Използване на Google Анализ в помощ на проследяването на реализациите в Google Ads

 

В тази статия:

Всичко за „бисквитката“ _gac

Google Анализ записва различни „бисквитки“, за да следи данните, свързани с потребителите Ви. От месец септември 2017 г. analytics.js започна да записва „бисквитката“ _gac за съхраняване на информация за кампаниите, за да осигури на Google Ads по-надежден начин за измерване на взаимодействията, които клиентите имат с бизнеса Ви. Google Анализ записва информацията за кампаниите в „бисквитката“ _gac, когато потребител отвори страница на сайта Ви чрез URL адрес, който използва автоматично маркиране в Google Ads.

Име и стойност на „бисквитката“

За всяка собственост в Google Анализ се записва отделна „бисквитка“.

Името й включва идентификационния номер на собствеността, например:

„_gac_UA-123456-12“ („_gac_идент. № на собствеността“)

Стойността на „бисквитката“ съдържа номер на версията, а след него клеймо за дата и час и информация за кампанията под формата на стойност gclid, например:

„1.123456789.CM-a9evq8dFDGUNR8BpeUWxBZB“ („номер на версия.клеймо за дата и час.стойност gclid“)

Настройки за „бисквитките“

Можете да промените името на „бисквитката“, домейна и срока й на валидност с помощта на същите настройки за полето за „бисквитки“, които използвате за други „бисквитки“, записани от analytics.js. Научете повече

Кръстосано проследяване на домейни

analytics.js изпраща „бисквитката“ _gac заедно с всички параметри за кръстосано проследяване на домейни, освен ако записването на „бисквитки“ не е забранено, както е посочено по-долу.

Ефект върху данните

Google Анализ

„Бисквитката“ _gac не оказва влияние върху данните от Google Анализ или върху начина, по които се показват данни в отчетите в услугата.

Google Ads

Ако сте активирали автоматичното маркиране, Google Ads добавя уникален параметър – GCLID, или „идентификатор на кликвания на Google“, към URL адресите на целевите Ви страници.

Маркерите за проследяване на реализациите в Google Ads в уебсайта Ви използват „бисквитката“ _gac, за да получат информация за GCLID, когато потребителят осъществи реализация, което подобрява точността на проследяването на реализациите. Научете повече

Въпреки че по подразбиране всички маркери за проследяване на реализациите в Google Ads четат и изпращат тази информация, данните незабавно се отхвърлят от сървъра, ако профилът в Google Ads, притежаващ маркера, не е свързан със собствеността в Google Анализ, която е запазила данните в „бисквитката“.

Ако не искате Google Анализ да настройва „бисквитката“ _gac, можете да се откажете, като изпълните инструкциите в следващата секция.

Как да се откажете

gtag.js

За да се откажете, включете следния ред в проследяващия си код:

gtag('config', 'UA-XXXXX-Y', {'store_gac': false});

analytics.js

analytics.js настройва „бисквитката“ _gac по подразбиране. За да се откажете, добавете следния ред към проследяващия код:

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto', {'storeGac': false});

Google Tag Manager

Използвайте съществуващ публикуван контейнера за маркери/

  1. Отворете Полета за настройване > Конфигуриране на маркер.
  2. За да се откажете, задайте storeGac на false.
  3. Запазете конфигурацията на маркера.
  4. Изпратете маркера.
  5. Публикувайте контейнера.

Както винаги, трябва да предоставите на потребителите си ясна и изчерпателна информация за данните, които може да събирате на уебсайтовете си, и в необходимите случаи да получите съгласие за събирането на тези данни.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?