Tento článek se týká služeb v Universal Analytics, které od 1. července 2023 přestanou zpracovávat data. (Pro služby Analytics 360 platí datum 1. července 2024.) Pokud jste to ještě neudělali, začněte používat službu v Google Analytics 4.

Aktivace signálů Google

Vylepšení remarketingu a přehledů
Obsah tohoto článku:

Úvod

Když aktivujete signály Google, budou níže uvedené existující funkce Google Analytics aktualizovány tak, aby zahrnovaly i agregovaná data od uživatelů Google, kteří souhlasili s personalizací reklam:

Existující funkce Google Analytics S aktivovanými signály Google

Remarketing v Google Analytics

Vytváření remarketingových publik z vašich dat Google Analytics a sdílení těchto publik s propojenými inzertními účty.

Publika, která vytvoříte v Google Analytics a publikujete v Google Ads a dalších službách sady Google Marketing Platform, umožňují zobrazovat reklamy v remarketingových kampaních vhodných pro různá zařízení, a to uživatelům Google, kteří souhlasili s personalizací reklam.

Poznámka: Aby se publika, která exportujete na YouTube, naplnila, je nutné aktivovat signály Google.

Analytics vytváří vlastní samostatné modely pro transakce elektronického obchodu a pro splnění cílů na vašem webu. Používá k tomu údaje o konverzích mezi zařízeními získané od uživatelů, kteří jsou přihlášeni k účtu Google a souhlasili s personalizací reklam.

Další informace o exportu konverzí mezi zařízeními

Funkce přehledů inzerce

Služba Google Analytics shromažďuje informace podle konfigurace měřicího kódu a také podle reklamních cookie Google, které jsou k dispozici.

Služba Google Analytics shromažďuje další informace o uživatelích, kteří souhlasili s personalizací reklam.

Další informace

Přehledy demografických údajů a zájmů

Služba Google Analytics shromažďuje další informace ze souboru cookie DoubleClick (webová aktivita) a z inzertních ID zařízení

Služba Google Analytics shromažďuje další informace o uživatelích, kteří souhlasili s personalizací reklam.

Další informace

POZNÁMKA: Pokud deaktivujete signály Google, služba Analytics přestane tyto dodatečné informace shromažďovat. Pokud signály Google deaktivujete a poté znovu aktivujete, přijdete o demografické údaje a informace o zájmech za období, kdy byly signály Google deaktivovány.

Přehledy zahrnující různá zařízení (beta)

Umožňují propojit údaje o zařízeních a aktivitách z různých návštěv. Lépe tak porozumíte chování uživatelů v každé fázi konverze – od počátečního kontaktu až po jejich dlouhodobé udržení.

Google Analytics na základě agregovaných dat od uživatelů, kteří souhlasili s personalizací reklam, modeluje chování celé uživatelské základny na různých zařízeních. Tato data jsou založena na uživatelích, nikoli na relacích. Toto modelování chování nevyžaduje výběry dat s User-ID.

 

Kromě toho můžete být ve službě Analytics způsobilí k používání přehledů návštěvy prodejny. Další informace o požadavcích na způsobilost.

Data od uživatelů, kteří mají zapnutou personalizaci reklam

Když mají uživatelé zapnutou personalizaci reklam, může Google vytvořit holistické zobrazení toho, jak online službu využívají v různých prohlížečích a na různých zařízeních. Můžete se například podívat, jak uživatelé procházejí produkty na vašem webu na telefonu a později se vrátí, aby nákup dokončili na tabletu nebo notebooku.

Z důvodu velkého objemu dat generovaných uživateli, kteří zapnuli personalizaci reklam, může Google z těchto dat odhadovat chování na různých zařízeních pro celou uživatelskou základnu.

Ve výchozím nastavení vyprší údaje uživatelů, kteří jsou přihlášení k účtu Google, za 26 měsíců. Pokud však možnost Uchovávání dat nastavíte na hodnotu kratší než 26 měsíců, údaje uživatelů, kteří jsou přihlášení k účtu Google, se budou řídit touto kratší hodnotou.

Přehledy pro různá zařízení zahrnují pouze souhrnné údaje. Za žádných okolností nebudou k dispozici údaje individuálních uživatelů.

Sdílení dat s ostatními službami Google

V důsledku aktivování signálů Google nejsou data sdílena s jinými službami Google: Sdílení dat s dalšími službami Google se řídí nastaveními sdílení dat a propojení služeb v účtu Analytics.

Případy užití

Jako... Chci... …abych mohl(a)…
Majitel obsahu Vykazovat počty uživatelů mezi různými zařízeními (včetně 1denních, 7denních a 30denních aktivit) Přesně vykazovat počty uživatelů namísto počtů zařízení
Majitel obsahu Vykazovat různé skupiny uživatelů na základě různých kombinací zařízení, která používají, a rozumět jim Lépe soustředit své zdroje a úsilí na nejhodnotnější nebo nejslibnější uživatele
Majitel obsahu Rozumět cestě zákazníka mezi různými zařízeními analyzováním přehledů na základě uživatelů (aktivní uživatelé, trychtýře, trasy) Optimalizovat uživatelský dojem pro úplnou cestu zákazníka mezi zařízeními
Marketingový specialista Vykazovat údaje o výkonu marketingu mezi zařízeními (např. kanály, kampaně atd.) a rozumět mu Optimalizovat výdaje za inzerci na základě použití mezi zařízeními
Marketingový specialista Provádět remarketing uživatelům na různých zařízeních Nabízet vysoce relevantní reklamy na základě použití mezi zařízeními

Vytváření souhrnných přehledů s aktivovanými signály Google

Pokud chcete používat souhrnné přehledy, je třeba aktivovat signály Google pro danou souhrnnou službu a alespoň jednu zdrojovou službu. Z důvodu zajištění nejlepších datových modelů byste měli aktivovat signály Google pro danou souhrnnou službu a pro všechny zdrojové služby.

