Bu makale Universal Analytics hakkındadır. Yeni nesil Google Analytics'i kullanıyorsanız bu yardım merkezinin Google Analytics 4 özellikleri bölümüne bakın.

Google sinyallerini etkinleştirme

Yeniden pazarlama ve raporlamayı geliştirme
Bu makalede ele alınan konular:

Giriş

Google sinyallerini etkinleştirdiğinizde aşağıdaki mevcut Google Analytics özellikleri, Reklam Kişiselleştirme'yi etkinleştirmiş Google kullanıcılarından toplanan birleştirilmiş verileri de kapsayacak şekilde güncellenir:

Mevcut Google Analytics özelliği Google sinyalleri etkinleştirildiğinde

Google Analytics ile yeniden pazarlama

Google Analytics verilerinizden yeniden pazarlama kitleleri oluşturup bu kitleleri bağlı reklamcılık hesaplarınızla paylaşabilirsiniz.

Google Analytics'te oluşturup Google Ads ve diğer Google Marketing Platform reklamcılık ürünlerinde yayınladığınız kitleler, Reklam Kişiselleştirme'yi etkinleştirmiş olan Google kullanıcılarına Cihazlar Arası yayına uygun yeniden pazarlama kampanyalarında reklam sunabilir.

Not: YouTube'a aktardığınız kitleleri doldurmak için Google sinyallerini etkinleştirmeniz gerekir.

Analytics, Google hesaplarında oturum açan ve Reklamları Kişiselleştirme özelliğini etkinleştiren kullanıcıların cihazlar arası dönüşüm verilerine dayalı olarak sitenizdeki e-ticaret işlemleri ve hedef tamamlamalar için ayrı ayrı özel modeller oluşturur.

Cihazlar arası dönüşümleri dışa aktarma işlemleri hakkında daha fazla bilgi

Reklamcılık Raporlama Özellikleri

Google Analytics, ölçüm kodunuzun yapılandırmasına ve mevcut olan Google reklam çerezlerine göre bilgi toplar.

Google Analytics, Reklam Kişiselleştirme'yi etkinleştirmiş kullanıcılar hakkında ek bilgiler toplar.

Daha fazla bilgi

Demografi ve İlgi Alanları raporları

Google Analytics, DoubleClick çerezinden (web etkinliği) ve Cihaz Reklam Kimliklerinden ek bilgiler toplar

Google Analytics, Reklam Kişiselleştirme'yi etkinleştirmiş kullanıcılar hakkında ek bilgiler toplar.

Daha fazla bilgi

NOT: Google sinyallerini devre dışı bırakırsanız Analytics bu ek bilgileri toplamayı durdurur.  Google sinyallerini devre dışı bıraktıktan sonra yeniden etkinleştirirseniz Google sinyallerinin devre dışı bırakıldığı dönemle ilgili demografik bilgilere veya ilgi alanı bilgilerine sahip olmazsınız.

Cihazlar Arası raporlar (beta sürümde)

İlk temastan uzun süreli müşteri bağlılığına kadar dönüşüm sürecinin her aşamasında kullanıcı davranışını anlamak için, farklı oturumlara ait cihaz ve etkinlik verileri arasında bağlantı oluşturabilirsiniz.

Google Analytics, Reklam Kişiselleştirme'yi etkinleştirmiş kullanıcılara ait birleştirilmiş verilere dayanarak kullanıcı tabanınızın tamamındaki davranışların, farklı cihaz türleri genelinde modelini çıkarır. Veriler oturum tabanlı değil, kullanıcı tabanlıdır. Bu davranış modeli için User-ID görünümü gerekli değildir.

 

Ayrıca, Analytics'te Mağaza Ziyaretleri için uygun olabilirsiniz. Uygunluk koşulları hakkında daha fazla bilgi

Reklam Kişiselleştirme'yi etkinleştirmiş kullanıcıların verileri

Google, Reklam Kişiselleştirme'yi etkinleştirmiş kullanıcıların birden çok tarayıcı ve birden çok cihaz kullanarak bir online mülk ile etkileşim kurma şekline yönelik bütünsel bir görünüm geliştirebilir. Örneğin, kullanıcıların telefondan web sitenizdeki ürünlere göz attıktan sonra tablet veya dizüstü bilgisayarda sitenize geri dönerek satın alma işlemini tamamladıklarını görebilirsiniz.

