Dit artikel gaat over Universal Analytics. Als u de vernieuwde versie van Google Analytics gebruikt, gaat u naar het gedeelte over Google Analytics 4-property's in dit Helpcentrum.

Google-signalen activeren

Remarketing en rapportage verbeteren
In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Inleiding

Als u Google-signalen activeert, worden deze bestaande Google Analytics-functies geüpdatet zodat ook verzamelde gegevens worden gebruikt van Google-gebruikers die Advertenties personaliseren hebben ingeschakeld:

Bestaande Google Analytics-functie Met Google-signalen geactiveerd

Remarketing met Google Analytics

Maak remarketingdoelgroepen met uw Google Analytics-gegevens en deel deze doelgroepen met uw gekoppelde advertentieaccounts.

Doelgroepen die u in Google Analytics maakt en in Google Ads en andere Google Marketing Platform-advertentieproducten publiceert, kunnen advertenties weergeven in remarketingcampagnes die geschikt zijn voor verschillende apparaten aan Google-gebruikers die Advertenties personaliseren hebben ingeschakeld.

Opmerking: U moet Google-signalen activeren om doelgroepen in te vullen die u naar YouTube exporteert.

Analytics maakt afzonderlijke gepersonaliseerde modellen voor e-commercetransacties en behaalde doelen op uw site op basis van de gegevens van conversie via verschillende apparaten van gebruikers die zijn ingelogd op hun Google-accounts en die Advertenties personaliseren hebben ingeschakeld.

Meer informatie over export van conversies op verschillende apparaten.

Rapportagefuncties voor advertenties

Google Analytics verzamelt informatie op basis van uw metingscodeconfiguratie en eventueel aanwezige advertentiecookies van Google.

Google Analytics verzamelt aanvullende informatie over gebruikers die Advertenties personaliseren hebben ingeschakeld.

Meer informatie

Demografische en interesserapporten

Google Analytics verzamelt aanvullende informatie van de DoubleClick-cookie (webactiviteit) en van apparaatadvertentie-ID's

Google Analytics verzamelt aanvullende informatie over gebruikers die Advertenties personaliseren hebben ingeschakeld.

Meer informatie

OPMERKING: Als u Google-signalen uitschakelt, stopt Analytics met het verzamelen van deze aanvullende informatie.  Als u Google-signalen uitschakelt en vervolgens opnieuw inschakelt, heeft u geen demografische informatie of interessegegevens voor de periode waarin Google-signalen waren uitgeschakeld.

Rapporten voor verschillende apparaten (in bèta)

Koppel gegevens over apparaten en activiteiten uit verschillende sessies, zodat u bij elke stap van het conversieproces meer inzicht krijgt in het gebruikersgedrag, van het eerste contact tot op de lange termijn.

Op basis van verzamelde gegevens van gebruikers die Advertenties personaliseren hebben ingeschakeld, modelleert Google Analytics gedrag voor uw hele gebruikersbestand op verschillende apparaattypen. De gegevens zijn gebaseerd op gebruikers in plaats van sessies. Voor deze gedragsmodellering zijn geen User ID-weergaven vereist.

 

U kunt ook in aanmerking komen voor 'Winkelbezoeken' in Analytics. Meer informatie over de deelnamevereisten.

Gegevens van gebruikers die 'Advertenties personaliseren' hebben ingeschakeld

Wanneer gebruikers Advertenties personaliseren inschakelen, kan Google een totaalbeeld ontwikkelen van de manier waarop deze gebruikers omgaan met een online property van meerdere browsers en meerdere apparaten. U kunt bijvoorbeeld zien hoe gebruikers producten bekijken op uw site vanaf een telefoon en later terugkeren om aankopen te doen via een tablet of laptop.

Vanwege het grote aantal gegevens dat wordt gegenereerd door gebruikers die 'Advertenties personaliseren' hebben ingeschakeld, kan Google aan de hand van die gegevens het gedrag van uw gehele gebruikersbestand schatten voor verschillende apparaten.

Gegevens van op Google ingelogde gebruikers verlopen standaard na 26 maanden. Als de instelling 'Gegevensbehoud' echter is ingesteld op een periode die korter is dan 26 maanden, worden de gegevens van op Google ingelogde gebruikers bewaard voor die kortere termijn.

In de rapporten voor verschillende apparaten worden alleen verzamelde gegevens opgenomen. Er worden nooit gegevens van individuele gebruikers getoond.

Gegevens delen met andere Google-producten

Gegevens worden niet gedeeld met andere Google-producten als u Google-signalen activeert. De instellingen voor gegevens delen en producten koppelen voor uw Analytics-account bepalen of uw gegevens met andere Google-producten worden gedeeld.

Toepassingen

Als wil ik graag... zodat ik het volgende kan:
Uitgever Rapporteren over gebruikersaantallen voor verschillende apparaten (inclusief activiteit voor 1 dag, 7 dagen, 30 dagen) Nauwkeurig rapporteren over het aantal gebruikers in plaats van apparaten
Uitgever Rapporteren over en inzicht krijgen in verschillende groepen gebruikers op basis van de verschillende apparaatcombinaties die ze gebruiken Mijn middelen en inspanningen beter richten op de meest waardevolle/veelbelovende groep gebruikers
Uitgever Inzicht krijgen in het klanttraject op verschillende apparaten door op gebruikers gebaseerde rapporten (actieve gebruikers, trechters, paden) te analyseren De gebruikerservaring optimaliseren voor het volledige klanttraject op verschillende apparaten
Marketeer Rapporteren over en inzicht krijgen in mijn marketingprestaties op verschillende apparaten (bijv. kanalen, campagnes, enz.) Advertentie-uitgaven optimaliseren op basis van gebruik op verschillende apparaten
Marketeer Remarketing inzetten voor gebruikers op verschillende apparaten Zeer relevante advertenties bieden op basis van het gebruik op verschillende apparaten

Gebruik van 'Rapportageoverzicht' met geactiveerde Google-signalen

Als u 'Rapportageoverzicht' wilt gebruiken, moet u Google-signalen activeren voor de overzichtsproperty en ten minste één bronproperty. Voor de beste gegevensmodellen moet u Google-signalen activeren voor de overzichtsproperty en alle bronproperty's.