Pokud používáte souhrnné přehledy s aktivovanými signály Google, jsou odstraněny duplicitní záznamy uživatelů na různých zařízeních a na různých doménách vašich zdrojových služeb.

Když používáte souhrnné přehledy a chcete aktivovat signály Google:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na Správce.
 3. Ve sloupci ÚČET vyberte účet, ke kterému souhrnná služba patří.
 4. Ve sloupci SLUŽBA vyberte souhrnnou službu.
 5. V seznamu Služba vyberte Shromažďování dat.
 6. V sekci Shromažďování dat pro signály Google přepněte přepínač do polohy Zapnuto.
 7. Přejděte do každé zdrojové služby, ve které chcete signály Google povolit, a v sekci Shromažďování dat pro signály Google přepněte přepínač do polohy Zapnuto.
Poznámka: Po aktivaci signálů Google pro souhrnnou a jednu nebo více zdrojových služeb se aktivační přepínač v konfiguraci souhrnné služby v sekci Shromažďování dat pro signály Google už zobrazovat nebude. Pokud chcete signály Google deaktivovat, otevřete konfigurace zdrojových služeb, kde je shromažďování dat signálů Google aktivní, a přepněte přepínač do polohy Vypnuto.

Další informace o vytváření souhrnných přehledů

Nepodporované funkce

Následující funkce není podporována pro služby, pro které jsou aktivovány signály Google:

Funkce Google Analytics Nepodporovaná funkce
BigQuery Export Další údaje shromážděné pomocí signálů Google se neexportují do nástroje BigQuery.
Panely Údaje shromážděné pomocí signálů Google zatím nelze použít v hlavních panelech.
Vlastní přehledy Údaje shromážděné pomocí signálů Google zatím nelze použít ve vlastních přehledech.
Vlastní tabulky Údaje shromážděné pomocí signálů Google zatím nelze použít ve vlastních tabulkách.
Výběry dat User-ID Zatím nemůžete přistupovat k signálům Google ve výběrech dat User-ID.
Segmenty Segmenty zatím nemůžete použít na přehledy zahrnující různá zařízení.
Zpracování dat po hodinách v rámci dne Přehledy zahrnující různá zařízení zatím nezobrazují data s nižším rozlišením než jeden den.
Mobilní aplikace Pro aplikace zatím není povoleno zahrnutí různých zařízení.
Rozhraní API pro přehledy Údaje shromážděné pomocí signálů Google zatím nelze použít v rozhraní API pro přehledy.
Looker Studio Údaje shromážděné pomocí signálů Google zatím nelze použít v přehledech nástroje Looker Studio.
Chytré seznamy Údaje shromážděné pomocí signálů Google zatím nelze použít pro generování chytrých seznamů.

Aktivace signálů Google

Pokud chcete, aby byly hlášeny cesty uživatelů na různých zařízeních a/nebo chcete používat remarketing pro přihlášené uživatele Google, musíte aktivovat signály Google.

Abyste mohli aktivovat signály Google, potřebujete roli editora pro příslušnou službu.

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
 2. Klikněte na Správce a přejděte do služby, u níž chcete signály Google aktivovat.
 3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Údaje o měření a poté na Shromažďování dat.
 4. V modrém oznamovacím banneru nahoře klikněte na ZAČÍNÁME a postupujte podle pokynů v modrém dialogovém okně.

  Proklikejte se informacemi a aktivačními panely.
 5. Přečtěte si informace o signálech Google a potom klikněte na POKRAČOVAT.
 6. Aktivujte signály Google.
  • Vyberte služby, pro které chcete signály Google aktivovat (všechny služby v účtu, pouze tato služba nebo konkrétní dílčí sada služeb v účtu).
  • Pokud chcete signály Google aktivovat okamžitě, klikněte na AKTIVOVAT.
  • Pokud je chcete aktivovat později, klikněte na ROZHODNOUT POZDĚJI.
Před aktivací signálů Google se vám ve službě Analytics také zobrazí odmítnutelná zpráva („Aktivovat signály Google“), která poskytuje přístup ke stejným informacím a aktivačním panelům. Pokud tuto zprávu před aktivací odmítnete, nebo se rozhodnete aktivovat později, řiďte se předchozími kroky.

Po aktivaci signálů Google bude přepínač funkce ve stavu ZAPNUTO.

Aktivované signály Google vám dávají následující možnosti:

 • Můžete zobrazovat remarketingové reklamy zahrnující různá zařízení uživatelům Google, kteří mají zapnutou Personalizaci reklam.
 • V přehledech zahrnujících různá zařízení můžete vidět nová data založená na uživatelích. Tato nová data jsou k dispozici ode dne aktivace signálů Google.

Pokud chcete toto nastavení změnit, přejděte na sloupec Služby > Údaje o měření > Shromažďování dat.

Když aktivujete signály Google, nahradí tento ovládací prvek prvky pro remarketingové a inzertní funkce.

Nastavení personalizace reklam

U libovolné služby můžete povolit nebo zakázat personalizaci reklam. Toto nastavení platí bez ohledu na to, zda jsou povoleny signály Google. Když nastavení personalizace reklam změníte, shromažďování dat v rámci signálů Google tím neovlivníte. Pokud je personalizace reklam zakázána, data se v rámci signálů Google nadále shromažďují, ale slouží pouze k měřicím účelům, a ne k personalizaci reklam. Další informace

Další kroky

Podívejte se na přehledy zahrnující různá zařízení.

Tipy k interpretaci dat z přehledů zahrnujících různá zařízení.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
69256
false
false