Używanie Google Analytics do śledzenia konwersji Google Ads

 

Tematy w tym artykule:

Informacje o pliku cookie _gac

Google Analytics tworzy różne pliki cookie, aby śledzić dane związane z Twoimi użytkownikami. Od września 2017 r. biblioteka analytics.js zapisuje plik cookie _gac do przechowywania informacji o kampanii, co zapewnia Google Ads bardziej rzetelną metodę pomiaru interakcji użytkowników z Twoją witryną. Analytics zapisuje informacje o kampanii w pliku cookie _gac, gdy użytkownik otworzy stronę w witrynie za pomocą adresu URL, w którym wykorzystano funkcję automatycznego tagowania Google Ads.

Nazwa i wartość pliku cookie

Dla każdej usługi Analytics zapisywany jest oddzielny plik cookie.

Nazwa pliku cookie zawiera identyfikator usługi. Na przykład:

"_gac_UA-123456-12" ("_gac_identyfikator usługi")

Wartość pliku cookie zawiera numer wersji, po którym następuje sygnatura czasowa i informacje o kampanii w postaci wartości gclid. Na przykład:

"1.123456789.CM-a9evq8dFDGUNR8BpeUWxBZB" ("numer wersji.sygnatura czasowa.wartość gclid")

Ustawienia plików cookie

Możesz zmienić nazwę pliku cookie, domenę i czas wygaśnięcia, używając tych samych ustawień pola plików cookie, których używasz do innych plików cookie tworzonych przez analytics.js. Więcej informacji

Śledzenie w wielu domenach

Kod analytics.js wysyła plik cookie _gac wraz ze wszystkimi parametrami śledzenia w wielu domenach, chyba że zapisywanie plików cookie jest wyłączone, jak opisujemy poniżej.

Wpływ na dane

Analytics

Plik cookie _gac nie wpływa na dane Analytics ani na sposób wyświetlania danych w raportach Analytics.

Google Ads

Jeśli masz włączoną funkcję automatycznego tagowania, Google Ads dodaje do adresu URL Twojej strony docelowej niepowtarzalny parametr GCLID, czyli „identyfikator kliknięcia Google”.

Tagi śledzenia konwersji Google Ads w witrynie używają pliku _gac, aby uzyskać informacje o parametrze GCLID, gdy użytkownik dokonuje konwersji, co zwiększa dokładność jej śledzenia. Więcej informacji

Wszystkie tagi śledzenia konwersji Google Ads domyślnie odczytują i wysyłają te informacje, jednak dane te są od razu odrzucane po stronie serwera, jeśli konto Google Ads, do którego należy tag, nie jest połączone z usługą Analytics, która zapisała dane w pliku cookie.

Jeśli nie chcesz, by system Analytics tworzył plik cookie _gac, możesz z tego zrezygnować, wykonując instrukcje podane w następnej sekcji.

Jak zrezygnować

gtag.js

Aby zrezygnować, dodaj następujący wiersz do kodu śledzenia:

gtag('config', 'UA-XXXXX-Y', {'store_gac': false});

analytics.js

Biblioteka analytics.js domyślnie tworzy plik _gac. Aby z tego zrezygnować, dodaj następujący wiersz do kodu śledzenia:

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto', {'storeGac': false});

Menedżer tagów Google

Użyj opublikowanego wcześniej kontenera tagów.

  1. Przejdź do Pola do ustawienia > Konfiguracja tagu.
  2. Aby zrezygnować, przy opcji storeGac ustaw wartość Fałsz.
  3. Zapisz konfigurację tagu.
  4. Prześlij tag.
  5. Opublikuj kontener.

Zadbaj o to, by zapewnić użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje na temat danych, które zbierasz w swoich witrynach, a jeśli jest to wymagane prawnie, pamiętaj, by uzyskać zgodę na ich zbieranie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem