Google Ads dönüşüm izlemeyi desteklemek için Google Analytics'i kullanma

 

Bu makalede ele alınan konular:

_gac çerezi hakkında

Google Analytics, kullanıcılarınızla ilişkilendirilen verileri takip etmek amacıyla çeşitli çerezler yazar. Eylül 2017'den itibaren analytics.js, müşterilerin işletmenizle girdiği etkileşimlerin Google Ads'te daha doğru ölçülebilmesini sağlamak amacıyla kampanya bilgilerini depolamak için _gac çerezini oluşturmaya başladı. Bir kullanıcı, Google Ads otomatik etiketleme kullanan bir URL ile sitenizde bir sayfa açtığında Analytics, _gac çerezine kampanya bilgilerini yazar.

Çerez adı ve değeri

Her bir Analytics mülkü için ayrı bir çerez yazılır.

Çerez adı, mülk kimliğini içerir. Örneğin:

"_gac_UA-123456-12" ("_gac_property ID")

Çerez değerinde bir sürüm numarası, ardından zaman damgası ve gclid değeri biçiminde kampanya bilgisi bulunur. Örneğin:

"1.123456789.CM-a9evq8dFDGUNR8BpeUWxBZB" ("version number.timestamp.gclid value")

Çerez ayarları

analytics.js ile yazılan diğer çerezlerde kullandığınız çerez alan ayarlarını kullanarak çerezin adını, alan adını ve geçerlilik süresini değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi

Web alanları arası izleme

analytics.js, aşağıda belirtilen yöntemle çerez yazma devre dışı bırakılmadıkça _gac çerezini tüm web alanları arası izleme parametreleriyle birlikte gönderir.

Veriye etkisi

Analytics

_gac çerezi, Analytics verilerini veya Analytics raporlarında verilerin görünme biçimini etkilemez.

Google Ads

Otomatik etiketlemeyi etkinleştirdiyseniz Google Ads, açılış sayfası URL'lerinize benzersiz bir parametre olan GCLID veya "Google tıklama tanımlayıcısı" ekler.

Web sitenizdeki Google Ads dönüşüm izleme etiketleri, kullanıcı dönüşüm işlemini tamamladığında GCLID bilgisini elde etmek için _gac çerezini kullanır. Bu sayede dönüşüm izlemenin doğruluğu artırılır. Daha fazla bilgi

Varsayılan olarak tüm Google Ads dönüşüm izleme etiketleri bu bilgileri okuyup gönderse de etiketin sahibi olan Google Ads hesabı, çerezde depolanan Analytics mülküne bağlı değilse veriler, sunucu tarafında hemen silinir.

Analytics'in _gac çerezini ayarlamasını istemiyorsanız, bir sonraki bölümde belirtilen talimatları izleyerek kapsam dışı kalmayı seçebilirsiniz.

Kapsam dışında kalma

gtag.js

Kapsam dışında kalmayı seçmek için izleme kodunuza aşağıdaki satırı ekleyin:

gtag('config', 'UA-XXXXX-Y', {'store_gac': false});

analytics.js

analytics.js, varsayılan olarak _gac çerezini ayarlar. Kapsam dışı kalmayı seçmek için aşağıdaki izleme kodu satırını ekleyin.

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto', {'storeGac': false});

Google Etiket Yöneticisi

Mevcut bir yayınlanmış etiket kapsayıcıyı kullanın.

  1. Ayarlanacak alanlar > Etiket Yapılandırması'na gidin.
  2. Kapsam dışında kalmayı seçmek için storeGac değerini false olarak belirleyin.
  3. Etiket yapılandırmasını kaydedin.
  4. Etiketi gönderin.
  5. Kapsayıcıyı yayınlayın.

Her zaman olduğu gibi, web sitelerinizde toplayabileceğiniz verilerle ilgili kullanıcılarınıza açık ve kapsamlı bilgiler sunduğunuzdan ve gerektiği durumlarda bu bilgilerin toplanması için kullanıcılardan onay aldığınızdan emin olun.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?