת ועוברים אל החשבון והנכס שרוצים לקשר.
 3. בעמודה נכס, לוחצים על Google Marketing Platform > קישור ל-Campaign Manager.
 4. לוחצים על + קישור חדש ל-Campaign Manager. תופיע רשימה של מפרסמים שעדיין לא קושרו, שלגביהם יש לכם הרשאות של מנהל מערכת.
  אם לא מופיעים מפרסמים, ניתן להשתמש באפשרות קישור 2 (בהמשך) כדי לשלוח בקשת קישור למנהל מערכת ב-Campaign Manager.
 5. בוחרים את המפרסמים שרוצים לקשר לנכס הנוכחי ב-Analytics 360 ולוחצים על המשך.
 6. בקטע שם קישור נותנים שם לקישור.

  כדאי לדעת: אם מקשרים יותר ממפרסם אחד, נוצרים במערכת Analytics 360 מספר קישורים בעלי אותו שם קישור, אך בהמשך ניתן לשנות את השם של כל קישור.

  בקטע תצוגות מפורטות מקושרות בוחרים בתצוגות הדוחות של Analytics 360 שרוצים לקשר. כברירת מחדל אף אחת מתצוגות הדוחות אינה מסומנת. בוחרים לפחות תצוגה מפורטת אחת.

  כששומרים את קבוצת החשבונות המקושרים, התיוג האוטומטי מופעל באופן אוטומטי כדי לאפשר ל-Analytics 360 לשייך ביקורים לקמפיינים ב-Campaign Manager. הערכים של מקור/אמצעי הגעה לאתר מוגדרים כ-dfa/עלות לאלף חשיפות (CPM).
 7. אם רוצים להפעיל הגדרות מתקדמות, צריך לסמן את התיבה לצד כל הגדרת ייבוא או ייצוא.
 8. לוחצים על יצירת הקישורים.

אפשרות קישור 2: יש לכם ההרשאה הנדרשת רק ב-Analytics 360

כדי לשלוח בקשה לקישור הנכס ב-Analytics 360 למפרסם ב-Campaign Manager:

 1. נכנסים לחשבון Analytics 360.
 2. לוחצים על מנהל מערכת ועוברים אל החשבון והנכס שרוצים לקשר.
 3. בעמודה נכס, לוחצים על Google Marketing Platform > קישור ל-Campaign Manager.
 4. לוחצים על + קישור חדש ל-Campaign Manager.
 5. בקטע מפרסמים ב-Campaign Manager, בוחרים באפשרות מפרסמים אחרים.
 6. מזינים את מזהה התצורה של Floodlight ב-Campaign Manager ואת כתובת האימייל של מנהל המערכת ב-Campaign Manager.
  • בכל שורה ניתן להזין מזהה תצורה אחד בלבד של Floodlight. כדי ליצור שורה נוספת, לוחצים על הוספה.
  • ניתן לשלוח כתובות אימייל מרובות בכל שורה, רק חשוב להפריד בין הכתובות באמצעות פסיקים.
  איתור המזהה של תצורת Floodlight

  ברוב המקרים, המזהה של תצורת Floodlight זהה למזהה המפרסם ב-Campaign Manager, שמופיע בחלק העליון של חשבון Campaign Manager.

  Location of Advertiser ID

  עם זאת, אם משתמשים בתצורה משותפת, המזהה של תצורת Floodlight זהה למזהה המפרסם של המפרסם-ההורה, שמופיע בכרטיסייה תצורת Floodlight בחשבון Campaign Manager. אם משתפים את התצורה עם מפרסם-הורה, מוצגת ב-Campaign Manager ההודעה הבאה: "תצורה זו משותפת עם מפרסם-הורה...".

  Location of Parent Advertiser ID
 7. לוחצים על המשך.
 8. בקטע הגדרת קישור, בודקים ומתאימים את ההגדרות שקובעות אילו נתונים ייכללו בקישור: נתוני דיווח ונתוני עלות.
  ההגדרות האלה:
  • ייושמו בכל בקשות הקישור אם מציינים יותר ממפרסם אחד למעלה.
  • ייכללו בבקשת האישור שתישלח למנהל המערכת ב-Campaign Manager. מנהל המערכת ב-Campaign Manager לא יוכל לשנות את ההגדרות האלה, ואחרי שהוא יאשר את הקישור, לא ניתן יהיה לשנות אותן. אם רוצים לשנות את ההגדרות האלה, צריך למחוק את הקישור ולשלוח בקשת קישור חדשה.
 9. לוחצים על שליחת בקשה לקישור.
  הערה: שליחת הבקשה לקישור החשבון נחשבת להסכמה מצדכם לשתף את כתובת האימייל ו/או השם שלכם עם מנהל המערכת של חשבון Campaign Manager.
 10. אחרי שקוראים את ההוראות בחלון הקופץ, לוחצים על סיום.

בקשות בהמתנה

כל הבקשות לקישור מתווספות לטבלה חדשה של בקשות בהמתנה שנוצרת במיקום הבא: מנהל מערכת > נכס > Google Marketing Platform > קישור ל-Campaign Manager. הטבלה בקשות בהמתנה משמשת לביצוע הפעולות הבאות:

 • מחיקת בקשה: פעולה זו מבטלת את הבקשה לקישור. גם אם מנהלי המערכת ב-Campaign Manager קיבלו כבר את הודעת האימייל עם הבקשה לקישור, אם הם ילחצו על הקישור בהודעה לא יהיה שם מה לבדוק.
 • העתקת קישור: פעולה זו מספקת את כתובת ה-URL של הבקשה. מנהל המערכת ב-Campaign Manager יכול להשתמש בה כדי לאשר או לדחות את הבקשה. ניתן לשלוח אותה ישירות לנמען שלכם ב-Campaign Manager.

המערכת מוחקת את הבקשה לקישור באופן אוטומטי אם היא נמצאת במצב:

 • בהמתנה לאישור במשך 30 ימים.
 • נדחתה במשך 30 ימים.
 • מאושרת ולא נעשית שום פעולה נוספת במשך 60 ימים.

בקשות שאושרו

אם מנהל המערכת ב-Campaign Manager מאשר את הבקשה, מקבלים הודעה באימייל. יש רק עוד כמה שלבים אחרונים שצריך לבצע כדי להשלים את תהליך הקישור:

 1. בטבלה בקשות בהמתנה, לוחצים על השלמת הקישור.
 2. בקטע שם קישור נותנים שם לקישור.
 3. בקטע תצוגות מפורטות מקושרות בוחרים בתצוגות הדוחות של Analytics 360 שרוצים לקשר.
 4. לוחצים על יצירת קישור.

אחרי השלבים האלה, הקישור יוסר מהטבלה בקשות בהמתנה ויועבר לטבלה חשבונות מקושרים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?