Wykrywanie anomalii

Wyświetlanie statystyk objętych wykrywaniem anomalii

Analiza automatyczna regularnie skanuje Twoje dane pod kątem możliwych anomalii. Anomalie te są prezentowane jako Statystyki dotyczące usług internetowych i mobilnych. Aby wyświetlić te statystyki:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Otwórz odpowiedni widok danych.
 3. W polu wyszukiwania wpisz pytanie, np.:
  • „Show me an anomaly in users this month” (Wyświetl anomalie dotyczące użytkowników w tym miesiącu).
  • „Did anything unusual happen this week?” (Czy w tym tygodniu wydarzyło się coś niezwykłego?)
  lub

  Sprawdź karty trendów w Analytics.

Informacje o wykrywaniu anomalii

Wykrywanie anomalii w ramach Analizy automatycznej to metoda statystycznego identyfikowania „wyizolowanych wartości” w danych ciągu czasowego związanych z wartością wymiaru lub danymi.

Mechanizm analizy wybiera najpierw okres danych historycznych, na którym ćwiczy swój model prognozowania. Wykrywanie dziennych anomalii wymaga okresu szkolenia wynoszącego 90 dni. Wykrywanie tygodniowych anomalii wymaga okresu szkolenia wynoszącego 32 tygodnie.

Następnie mechanizm analizy stosuje do danych historycznych model bayesowskich ciągów czasowych oparty na przestrzeni stanów, by przewidywać wartość ostatniego obserwowanego punktu danych w ciągach czasowych.

Na koniec mechanizm analizy oznacza punkt danych jako anomalię, korzystając z testu istotności statystycznej, w którym wartości progowe prawdopodobieństwa testowego są zależne od ilości danych w widoku raportów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?