Reklam Kişiselleştirme'yi etkinleştiren kullanıcıların oluşturduğu yüksek miktardaki veri sayesinde Google, kullanıcı tabanınızın tümü için cihazlar arası davranış tahminlerinde bulunabiliyor.

Varsayılan olarak, oturum açmış Google kullanıcılarına ait verilerin süresi 26 ay sonunda dolar. Bununla birlikte, Veri Saklama ayarı 26 aydan daha kısa bir süreye ayarlanırsa oturum açmış Google kullanıcılarına ait veriler için bu daha kısa süre geçerli olur.

Cihazlar Arası raporlar yalnızca birleştirilmiş veri içerir. Bireysel kullanıcılara ait herhangi bir veri asla açıklanmaz.

Diğer Google ürünleriyle veri paylaşımı

Google sinyallerinin etkinleştirilmesi sonucunda diğer Google ürünleriyle veri paylaşılmaz: Verilerinizin diğer Google ürünleriyle paylaşılıp paylaşılmayacağını hesap verilerini paylaşma ayarlarınız ve ürün bağlantı ayarlarınız belirler.

Kullanım alanları

Ben bir... ve… Bu sayede…
Yayıncıyım Cihazlar arası kullanıcı sayısını raporlama (1 Günlük, 7 Günlük, 30 Günlük etkinlikler dahil) Cihaz yerine kullanıcı sayısını doğru şekilde raporlamak istiyorum
Yayıncıyım Kullandıkları farklı cihaz kombinasyonlarına göre farklı kullanıcı grupları için rapor oluşturarak ve bu grupları tanıyarak Kaynaklarımı benim için en değerli/gelecek vadeden kullanıcı grubuna yoğunlaştırmak istiyorum
Yayıncıyım Kullanıcıya dayalı raporları analiz ederek müşteri yolculuğunu anlayarak (etkin kullanıcılar, dönüşüm hunileri, yol oluşturma) Kullanıcı deneyimini müşteri yolculuğunun tamamında ve cihazlar genelinde optimize etmek istiyorum
Pazarlamacıyım Cihazlar arası pazarlama performansımı raporlayıp görerek (ör. kanallar, kampanyalar vb.) Reklam harcamalarımı, cihazlar arası kullanıma göre optimize etmek istiyorum
Pazarlamacıyım Kullanıcılara cihazlar arası yeniden pazarlama yaparak Cihazlar arası kullanıma dayalı yüksek alaka düzeyine sahip reklamlar sunmak istiyorum

Google sinyalleri etkinken Toplu Raporlamayı kullanma

Toplu Raporlama'yı kullanmak üzere Toplayıcı Mülk ve en az bir Kaynak Mülk için Google sinyallerini etkinleştirmeniz gerekir. En iyi veri modellerini elde etmek üzere Google sinyallerini Toplayıcı Mülk ve tüm Kaynak mülkler için etkinleştirmeniz önerilir.

Etkinleştirilmiş Google sinyalleriyle Toplu Raporlama kullanıldığında, kullanıcılar hem cihazlar arasında hem de Kaynak Mülklerinizin alanları arasında tekilleştirilir.

Toplu Raporlama hakkında daha fazla bilgi

Desteklenmeyen özellikler

Aşağıdaki özellikler, Google sinyallerinin etkin olduğu mülklerde desteklenmez:

Google Analytics özelliği Desteklenmeyen özellik
BigQuery Export Google sinyalleriyle toplanan ek veriler BigQuery'ye aktarılmaz.
Gösterge tabloları Google sinyalleriyle toplanan verileri henüz gösterge tablolarında kullanamazsınız.
Özel raporlama Google sinyalleriyle toplanan verileri henüz özel raporlarda kullanamazsınız.
Özel Tablolar Google sinyalleriyle toplanan verileri henüz özel tablolarda kullanamazsınız.
User-ID görünümleri User-ID görünümlerinde henüz Google sinyallerine erişemezsiniz.
Segmentler Cihazlar Arası raporlara henüz segment uygulayamazsınız.
Gün içi saatlik veri işleme Cihazlar Arası raporlarda henüz gün içi veriler gösterilmez.
Mobil uygulama özellikleri Cihazlar Arası henüz uygulama mülklerinde etkin değildir.
Raporlama API'si Google sinyalleriyle toplanan verileri henüz Raporlama API'sinde kullanamazsınız.
Data Studio Google sinyalleriyle toplanan verileri henüz Data Studio raporlarında kullanamazsınız.
Akıllı Listeler Google sinyalleriyle toplanan verileri henüz Akıllı Listeler oluşturmak için kullanamazsınız.