Als u 'Rapportageoverzicht' gebruikt terwijl Google-signalen zijn geactiveerd, worden gebruikers gededupliceerd op verschillende apparaten en ook in de verschillende domeinen van uw bronproperty's.

Meer informatie over het rapportageoverzicht

Niet-ondersteunde functies

De volgende functionaliteit wordt niet ondersteund voor de property's waarvoor Google-signalen zijn geactiveerd:

Google Analytics-functie Niet-ondersteunde functie
BigQuery Export Aanvullende gegevens verzameld door Google-signalen worden niet geëxporteerd naar BigQuery.
Dashboards U kunt gegevens die zijn verzameld door Google-signalen nog niet gebruiken in dashboards.
Aangepaste rapportage U kunt gegevens die zijn verzameld door Google-signalen nog niet gebruiken in aangepaste rapporten.
Aangepaste tabellen U kunt gegevens die zijn verzameld door Google-signalen nog niet gebruiken in aangepaste tabellen.
User ID-weergaven U heeft nog geen toegang tot Google-signalen in User ID-weergaven.
Segmenten U kunt nog geen segmenten toepassen op de rapporten voor verschillende apparaten.
Gegevensverwerking per uur op dezelfde dag In de rapporten voor verschillende apparaten worden nog geen daggegevens weergegeven.
Mobiele-app-property's 'Verschillende apparaten' is nog niet ingeschakeld voor app-property's.
Reporting-API U kunt gegevens die zijn verzameld door Google-signalen nog niet gebruiken in de Reporting-API.
Data Studio U kunt gegevens die zijn verzameld door Google-signalen nog niet gebruiken in Data Studio-rapporten.
Smart Lists U kunt gegevens die zijn verzameld door Google-signalen nog niet gebruiken om Smart Lists te genereren.

Google-signalen activeren

Als u wilt rapporteren over klanttrajecten op verschillende apparaten en/of remarketing wilt inzetten voor ingelogde Google-gebruikers, moet u Google-signalen activeren.

Als u Google-signalen wilt activeren, heeft u bewerkingsrechten nodig voor de betreffende property.

 1. Log in bij Google Analytics..
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar de property waarin u Google-signalen wilt activeren.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Trackinginfo en vervolgens op Gegevensverzameling.
 4. Klik in de blauwe meldingsbanner bovenaan de pagina op AAN DE SLAG en volg de prompt in het blauwe dialoogvenster.

  Klik door de informatie- en activeringsvensters.
 5. Lees de informatie over Google-signalen en klik vervolgens op DOORGAAN.
 6. Activeer Google-signalen.
 7. Selecteer de property's waarvoor u Google-signalen wilt activeren (alle property's van het account, alleen deze property of een specifieke subset van property's in het account).
 8. Klik op ACTIVEREN als u Google-signalen direct wilt activeren.
 9. Klik op LATER BESLISSEN om later te activeren.
Voordat u Google-signalen activeert, ziet u ook een af te sluiten bericht ('Google-signalen activeren') in Analytics dat toegang biedt tot dezelfde informatie- en activeringsvensters. Volg de voorgaande stappen als u het bericht negeert voordat u activeert of besluit om later te activeren.

Nadat u Google-signalen heeft geactiveerd, is de schakelaar voor de functie ingesteld op AAN.

Nu de Google-signalen zijn geactiveerd, kunt u het volgende:

 • Remarketingadvertenties voor meerdere apparaten weergeven voor Google-gebruikers die 'Advertenties personaliseren' hebben ingeschakeld.
 • Nieuwe, op gebruikers gebaseerde gegevens bekijken in de rapporten voor verschillende apparaten. Houd er rekening mee dat deze nieuwe gegevens beschikbaar zijn vanaf de datum waarop u Google-signalen activeert.

Als u de instelling wilt wijzigen, gaat u naar de kolom Property > Trackinginfo > Gegevensverzameling.

Als u Google-signalen activeert, vervangt dat bedieningselement de bedieningselementen voor remarketing- en advertentiefuncties.

Instellingen voor 'Advertenties personaliseren'

U kunt 'Advertenties personaliseren' in- of uitschakelen voor elke property. Deze instelling is van toepassing ongeacht of Google-signalen is ingeschakeld. Als u de instelling voor 'Advertenties personaliseren' wijzigt, heeft dit geen invloed op de verzameling van gegevens voor Google-signalen. Als deze optie is uitgeschakeld, geeft Google-signalen aan dat gegevens alleen worden verzameld voor meetdoeleinden en dat deze gegevens niet worden gebruikt om advertenties te personaliseren. Meer informatie

Volgende stappen

Bekijk de rapporten voor verschillende apparaten

Tips voor hoe u gegevens uit rapporten voor verschillende apparaten kunt interpreteren

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false