Google sinyallerini etkinleştirme

Cihazlar arası kullanıcı yolculuklarını raporlamak ve/veya oturum açmış Google kullanıcılarına yeniden pazarlama yapmak için Google sinyallerini etkinleştirmeniz gerekir.

Google sinyallerini etkinleştirmek için ilgili mülkte Düzenleyici rolüne sahip olmanız gerekir.

 1. Google Analytics'te oturum açın..
 2. Yönetici'yi tıklayıp Google sinyallerini etkinleştirmek istediğiniz mülke gidin.
 3. MÜLK sütununda İzleme Bilgileri'ni, ardından Veri Toplama'yı tıklayın.
 4. Sayfanın üst kısmındaki mavi bildirim banner'ında yer alan BAŞLAYIN'ı tıklayın ve mavi iletişim kutusundaki talimatı uygulayın.

  Bilgi ve etkinleştirme panellerini tıklayın.
 5. Google sinyalleriyle ilgili bilgileri inceledikten sonra DEVAM'ı tıklayın.
 6. Google sinyallerini etkinleştirin.
  • Google sinyallerini etkinleştirmek istediğiniz mülkleri seçin (hesaptaki tüm mülkler, yalnızca bu mülk veya hesabınızdaki mülklerin belirli bir alt kümesini seçebilirsiniz).
  • Google sinyallerini hemen etkinleştirmek istiyorsanız ETKİNLEŞTİR'i tıklayın.
  • Etkinleştirme işlemini daha sonraya bırakmak istiyorsanız SONRA KARAR VER'i tıklayın.
Google sinyallerini etkinleştirmeden önce, Analytics'te aynı bilgi ve etkinleştirme panellerine erişim sunan kapatılabilir bir mesaj ("Google sinyallerini etkinleştirin") görürsünüz. Mesajı etkinleştirmeden kapatırsanız veya daha sonra etkinleştirmeye karar verirseniz önceki adımları uygulayın.

Google sinyallerini etkinleştirdikten sonra özellik anahtarı AÇIK olarak ayarlanır.

Google sinyalleri etkinleştirildiğinde şunları yapabilirsiniz:

 • Reklam Kişiselleştirme'yi etkinleştiren Google kullanıcılarına Cihazlar Arası yeniden pazarlama reklamları gösterme.
 • Cihazlar Arası raporlarda yeni kullanıcı tabanlı verileri görme. Bu yeni verilerin Google sinyallerini etkinleştirdiğiniz tarihten itibaren kullanılabileceğini unutmayın.

Ayarı değiştirmek için Mülk sütunu > İzleme Bilgileri > Veri Toplama'ya gidin.

Google sinyallerini etkinleştirdiğinizde bu kontrol, Yeniden Pazarlama ve Reklamcılık Özellikleri kontrollerinin yerini alır.

Reklam kişiselleştirme ayarları

Herhangi bir mülk için ileriye dönük olarak reklam kişiselleştirmeyi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu ayar, Google sinyallerinin etkin olup olmaması fark etmeksizin uygulanır. Reklam kişiselleştirme ayarının değiştirilmesi, Google sinyalleri kapsamında veri toplamayı etkilemez. Devre dışı bırakılırsa Google sinyalleriyle ilgili veriler yalnızca ölçüm amaçlı olarak toplanır ve bu verilerin toplanması, reklamların kişiselleştirilmesi için kullanılmaz. Daha fazla bilgi

Sonraki adımlar

Cihazlar Arası raporlara göz atın.

Cihazlar Arası raporlama ile elde edilen verileri yorumlamayla ilgili ipuçları.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false